ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
click to collapse contents
 

 •   2 - ) ✪   Abdest Gusul ve Teyemmum Bitince Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
 • سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ   ✪   أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   ✪   للّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّاب۪ينَ وَاجْعَلْن۪ى مِنَ الْمُتَطَهِّر۪ينَ
 • Latince Okunuşu
  Subhaneke Allahumme vebi Hamdik Eşhedu en la ilahe illa Ente Esteğfiruke ve etubu ileyk
  Eşhedu en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
  Allahummec aleni minet tevvabin ve cealeni minel mutetahharin
  Türkçe Meali (Manası)
  Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim [1]   ✪   Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur [2]   ✪   Allah'ım beni tevbe edenlerden çok temizlenenlerden Kıl (Eyle) [3]
 • Tuvalet | Abdest | Gusul | Teyemmum | Banyo
   
   

  Kaynak Kısa Bilgi ve Açıklamalar  Abdest Gusul ve Teyemmum Hakında Ayeti Kerime ve Hadiis-i Şerif
  Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir.
  Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir.

    ✪   Abdest lügatte; temizlik, parlaklık ve güzellik demektir.
    ✪  Istılahta ise; ibadet niyetiyle su ile temizlik yapmak / belirli âzâları yıkamak veya Boy Abdestidir.
    ✪   Bazı ibadetlerde abdest şartı bulunmaktadır ve bu temizlik Muhammed (a.s) ümmetinin en önemli özelliğidir.
    ✪   Abdestin aşağıdaki âyette zikredilen dört farzı vardır. Diğer kısımlarıda Sunnette belirlenmiştir    ✪   Allah Teâlâ buyurdu:
  Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın.
  Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın.

  Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin.

  Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz. (Mâide Suresi - 6)  Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın.
  Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız,

  yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin:
  Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. (Nisa Suresi - 43)

 •   ✪   Kur'an-ı Kerim Meali Kaynak için linki tıklayın
 • Abdullah İbn Ömer (r.a.)’den bize bildirildiğine göre,
  Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  Abdestsiz namaz kabul edilmez.
  Ganimetten aşırılarak elde edilen hiçbir maldan da sadaka kabul edilmez.” [4]


  Câbir b. Abdillah (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdest almaktır [5]

 • Geniş Biligi için Bkz.. • Kaynak:

  [1] : Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.173 ⇒ irvâu’l-Ğalîl (1/135- 2/94)
  [2] : Müslim (1/209) ⇒ Tirmizi, Temizlik, 41, (55)
  [3] : Kütüb-üs Sitte 7300 Dua - Abdest - Abdest - Fazileti ، Ebu Davud, Taharet 65 (169) ⇒ Tirmizi, Taharet, 41, (55) ⇒ Tirmizi (1/78) ⇒ Sahih-i Süneni Tirmizi (1/18)

  [Kaynak 3 - Bkz..] :Abdest Almaya Başlayınca Okunan Dualar Biligi için Bkz..

  Ayrıca Biligi için Bkz.. Diyanet islam İlmihali Sayfa 107


  [4] : Sunen-i İmam Tirmizi Taharet Bölümü..:Tercume:Abdullah Parlıyan..:Bölüm:1 ABDESTSİZ NAMAZ KABUL EDİLİR Mİ? (Bkz..Müslim,Tahara: 2; İbn Mâce, Tahara: 2.)

  [5] : Sunen-i İmam Tirmizi Taharet Bölümü..:Tercume:Abdullah Parlıyan..:Bölüm: 3 NAMAZIN ANAHTARI TEMİZLİKTİR (Bkz..Müsned: 14135)
   

   
  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın

  Counters