"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !         En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hisnu'l-Muslim
Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler Arapça ve Türkçe
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة باللغة التركية

 • Borcu Öderken Borç veren Kimse İçin Yapilan Duâ   ■  

  Malına Sana Sunan - İkram Eden- Kimse için yapacağın Dua   ■  

  Namaz Kilarken ve Kur'ân Okurken Gelen vesveseye Karşi Yapilan Duâ   ■  

  Günah İşleyen Kimsenin Yapmasi Gereken Duâ   ■  

  Şeytani ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapilan Duâ   ■  

  Hoşa Gitmeyen Bir Durum Olduğu veya İstenilen Şey Olmadiği Zaman Yapilan Dua   ■  

  Şirke Düşmakten Korkulduğd Zaman Yapılan Dualar

 •   1 - ) ★ ⇒   Borcu Öderken Borç veren Kimse İçin Yapilan Duâ

 • Barekallahu leke fi ehlike innema cezau-s selefi-l hamdu vel edau
  Borcu Öderken Borç veren Kimse İçin Yapilan Duâ
  "Allah, âileni ve malını senin için bereketli kılsın. Verilen borcun karşılığı, ancak (sahibine) teşekkür etmek ve (onu aldığın gibi) ödemektir."

  Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.300) ⇒ İbn-i Mâce (2/809) ⇒ Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/55)
  Barekallahu leke fi ehlike ve malike
  Malına Sana Sunan - İkram Eden- Kimse için yapacağın Dua
  "Allah, âileni ve malını senin için bereketli kılsın."
  Buhâri, bkz. Fethul-Bâri (4/88)
 •   2 - ) ★ ⇒   Namaz Kilarken ve Kur'ân Okurken Gelen vesveseye Karşi Yapilan Duâ
 • أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ
 • "Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Allah’a sığınırım" der ve sol tarafına hafifçe üç defa tükürür.
  Müslim, (4/1729); Osman b. Âs -Allah ondan râzı olsun-: “Böyle yaptım ve Allah, vesveseyi benden giderdi” demiştir

  "Şeytandan Allah’a sığınmak." [1]
  "Ezan okumak." [2]
  "Zikir yapmak ve Kur’ân-ı Kerîm okumak." [3]
  [1] : Ebu Dâvud (1/206),Tirmizi.Bkz.Mü’minûn Sûresi:98-99,Sahih-i Tirmizi (1/77)

  [2] : Buhâri, (1/151); Müslim, (1/291)

  [3] : “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara sûresi okunan evden kaçar.”Müslim (1/539)

  Sabah ve akşam, uykudan önce ve uyanınca okunan zikirler, yine eve girerken ve evden çıkarken, mescide girip çıkarken yapılan zikirler şeytanı uzaklaştırır.
  Aynı zamanda sahih olan başka zikirler; uykudan önce “Ayete’l Kûrsî” (Bakara Sûresi: 255) ve “Âmene’r-Rasûlü”yü (Bakara Sûresi: 285-286) okumak da şeytanı uzaklaştıran şeylerdendir.

  "Kim yüze kere: “Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.” derse bu, gün boyunca onu şeytandan korur. Ayrıca ezan da şeytanı defeder."
 •   3 - ) ★ ⇒   Günah İşleyen Kimsenin Yapmasi Gereken Duâ

 • "Günah işleyen bir kul güzelce abdest alır; ardından kalkıp iki rekat namaz kılar ve sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah mutlaka onu bağışlar."
  Ebu Dâvud, (2/86) ⇒ Tirmizi (2/257) ⇒ Elbâni, tashih etmiştir; ⇒ Sahih-i Ebî Dâvud (1/2837)
 •   4 - ) ★ ⇒   Şeytani ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapilan Duâ

 • Şeytandan Allah’a sığınmak [1]
  Ezan okumak. [2]
  Zikir yapmak ve Kur’ân-ı Kerîm okumak." [3]

  [1] : Ebu Dâvud (1/206) ⇒ Tirmizi.Bkz.Mü’minûn Sûresi:98-99 ⇒ Sahih-i Tirmizi (1/77).
  [2] : Buhâri, (1/151); Müslim, (1/291),

  [3] : “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara sûresi okunan evden kaçar.”Müslim (1/539).
  Sabah ve akşam, uykudan önce ve uyanınca okunan zikirler, yine eve girerken ve evden çıkarken, mescide girip çıkarken yapılan zikirler şeytanı uzaklaştırır.
  Aynı zamanda sahih olan başka zikirler; uykudan önce “Ayete’l Kûrsî” (Bakara Sûresi: 255)
  ve “Âmene’r-Rasûlü”yü (Bakara Sûresi: 285-286) okumak da şeytanı uzaklaştıran şeylerdendir.
  "Kim yüze kere: “Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”
  derse bu, gün boyunca onu şeytandan korur.
  Ayrıca ezan da şeytanı defeder."
 •   5 - ) ★ ⇒   Hoşa Gitmeyen Bir Durum Olduğu veya İstenilen Şey Olmadiği Zaman Yapilan Dualar

  HOŞA GİDEN VEYA GİTMEYEN BİR ŞEYLE KARŞILAŞINCA YAPILAN DUA ARAPÇA TÜRKÇE 218- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hoşuna giden bir işle karşılaştığında şöyle derdi:
 • اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
  اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ
  قَدَرُ االلَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ
 • “Salih amellerin, O’nun nimetiyle tamamlandığı Allah’a hamdolsun.”

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hoşuna gitmeyen bir işle karşılaştığında ise şöyle derdi:

  “Her hâlukârda Allah’a hamdolsun.”
  İbn-i es-Sünnî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle ; Hâkim, tashih eder. el-Elbâni de sahih olduğunu söylemiştir; Bkz. Sahihu’l Câmi (4/201)

  Allah’ın takdiridir. O neyi dilerse, onu yapar
  İbn-i Hibban, es-Sahih (Mevârid) (h.2427) ⇒ ve İbn-i es-Sünnî, (h.351) ⇒ Hafız İbn-i Hacer, “Bu sahih bir hadistir”

 •   6 - ) ★ ⇒   Şirke Düşmakten Korkulduğd Zaman Yapılan Dualar
 • اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِماَ لاَ أَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
 • Allahümme inni euzü bike en üşrike bike şey'en ve ene a'lem ve estağfiruke lima la a'lem,inneke entel allamul guyub
  "Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim." Müslim, (1/555) - (1/556) ⇒ Bir başka rivâyette, “Kehf sûresinin sonundan denilir”, (1/556)
 • 7 - ) ★ ⇒   Allahım! izninle (tevfikinle) beni hakka ulaştır için Okunacak Dualar
 • اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 • Allahummehdini limehtulifi fihi minel hakki bi iznike inneke tehdi men teşeu ile siratim mustakim
  Allahım! (Dünyada dînî konularda) ayrılığa düşüldüğünde izninle (tevfikinle) beni hakka ulaştır (dosdoğru yolda sâbit kıl) Şüphesiz ki Sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin ⇒ İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan Dua Bölümleri bölüm: 31 Ø [Müslim Ebû Avâne [Müslim Salatü'l-müsafirin 200 (770), c.3, s.2192]

 • 8 - ) ★ ⇒   Allah’ım! Şikaktan* nifak* ve kötü ahlaktan Sana sığınırım
 • اَلَّلهُمَّ اِنِّى اَعُو ذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ
 • Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı
  Allah’ım! Şikaktan* nifak* ve kötü ahlaktan Sana sığınırım
  ⇒ ★ ★ ★ ★ ★ ⇒
  (Ebu Davud, Salat, 367; Nesaî, İsti’aze,21)

  * kavminin arasında fitne ve fesadacılık yapmaktan ⇒ * Munafık olmaktan

 • اَللّٰهُ رَبِّي لاَشَرِيكَ لَهُ
 • ☆ ★ ☆ ★ ☆
  Allahu Rabbi la şerike lehu
  Allah (c.c.) benim Rabbimdir O'nun ortağı yoktur (Bir Tektir)
 • Hisnu'l-Müslim
  Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler Arapça ve Türkçe
  Kur'an i Kerim'den Dua Ayetleri
  Hadiş-i Şerif'den Arapça ve Türkçe Dualar
  Uykudan Uyanınca Yapılan Dualar
  Elbise Giyinirken Okunan Dualar
  Yeni Elbise Giyerken Okunan Dua
  Yeni Elbise Giyene için Okunan Dua
  Elbiseleri Çıkarırken Okunan Dua
  Tuvalete Girerken Okunacak Dua
  Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar
  Abdestten Önce Yapilan Duâ
  Abdestten Sonra Yapilan Duâ
  Evden Çikarken Yapilan Duâ
  Eve Girerken Yapilan Duâ
  Câmiye Giderken Yapilan Duâ
  Câmiye Girerken Yapilan Duâ
  Câmiden Çikarken Yapilan Duâ
  Ezan Okunurken ve Sonrasi Dualar
  İftitah / Tekbirden Sonra Okunan Duaları
  Rükûda Yapilan Dualar
  Rükûdan Doğrulurken Yapilan Dualar
  Secdede Yapilan Dualar
  İki Secde Arasindaki Oturuşta Yapilan Duâ
  Tilâvet Secdesİnde Yapilan Duâ
  Teşehhüdden Sonra Salavât ve Dualar
  Namazda Selâmdan Önce Yapilan Duâlar
  Namazda Selâmdan Sonra Duâlar
  İstihâre Önce ve Sonra Okunacak Dualar
  Sabah ve Akşam Yapilan Dualar
  Uykudan Önce Yapilan Duâlar
  Uykuda Bir Yandan Diğer Bir Yana Dönünce Yapilan Duâ
  Uykuda Korkan veya Ürküten Bir Şeyle Karşilaşan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Kâbus veya Kötü rüyâ Görenin Yapmasi Gereken Şeyler
  Vitirde Kunut Duâsi
  Vitirde Selâmdan Sonra Yapilan Duâ
  Üzüntü ve keder aninda yapilan Duâ
  Sikinti Aninda Yapilan Duâ
  Düşman veya Güç Sahibi Birisiyle Karşilaşinca Yapilan Duâ
  Güç ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Düşmana Karşi Yapilan Duâ
  Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Zor Bir İşle Karşilaşan Kimsenin Yapacaği Duâ
  İmânda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacaği Duâ
  Borcun Ödenmesi İçin Yapilan Duâ
  Namaz Kilarken ve Kur'ân Okurken Gelen vesveseye Karşi Yapilan Duâ
  Günah İşleyen Kimsenin Yapmasi Gereken Duâ
  Şeytani ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapilan Duâ
  Hoşa Gitmeyen Bir Durum Olduğu veya İstenilen Şey Olmadiği Zaman Yapilan Dua
  Borcu Öderken, Borç veren Kimse İçin Yapilan Duâ
  Çocuğu Olan Kimseyi Tebrik Etmek İçin Yapilan Duâ ve Onun Buna Karşilik Yapacaği Duâ
  Tebrik Edilen Kimse İse Ona Duâ Eder
  Çocuklarin Korunmasi İçin Yapilan Duâ
  Hasta Ziyâretinde Hastaya Yapilan Duâ
  Hastayi Ziyâret Etmenin Fazîleti
  Hayatindan Ümit Kesilen Hastanin Duası
  Vefât Etmek Üzere Olana Telkin Duası
  Başina Bir Belâ Gelen Kimsenin Duası
  Vefât Edenin Gözlerini Kapatirken Duâ

  Cenâze Namazinda Ölü İçin Yapilan Duâ
  Bülûğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenâzesinde Yapilan Duâ
  Taziye (baş-sağliği) Duâsi
  Cenâze Kabre Konulurken Yapilan Duâ
  Cenâze Defnedildikten Sonra Yapilan Duâ
  Kabir Ziyâretinde Yapilan Duâ
  Rüzgâr Eserken Yapilan Duâ
  Gök Gürlediğinde Yapilan Duâ
  Bazi İstiskâ (yağmur İsteme) Duâlari
  Yağmur Yağarken Yapilan Duâ
  Yağmurdan Sonra Yapilan Duâ
  Yağmurun Kesilmesi İçin Yapilan Duâ
  Hilâl Hörülünce Yapilan Duâ
  Oruçlunun İftardan Sonra Yapacaği Duâ
  Yemekten Önce Yapilan Duâ
  Yemekten Sonra Yapilan Duâ
  Misâfirin Yemek Sahibi İçin Yapacaği Duâ
  Kendisine Su İçiren veya İçirmek İsteyen Kimse İçin Yapilan Duâ
  Oruçlunun İftar Yemeği veren Kimse İçin İftarini Açtiktan Sonra Yapacaği Duâ
  Oruçlu Olduğu Halde Yemeğe Dâvet Edilen ve Orucunu Bozmayanin Yemek Sahibi İçin Yapacaği Duâ
  Oruçlunun Kendisine Söven veya Kötü Söz Söyleyen Kimse İçin Ne Söyleyeceği
  Mevsimin İlk Meyvesi için Yapilan Duâ
  Aksirinca Yapilan Duâ
  Kâfir Aksirdirdiği Zaman Onun İçin Duâ
  Evlenen Kimse İçin Yapilan Duâ
  Evlenen ve Binek Satin Alan icin Duâ
  Eşiyle İlişkiye Girmeden Önce Duâ
  Öfkelenince Yapilan Duâ
  Belâya Uğrayanı Görenin Yapacaği Duâ
  Her Oturumda Yapilan Duâ
  Oturumun Sonunda Yapilan Duâ
  Allah Seni Bağişlasin Diyen Duâ
  İyilik Yapan Kimse İçin Yapilan Duâ
  Deccâl'in Şerrinden Korunmak İçin Duâ
  Seni Allah İçin Seviyorum Diyen Duâ
  Malini Sunan Kimse İçin Yapacağin Duâ
  Şirke Korkulduğu Zaman Yapilan Duâ
  Allah Seni Mübârek Kilsin Duası
  Bir Şeyi Uğursuz Saymanin Çirkin Oluşu
  Bineğe veya Taşita Binerken Yapilan Duâ
  Yolculuğa Çikarken Yapilan Duâ
  Köy ve Beldeye Girerken Yapilan Duâ
  Çarşi ve Pazara Girerken Yapilan Duâ
  Binek Tökezleyince Yapilan Duâ
  Yolcunun Geride Kalanlar İçin Duası
  Geride Kalanlarin Yolcu İçin Duası
  Yolculukda Tekbir ve Tesbih Getirmek
  Yolcunun Seher vakti Duası
  Yolculukda Konaklayinca Yapilan Duâ
  Yolculuktan Dönünce Yapilan Duâ
  Hoşa Giden ve Gitmeyen İçin Duâ
  Nebi (s.a)-’e Salât Getirmenin Fazîleti
  Selâmi Yaymak
  Müslüman, Kendisine Selâm veren Kâfire
  Horoz Öttüğünde ve Eşek Anirdiğinda
  Gece Köpek Havladiğinda Yapilan Duâ
  Kötülediğin Kimse İçin Yapilan Duâ
  Müslümani Övdüğünde Yapilan Duâ
  Tezkiye Edilen (kendisine referans verilen) Müslümanin Yapacaği Duâ
  İhramli Kimse Hac veya Umrede Nasil Telbiye Getirir
  Tavafta Hacer-i Eesved'e Gelince Tekbir Getirmek
  Tavafta Rükn-ü Yemânî ile Hacer-i Esved Arasinda Yapilan Duâ
  Safa ve merve Durunca Yapilan Duâ
  Arefe Günü Yapilan Duâ
  Meş'ar-i Haram'da müzdelife Yapilan Duâ
  Cemrelere Taş Atarken Tekbir Getirmek
  Şaşirtan Bir Durum Karşisinda Duâ
  Kendisine Sevindirici Bir Habere Duâ
  Bedende Ağri / Sanci Hissedilince Duâ
  Nazar Etmekten Korkan Kimsenin Duası
  Korku ve Dehşet Aninda Yapilan Duâ
  Tesbîh, Tahmîd, Tehlîl ve Tekbîr
  Nebi (s.a) Nasil Tesbih Çekerdi
  Kurban Keserken Yapilan Duâ
  İnatçi Şeytanlarin Hile ve Tuzağini Boşa Çikarmak İçin Yapilan Duâ
  Tevbe ve İstiğfar Hakkinda
  Bazi Hayir ve Adâb Örnekleri

  Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi

  ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif dualarını ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: Microsoft Edge + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır