"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !         En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hisnu'l-Muslim
Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler Arapça ve Türkçe
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة باللغة التركية

 •   1 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar Şaşırtan ve Sevindiren Bir Durum Karşısında Yapilacak Dua ve Zikirler
 • سُبْحَانَ اللهِ
 • “Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”[1]


 • اَللهُ أَكْبَرُ
 • “Allah en büyüktür.”[2]

  KENDİSİNE SEVİNDİRİCİ BİR HABER GELEN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ:
  "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisini sevindiren veya sevinilen bir olayla karşılaştığında Allah Teâlâ’ya şükür için secdeye kapanırdı." [3]
  [1] : Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (1/210-414) ⇒ Müslim, (4/1857).
  [2] : Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (4/441) ⇒ Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/103) ⇒ Ahmed, Müsned (5/218)
  [3] : Nesâi dışında diğer sünen sahipleri. ⇒ Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/233) ⇒ İrvâu'l-Ğalîl (2/226).

 •   2 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  BEDENDE AĞRI HİSSEDİLİNCE YAPILAN DUÂ: Elini vücudundaki ağrıyan yerin üzerine koy ve üç kere:
 • بِسْمِ اللهِ
  “Allah’ın adıyla” dedikten sonra yedi kere şöyle de:
  أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاَذِرُ
 • “Bulduğum ve korktuğum (acının) şerrinden, Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.” Müslim, (4/1728)

 •   3 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  NAZAR ETMEKTEN KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DUA ARAPÇA TÜRKÇE

 • Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: “Sizden biriniz,(müslüman) kardeşinde veya kendi-sinde veyahut da malında hoşuna giden bir şey gördüğünde, [onun için bereketli olmasını dilesin]. Çünkü nazar, haktır.”
  Ahmed, Müsned (4/447) ⇒ İbn-i Mâce, Mâlik; Elbâni, sahih demiştir; ⇒ Bkz. Sahihu’l-Câmi (1/212); Bkz.Zâdü’l-Meâd, thk. ⇒ Abdülkâdir el-Arnavût (4/170).

 •   4 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  KORKU VE DEHŞET ANINDA YAPILAN DUA ARAPÇA TÜRKÇE
 • لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
 • “Allah’tan başka hak ilah yoktur.” ⇒ Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (6/181); ⇒ Müslim, (4/2208).

 •   5 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  TESBÎH, TAHMÎD,TEHLÎL VE TEKBÎR GETİRMENİN FAZÎLETİ: ARAPÇA TÜRKÇE : [3]
 • سُبْحَانَ اللَّهِ   ⇐   اَلْحَمْدُ ِللَّهِ   ⇐   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ   ⇐   اَللهُ أَكْبَرُ
 • [3] : Tesbih: Sübhânallah; Tahmid: Elhamdülillah; Tehlil: Lâ ilâhe illallah; Tekbir de, Allahu Ekber demektir.
  Buhâri, (7/168); ⇒ Müslim, (4/2071). Sabah ve akşamları bu zikri yapmanın fazileti hk. bkz. s.84

 •   6 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "Kim bir günde yüz kere;
 • سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
 • Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim’ derse, deniz köpüğü kadar bile olsa günahları silinir."
  Buhâri, (7/168); ⇒ Müslim, (4/2071). Sabah ve akşamları bu zikri yapmanın fazileti hk. bkz. s.84

 •   7 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "Kim;
 • لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 • "Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve O'nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü
  yetendir" derse, İsmâil -aleyhisselâm-'ın soyundan dört kişiyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır."
  Buhâri,(7/67); ⇒ Müslim, lafzıyla (4/2071). Bunu yüz defa demenin fazileti hk. bkz. s.85.

 •   8 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "
  "Söylemesi dile kolay gelen, kıyâmet günü mîzânda ağır basan ve Rahmân’a sevimli olan iki söz vardır ki bu iki söz şudur:
 • سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ
 • Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallahil-Azîm
  Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Yüce Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim"
  (Buhârî, Deavât 65, Eyman 19) ⇒ Buhâri, (7/167); ⇒ Müslim, (4/2072).

 •   9 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "
 • سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 • sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
  "Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka hak hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür’
  demem,güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir."
  Müslim, (4/2072)

 •   10 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "
  "Sizden birinizin her gün bin sevap kazanmaya gücü yetmez mi? Yanında oturanlardan birisi: -Bizden birisi nasıl bin sevap kazanır? diye sordu. Buyurdu ki: -Yüz defa
 • سُبْحَانَ اللهِ
 • Subhânallah derse, kendisine bin sevap yazılır veya onun bin günahı silinir." Müslim, (4/2073)

 •   11 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "
  Ker Kim
 • سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
 • Subhanallahil Azim ve bi hamdihi
  ‘Yüce Allah’a hamd ederek O'nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim’ derse, ona cennette bir hurma ağacı dikilir."2 Tirmizi,(5/511); ⇒ Hâkim, (1/501); sahih demiş, Zehebi de buna muvafakat etmiştir. Bkz. Sahihu'l-Câmi (5/531), ⇒ Sahih-i Tirmizi (3/160).

 •   12 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "
  "Ey Abdullah b. Kays! Sana cennet hazinelerinden birisini göstereyim mi? -Evet yâ Rasûlallah! dedim. Buyurdu ki:
 • لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
 • Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır."
  Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (11/213); ⇒ Müslim, (4/2076)

 •   13 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "
  "Sözlerden Allah’a en sevimli olanı dörttür:
 • سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 • sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
  "Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka hak hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür’
  demem,güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir."
  Bunlardan hangisiyle başlarsan başla zararı yoktur." Müslim, (3/1685)

 •   14 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e bir bedevi geldi ve: "Bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle de, diye buyurdu:
 • لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً
  سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَز ِيزِ الْحَكِيمُ
 • "Allah’tan başka hak ilah yoktur.O, birdir ve O'nun ortağı yoktur. Allah en büyüktür.Allah’a çokça hamd olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ı tüm noksanlık-lardan tenzih ederim. Güç ve kuvvet ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’tandır."
  Bunun üzerine bedevi:
  "Bunlar Rabbim için, peki benim için ne var?" diye sordu.
  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
 • اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنيِ
 • Allahümmeğfirlî verhamnî vehdinî vecburni verzukni
  "Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni hidâyete erdir ve beni rızıklandır' de."
  Müslim, (4/2072); ⇒ Ebu Dâvud, [Bedevi dönüp giderken, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem, "Elleri gerçekten hayırla doldu" buyurdu.] ziyâdesiyle, ⇒ (1/220).

 •   15 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Bir kimse müslüman olduğunda Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ona namazı öğretir, sonra şu kelimelerle duâ etmesini emrederdi:
 • اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنيِ
 • Allahümmeğfirlî verhamnî vehdinî vecburni verzukni
  "Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle.Beni hidâyete erdir. Bana âfiyet ver ve beni rızıklandır.""
  Müslim, (4/2073); bir başka rivayeti, "Bunlar sana dünya ve ahireti birleştirir" şeklindedir.

 •   16 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

 • "Zikrin en fazîletlisi, Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hak ilah yoktur)’, duânın en fazîletlisi ise, Elhamdulillah (Hamd, Allah’a mahsustur) (sözüdür)." Tirmizi, (5/462); ⇒ İbn Mâce, (2/1249); ⇒ Hâkim, (1/503) tashih etmiş, Zehebi de buna muvafakat etmiştir. ⇒ Bkz. Sahihu'l Câmi (1/362).

 •   17 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "Kalıcı salih ameller (şu sözlerdir):
 • سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
 • ‘Subhânallah (Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim). Elhamdulillah (Hamd Allah’a mahsustur). Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hak ilah yoktur). Allahu Ekber (Allah en büyüktür). ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah (güç ve kuvvet ancak Allah’tandır)."
  Ahmed, Ahmed Şâkir tertibi ile (h.513); isnadı sahihtir. Bkz. Mecmau'z-Zevâid (1/297).İbn-i Hacer, Ebu Said'in rivâyetini Nesâi'ye isnad ederek hakkında İbn-i Hibbân ve Hâkim'in tashihlerini zikreder, Buluğu'l-Merâm.

 •   18 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  NEBİ -sallallahu aleyhi ve sellem- NASIL TESBİH ÇEKERDİ? 266- Abdullah b. Amr -Allah ondan ve babasından râzı olsun- şöyle der:
  "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i sağ eli ile tesbih çekerken gördüm." [1]

  BAZI HAYIR VE ÂDÂB ÖRNEKLERİ:
  267- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
  "Gece karanlığı olduğunda -veya akşama erişince- çocuklarınızı (dışarı çıkmaktan) alıkoyun. Çünkü şeytanlar o sırada dağılırlar. Geceden bir saat geçince de (dışarıdaki) çocuklarınızı (evlerinize) koyun ve Allah Teâlâ'nın ismini anarak kapıları kapatın. Çünkü şeytan kapalı kapıyı açmaz. Allah Teâlâ'nın ismini anarak kırbalarınızın ağzını bağlayın. Allah Teâlâ'nın ismini anarak enlemesine de olsa, üzerlerine bir şey koyarak kaplarınızın ağzını örtün ve (Yatarken) lambalarınızı söndürün." [2]
  [1] : Ebu Dâvud, lafzıyla (2/81); Tirmizi, (5/521)); Bkz. Sahihu'l Câmi (4/271, h.4865). [2] : Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (10/88); Müslim, (3/1595).

 •   17 - ) ★ ⇒   Çesitli Konularda Yapilacak Dualar
  Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar ARAPÇA TÜRKÇE HADİS Tirmizi / Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar Ravi: Ali Hadisin Arapçası:
 • وعن عليّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ]أنَّ مُكاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ: إنِّى عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَأعِنِّى، فَقَالَ: أَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلّمَنِيهِنَّ رَسولُ اللّهِ # لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْناً أدَّاهُ اللّهُ تَعَالى عَنْكَ. قالَ قُلِ
  اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحََلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
  [. أخرجه الترمذي والنسائى.»صير« بصاد مهملة مكسورة، ثم مثناة من تحت ساكنة ثم راء: جبل لطيئ، وجبل على الساحل أيضاً بين عمان وسيراف، فأما جبل صبير: بباء موحدة بين الصاد، والمثناة، فإنما جاء في حديث معاذ .
 • Hadisin Anlamı: Anlattığına göre, “Bir mükateb ona gelerek: “Kitabet borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et” dedi. Ona şu cevabı verdi: “Sana, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ın bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. (Onu okuduğun takdirde) Sıyr dağı kadar borcun da olsa, Allah onu sana bedel öder. Şöyle diyeceksin:
  “Allah’ım, yeterince helalinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.”
  Kaynak: Tirmizi, Da’avat 121, (3558) • Hisnu'l-Müslim
  Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler Arapça ve Türkçe
  Kur'an i Kerim'den Dua Ayetleri
  Hadiş-i Şerif'den Arapça ve Türkçe Dualar
  Uykudan Uyanınca Yapılan Dualar
  Elbise Giyinirken Okunan Dualar
  Yeni Elbise Giyerken Okunan Dua
  Yeni Elbise Giyene için Okunan Dua
  Elbiseleri Çıkarırken Okunan Dua
  Tuvalete Girerken Okunacak Dua
  Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar
  Abdestten Önce Yapilan Duâ
  Abdestten Sonra Yapilan Duâ
  Evden Çikarken Yapilan Duâ
  Eve Girerken Yapilan Duâ
  Câmiye Giderken Yapilan Duâ
  Câmiye Girerken Yapilan Duâ
  Câmiden Çikarken Yapilan Duâ
  Ezan Okunurken ve Sonrasi Dualar
  İftitah / Tekbirden Sonra Okunan Duaları
  Rükûda Yapilan Dualar
  Rükûdan Doğrulurken Yapilan Dualar
  Secdede Yapilan Dualar
  İki Secde Arasindaki Oturuşta Yapilan Duâ
  Tilâvet Secdesİnde Yapilan Duâ
  Teşehhüdden Sonra Salavât ve Dualar
  Namazda Selâmdan Önce Yapilan Duâlar
  Namazda Selâmdan Sonra Duâlar
  İstihâre Önce ve Sonra Okunacak Dualar
  Sabah ve Akşam Yapilan Dualar
  Uykudan Önce Yapilan Duâlar
  Uykuda Bir Yandan Diğer Bir Yana Dönünce Yapilan Duâ
  Uykuda Korkan veya Ürküten Bir Şeyle Karşilaşan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Kâbus veya Kötü rüyâ Görenin Yapmasi Gereken Şeyler
  Vitirde Kunut Duâsi
  Vitirde Selâmdan Sonra Yapilan Duâ
  Üzüntü ve keder aninda yapilan Duâ
  Sikinti Aninda Yapilan Duâ
  Düşman veya Güç Sahibi Birisiyle Karşilaşinca Yapilan Duâ
  Güç ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Düşmana Karşi Yapilan Duâ
  Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Zor Bir İşle Karşilaşan Kimsenin Yapacaği Duâ
  İmânda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacaği Duâ
  Borcun Ödenmesi İçin Yapilan Duâ
  Namaz Kilarken ve Kur'ân Okurken Gelen vesveseye Karşi Yapilan Duâ
  Günah İşleyen Kimsenin Yapmasi Gereken Duâ
  Şeytani ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapilan Duâ
  Hoşa Gitmeyen Bir Durum Olduğu veya İstenilen Şey Olmadiği Zaman Yapilan Dua
  Borcu Öderken, Borç veren Kimse İçin Yapilan Duâ
  Çocuğu Olan Kimseyi Tebrik Etmek İçin Yapilan Duâ ve Onun Buna Karşilik Yapacaği Duâ
  Tebrik Edilen Kimse İse Ona Duâ Eder
  Çocuklarin Korunmasi İçin Yapilan Duâ
  Hasta Ziyâretinde Hastaya Yapilan Duâ
  Hastayi Ziyâret Etmenin Fazîleti
  Hayatindan Ümit Kesilen Hastanin Duası
  Vefât Etmek Üzere Olana Telkin Duası
  Başina Bir Belâ Gelen Kimsenin Duası
  Vefât Edenin Gözlerini Kapatirken Duâ

  Cenâze Namazinda Ölü İçin Yapilan Duâ
  Bülûğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenâzesinde Yapilan Duâ
  Taziye (baş-sağliği) Duâsi
  Cenâze Kabre Konulurken Yapilan Duâ
  Cenâze Defnedildikten Sonra Yapilan Duâ
  Kabir Ziyâretinde Yapilan Duâ
  Rüzgâr Eserken Yapilan Duâ
  Gök Gürlediğinde Yapilan Duâ
  Bazi İstiskâ (yağmur İsteme) Duâlari
  Yağmur Yağarken Yapilan Duâ
  Yağmurdan Sonra Yapilan Duâ
  Yağmurun Kesilmesi İçin Yapilan Duâ
  Hilâl Hörülünce Yapilan Duâ
  Oruçlunun İftardan Sonra Yapacaği Duâ
  Yemekten Önce Yapilan Duâ
  Yemekten Sonra Yapilan Duâ
  Misâfirin Yemek Sahibi İçin Yapacaği Duâ
  Kendisine Su İçiren veya İçirmek İsteyen Kimse İçin Yapilan Duâ
  Oruçlunun İftar Yemeği veren Kimse İçin İftarini Açtiktan Sonra Yapacaği Duâ
  Oruçlu Olduğu Halde Yemeğe Dâvet Edilen ve Orucunu Bozmayanin Yemek Sahibi İçin Yapacaği Duâ
  Oruçlunun Kendisine Söven veya Kötü Söz Söyleyen Kimse İçin Ne Söyleyeceği
  Mevsimin İlk Meyvesi için Yapilan Duâ
  Aksirinca Yapilan Duâ
  Kâfir Aksirdirdiği Zaman Onun İçin Duâ
  Evlenen Kimse İçin Yapilan Duâ
  Evlenen ve Binek Satin Alan icin Duâ
  Eşiyle İlişkiye Girmeden Önce Duâ
  Öfkelenince Yapilan Duâ
  Belâya Uğrayanı Görenin Yapacaği Duâ
  Her Oturumda Yapilan Duâ
  Oturumun Sonunda Yapilan Duâ
  Allah Seni Bağişlasin Diyen Duâ
  İyilik Yapan Kimse İçin Yapilan Duâ
  Deccâl'in Şerrinden Korunmak İçin Duâ
  Seni Allah İçin Seviyorum Diyen Duâ
  Malini Sunan Kimse İçin Yapacağin Duâ
  Şirke Korkulduğu Zaman Yapilan Duâ
  Allah Seni Mübârek Kilsin Duası
  Bir Şeyi Uğursuz Saymanin Çirkin Oluşu
  Bineğe veya Taşita Binerken Yapilan Duâ
  Yolculuğa Çikarken Yapilan Duâ
  Köy ve Beldeye Girerken Yapilan Duâ
  Çarşi ve Pazara Girerken Yapilan Duâ
  Binek Tökezleyince Yapilan Duâ
  Yolcunun Geride Kalanlar İçin Duası
  Geride Kalanlarin Yolcu İçin Duası
  Yolculukda Tekbir ve Tesbih Getirmek
  Yolcunun Seher vakti Duası
  Yolculukda Konaklayinca Yapilan Duâ
  Yolculuktan Dönünce Yapilan Duâ
  Hoşa Giden ve Gitmeyen İçin Duâ
  Nebi (s.a)-’e Salât Getirmenin Fazîleti
  Selâmi Yaymak
  Müslüman, Kendisine Selâm veren Kâfire
  Horoz Öttüğünde ve Eşek Anirdiğinda
  Gece Köpek Havladiğinda Yapilan Duâ
  Kötülediğin Kimse İçin Yapilan Duâ
  Müslümani Övdüğünde Yapilan Duâ
  Tezkiye Edilen (kendisine referans verilen) Müslümanin Yapacaği Duâ
  İhramli Kimse Hac veya Umrede Nasil Telbiye Getirir
  Tavafta Hacer-i Eesved'e Gelince Tekbir Getirmek
  Tavafta Rükn-ü Yemânî ile Hacer-i Esved Arasinda Yapilan Duâ
  Safa ve merve Durunca Yapilan Duâ
  Arefe Günü Yapilan Duâ
  Meş'ar-i Haram'da müzdelife Yapilan Duâ
  Cemrelere Taş Atarken Tekbir Getirmek
  Şaşirtan Bir Durum Karşisinda Duâ
  Kendisine Sevindirici Bir Habere Duâ
  Bedende Ağri / Sanci Hissedilince Duâ
  Nazar Etmekten Korkan Kimsenin Duası
  Korku ve Dehşet Aninda Yapilan Duâ
  Tesbîh, Tahmîd, Tehlîl ve Tekbîr
  Nebi (s.a) Nasil Tesbih Çekerdi
  Kurban Keserken Yapilan Duâ
  İnatçi Şeytanlarin Hile ve Tuzağini Boşa Çikarmak İçin Yapilan Duâ
  Tevbe ve İstiğfar Hakkinda
  Bazi Hayir ve Adâb Örnekleri

  Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi

  ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif dualarını ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: Microsoft Edge + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır