"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !         En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hisnu'l-Muslim
Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler Arapça ve Türkçe
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة باللغة التركية

 •   1 - ) ★ ⇒   Hasta Ziyâretinde Hastaya Yapilan Duâ Okunacak Dualar
 • ﻻَبَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَا اللَّهُ
 • La be'se tahurun inşaAllah
  Zararı yok, inşaallah günahlarını temizler.
  “Kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah’a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Hepsinde de hayır vardır.Yararına olan şeyde hırslı ol. Allah’tan yardım dile, âciz olma! Sana bir şey isâbet ederse, “keşke şöyle şöyle yapsaydım” deme. Fakat “Allah’ın takdiridir.O ne dilerse, onu yapar" de. Çünkü “keşke” şeytanın ameline yol açar.” .
  ⇒ Müslim, (4/2052)

 •   2 - ) ★ ⇒   Hasta Ziyâretinde Hastaya Yapilan Duâ Okunacak Dualar
 • أَسْأَ لُ اللَّهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ
 • Es elullahel Azimi Rabbel arşil azimi en yeşfike
  Yedi kere:
  "Büyük Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifâ vermesini dilerim

  “Müslüman bir kul, eceli gelmemiş bir hastayı ziyâret eder ve yedi kere bu duâyı derse, o hasta şifa bulur.” Tirmizi, Ebu Dâvud. Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/210) ⇒ Sahihu’l-Câmi (5/180)

 •   3 - ) ★ ⇒   Hastayi Ziyâret Etmenin Fazîleti Okunacak Dualar
 • Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  "Bir kimse, müslüman kardeşini hastalığında ziyâret ederse, oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür. Oturunca onu rahmet kaplar. Sabah ziyâret etmiş ise, akşamlayıncaya kadar yetmiş bin melek ona istiğfâr eder. Akşam ziyâret etmiş ise, sabahlayıncaya kadar yetmiş bin melek ona istiğfâr eder."

  ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce (1/244) ⇒ Sahih-i Tirmizi (1/286) ⇒ Merhum Ahmed Şâkir de sahih olduğunu söylemiştir.

 •   4 - ) ★ ⇒   Hayatindan Ümit Kesilen Hastanin Duası
 • اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنيِ وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ اْﻻَٔعْلَى
 • Allahummeğfirli ver hamni ve el hikni bir refiki a'la
  "Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni Refîk-il A’lâ’ya kavuştur."
  Buhâri, (7/10) ⇒ Müslim, (4/1893) ⇒

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- vefâtı yaklaştığı zaman (ölümün ateşini veya baygınlığını gidermek için) ellerini suya daldırıp yüzünü silmeye başlar ve şöyle derdi:
  Allah’tan başka hak ilah yoktur. Şüphesiz ki ölümün sekerâtı (zorlukları) vardır."
  Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri, (8/144)

 •   5 - ) ★ ⇒   Hayatindan Ümit Kesilen Hastanin Duası Okunacak Dualar
 • لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ
 • Lâ ilahe illâllahu Allahu ekber ⇒ Lâ ilahe illâllahu vahdehu ⇒Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu ⇒Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ⇒Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi
  "Allah’tan başka hak ilah yoktur. Allah en büyüktür. ⇒ Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir. ⇒ Allah’tan başka hak ilah yoktur. ⇒ O, birdir ve O'nun ortağı yoktur. ⇒ Allah’tan başka hak ilah yoktur. ⇒ Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. ⇒ Allah’tan başka hak ilah yoktur.Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır."
 • Tirmizi, İbn-i Mâce. Elbâni, sahihtir der. ⇒ Sahih-i Tirmizi (3/152) ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce (2/317).


 • NOT:.. Bu Aşağıdaki Zikirler Hisnul Müslimden Yok....Lakin Kaynaklarını Alt Tarafda Yazdım Bkz..
  Allahım Ölüm Anında Bana Söylet Niyeti ile Bu Zikirleri Yaşarken Devamlı Okumalı ki Ölüm Anında Allahu Teala Bize Hatırlatsın

 •   6 - ) ★ ⇒   Müslüman Olarak Ölmek için Devamlı Okunacak Dualar
 • لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ
 • "Lâ İlâha İllallah = Allah'tan Başka Hiç Bir İlâh Yoktur" Zikrinin Fazileti Babı
  3794) "... Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd-i Hudrî (Radtyallâhü anhümâ)'-dan rivayet edildiğine göre : Bu iki zât Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in şu hadisi buyurduğuna şâhid olmuşlardır (yâni bizzat O'ndan işitmişlerdir) :

  «Kul; "Lâ ilahe illâllahu Allahu ekber
  Allah'tan başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve Allah herşeyden büyüktür» dediği zaman,
  Allah (Azze ve Celle) : Kulum doğru söyledi. Benden başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve ben en uluyum, buyurur.
  Kul; "Lâ ilahe illâllahu vahdehu
  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O yalnızdır, birdir dediği zaman
  Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur, ben yalnızım, birim, buyurur.

  Kul; "Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu = Allah'tan başka ilâh yoktur, ortağı yoktur" dediği zaman
  Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur ve ortağım yotur, buyurur.
  Kul; "Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu
  Allah'tan başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) O'nundur, hamd O'nundur" dediği zaman,
  Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) benimdir, hamd benimdir, buyurur.
  Kul; "Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi
  Allah'tan başka ilâh yoktur ve günahlardan dönüş, ibâdete kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" dediği zaman,
  Allah Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yok, günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak benim yardımımladır, buyurur.»


  Râvi Ebû îshâk demiştir ki: Sonra (şeyhim) el-Ağarr, anlamadığım bir şey söyledi. Bunun üzerine ben Ebû Cafer'e O (yâni el-Ağarr) ne dedi? diye sordum. Ebû Cafer dedi ki: (senin anlamadığın şey, hadîsin şu cümlesidir) :

  «Bu zikirler kime ölüm döşeğinde nasip edilirse o kimseye ateş dokunmayacak (yâni cehennem ateşi onu yakmayacak) tır.»"

  Sunen-i İbn Mace Tercemesi ve Şerhi Tercume Ahmed Davudoğlu ⇒ ibn Mace edeb 54 no 3794
 •   7 - ) ★ ⇒   Bir Hasta Görünce Okunacak Dualar
 • اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً
 • El-hamdülillâhillezî âfânî mimebtelâke bihî ve feddalenî alâ kesîrim mim men khaleka tefdîilan
 • Sana verdiği bu musibetten beni afiyette kılan ve beni birçok yarattıklarına karşı üstün kılan ve nimetlerle donatan Allah’a hamdolsun” derse yaşadığı sürece o dertten kurtulmuş olur.

  [NOT] Sunen-i Tirmizi 49-Dua-bölümü-Bülüm-38-Özürlü ve sakat bir Kimse görüldüğünde ne söylemeli?-Hadis no:3431Tercume Abdullah Parlıyan
  Ebû Cafer, Muhammed b. Ali’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir:
  “Özürlü kimseyi gördüğü zaman Allah’a sığınır bunu içinden yaparlar özürlü kimseye duyurmaz.”
  Sunen-i Tirmizi Dua - Bölümü- Bülüm - 38 - Özürlü ve sakat bir Kimse görüldüğünde ne söylemeli? - Kaynak ⇒ Hadis no:3431 Tercume Abdullah Parlayan

 •   8 - ) ★ ⇒   Vefât Etmek Üzere Olana Telkin Duası
 • لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
 • La ilahe illallah Allahtan Başka ilah Yoktur
  Kimin (ölmeden önce) son sözü, ‘La ilâhe illallah’ olursa, cennete girer.”
  Ebu Dâvud, (3/190) ⇒ Sahihu’l-Câmi (5/432),

 •   9 - ) ★ ⇒   Ölüm Gibi Başına Bela ve Sıkıntı Gelen Kimsenin Okuyacağı Dua
 • "Şüphesiz ki bizler, Allah'ın kullarıyız ve (âhirette) dönüşümüz de yalnızca O’nadır. Allah’ım! Başıma gelen musibet sebebiyle bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını bağışla." ⇒ Müslim, (2/632)

 •   10 - ) ★ ⇒   Vefad Edenin Gözlerini Kapatırken Okunacak Dua
 • Allahım! Falanı -ölenin ismini söyler- bağışla. Hidâyete erenler arasında derecesini yükselt. Geride kalanlarına vekil ol. Ey âlemlerin Rabbi! Bizi ve onu bağışla. Kabrini genişlet ve onu orada nurlandır." ⇒ Müslim, (2/634)

 •   11 - ) ★ ⇒   Cenaze Namazında Okunacak Dualar
  Üçüncü tekbirden sonra okunacak Cenaze duâsı:

 • "Allahım! Onu bağışla ve ona merhamet et. Ona âfiyet ver ve onu affet. Onu hoş karşıla ve yerini genişlet. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Onu, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi günahlardan temizle. Ona; yurdundan daha hayırlı bir yurt, âilesinden daha hayırlı bir âile, eşinden daha hayırlı bir eş ver.Onu cennete koy.Onu kabir azabından ve [cehennem azabından] koru."
  Müslim, (2/663)
 • ٱَللّٰهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ٱَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى ٱْلاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّنَا عَلَى ٱْلاِيمَانِ وَخُصَّ هٰذَا ٱلْمَيِّتَ بِٱلرَّوْحِ وَٱلرَّاحَةِ وَٱلرَّحْمَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ وَٱلرِّضْوَانِ ٱَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيئًا وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ ٱْلاَمْنَ وَٱلْبُشْرٰى وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلزُّلْفٰىبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ
 • "Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil' emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn."
  "Allahım!Dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, hazır olanımıza ve olmayanımıza mağfiret eyle. Allahım! Bizden kimi yaşatırsan, onu İslâm üzere yaşat. Kimi de öldürürsen, onu îmân üzere öldür. Allahım! Onun ecrinden bizi mahrum etme ve bizi ondan sonra saptırma." İbn-i Mâce,(1/480) ⇒ Ahmed (2/368) ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce, (1/252).

 •   11 - ) ★ ⇒   Cenaze Namazında Okunacak Dualar
  Üçüncü tekbirden sonra okunacak Cenaze duâsı:
 • اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا
 • Ölen kişi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise:
  Allahümme `ce`alhü lenâ feratan, Allahümme`ce`alhü lenâ ecran ve zührâ... Allahümme`c`alhü lenâ şâfian müşeffeâ
  Allahım onu bize takdim edilmiş bir ecir kıl, yâ Rabbi onu bize bir sevab, bir zâhire kıl, onu bizlere şefaatçı ve şefaatı kabûl edilmiş kıl
  Bkz..Sorularlaislamiyet.com
 •   12 - ) ★ ⇒   İnşaAllah Ölürken Son Sözümüz Bu Kelime-i Tevhid Olur
 • لَااِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِين
 • Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va'dil emîn
  Mülkün Apaçık ve gerçek sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Emin ve söz doğru olan Muhammed Allah'ın Rasulüdür.
 • Hisnu'l-Müslim
  Kur'an ve Sunnette Müslümanın Sığınaği Dua ve Zikirler Arapça ve Türkçe
  Kur'an i Kerim'den Dua Ayetleri
  Hadiş-i Şerif'den Arapça ve Türkçe Dualar
  Uykudan Uyanınca Yapılan Dualar
  Elbise Giyinirken Okunan Dualar
  Yeni Elbise Giyerken Okunan Dua
  Yeni Elbise Giyene için Okunan Dua
  Elbiseleri Çıkarırken Okunan Dua
  Tuvalete Girerken Okunacak Dua
  Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar
  Abdestten Önce Yapilan Duâ
  Abdestten Sonra Yapilan Duâ
  Evden Çikarken Yapilan Duâ
  Eve Girerken Yapilan Duâ
  Câmiye Giderken Yapilan Duâ
  Câmiye Girerken Yapilan Duâ
  Câmiden Çikarken Yapilan Duâ
  Ezan Okunurken ve Sonrasi Dualar
  İftitah / Tekbirden Sonra Okunan Duaları
  Rükûda Yapilan Dualar
  Rükûdan Doğrulurken Yapilan Dualar
  Secdede Yapilan Dualar
  İki Secde Arasindaki Oturuşta Yapilan Duâ
  Tilâvet Secdesİnde Yapilan Duâ
  Teşehhüdden Sonra Salavât ve Dualar
  Namazda Selâmdan Önce Yapilan Duâlar
  Namazda Selâmdan Sonra Duâlar
  İstihâre Önce ve Sonra Okunacak Dualar
  Sabah ve Akşam Yapilan Dualar
  Uykudan Önce Yapilan Duâlar
  Uykuda Bir Yandan Diğer Bir Yana Dönünce Yapilan Duâ
  Uykuda Korkan veya Ürküten Bir Şeyle Karşilaşan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Kâbus veya Kötü rüyâ Görenin Yapmasi Gereken Şeyler
  Vitirde Kunut Duâsi
  Vitirde Selâmdan Sonra Yapilan Duâ
  Üzüntü ve keder aninda yapilan Duâ
  Sikinti Aninda Yapilan Duâ
  Düşman veya Güç Sahibi Birisiyle Karşilaşinca Yapilan Duâ
  Güç ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Düşmana Karşi Yapilan Duâ
  Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacaği Duâ
  Zor Bir İşle Karşilaşan Kimsenin Yapacaği Duâ
  İmânda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacaği Duâ
  Borcun Ödenmesi İçin Yapilan Duâ
  Namaz Kilarken ve Kur'ân Okurken Gelen vesveseye Karşi Yapilan Duâ
  Günah İşleyen Kimsenin Yapmasi Gereken Duâ
  Şeytani ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapilan Duâ
  Hoşa Gitmeyen Bir Durum Olduğu veya İstenilen Şey Olmadiği Zaman Yapilan Dua
  Borcu Öderken, Borç veren Kimse İçin Yapilan Duâ
  Çocuğu Olan Kimseyi Tebrik Etmek İçin Yapilan Duâ ve Onun Buna Karşilik Yapacaği Duâ
  Tebrik Edilen Kimse İse Ona Duâ Eder
  Çocuklarin Korunmasi İçin Yapilan Duâ
  Hasta Ziyâretinde Hastaya Yapilan Duâ
  Hastayi Ziyâret Etmenin Fazîleti
  Hayatindan Ümit Kesilen Hastanin Duası
  Vefât Etmek Üzere Olana Telkin Duası
  Başina Bir Belâ Gelen Kimsenin Duası
  Vefât Edenin Gözlerini Kapatirken Duâ

  Cenâze Namazinda Ölü İçin Yapilan Duâ
  Bülûğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenâzesinde Yapilan Duâ
  Taziye (baş-sağliği) Duâsi
  Cenâze Kabre Konulurken Yapilan Duâ
  Cenâze Defnedildikten Sonra Yapilan Duâ
  Kabir Ziyâretinde Yapilan Duâ
  Rüzgâr Eserken Yapilan Duâ
  Gök Gürlediğinde Yapilan Duâ
  Bazi İstiskâ (yağmur İsteme) Duâlari
  Yağmur Yağarken Yapilan Duâ
  Yağmurdan Sonra Yapilan Duâ
  Yağmurun Kesilmesi İçin Yapilan Duâ
  Hilâl Hörülünce Yapilan Duâ
  Oruçlunun İftardan Sonra Yapacaği Duâ
  Yemekten Önce Yapilan Duâ
  Yemekten Sonra Yapilan Duâ
  Misâfirin Yemek Sahibi İçin Yapacaği Duâ
  Kendisine Su İçiren veya İçirmek İsteyen Kimse İçin Yapilan Duâ
  Oruçlunun İftar Yemeği veren Kimse İçin İftarini Açtiktan Sonra Yapacaği Duâ
  Oruçlu Olduğu Halde Yemeğe Dâvet Edilen ve Orucunu Bozmayanin Yemek Sahibi İçin Yapacaği Duâ
  Oruçlunun Kendisine Söven veya Kötü Söz Söyleyen Kimse İçin Ne Söyleyeceği
  Mevsimin İlk Meyvesi için Yapilan Duâ
  Aksirinca Yapilan Duâ
  Kâfir Aksirdirdiği Zaman Onun İçin Duâ
  Evlenen Kimse İçin Yapilan Duâ
  Evlenen ve Binek Satin Alan icin Duâ
  Eşiyle İlişkiye Girmeden Önce Duâ
  Öfkelenince Yapilan Duâ
  Belâya Uğrayanı Görenin Yapacaği Duâ
  Her Oturumda Yapilan Duâ
  Oturumun Sonunda Yapilan Duâ
  Allah Seni Bağişlasin Diyen Duâ
  İyilik Yapan Kimse İçin Yapilan Duâ
  Deccâl'in Şerrinden Korunmak İçin Duâ
  Seni Allah İçin Seviyorum Diyen Duâ
  Malini Sunan Kimse İçin Yapacağin Duâ
  Şirke Korkulduğu Zaman Yapilan Duâ
  Allah Seni Mübârek Kilsin Duası
  Bir Şeyi Uğursuz Saymanin Çirkin Oluşu
  Bineğe veya Taşita Binerken Yapilan Duâ
  Yolculuğa Çikarken Yapilan Duâ
  Köy ve Beldeye Girerken Yapilan Duâ
  Çarşi ve Pazara Girerken Yapilan Duâ
  Binek Tökezleyince Yapilan Duâ
  Yolcunun Geride Kalanlar İçin Duası
  Geride Kalanlarin Yolcu İçin Duası
  Yolculukda Tekbir ve Tesbih Getirmek
  Yolcunun Seher vakti Duası
  Yolculukda Konaklayinca Yapilan Duâ
  Yolculuktan Dönünce Yapilan Duâ
  Hoşa Giden ve Gitmeyen İçin Duâ
  Nebi (s.a)-’e Salât Getirmenin Fazîleti
  Selâmi Yaymak
  Müslüman, Kendisine Selâm veren Kâfire
  Horoz Öttüğünde ve Eşek Anirdiğinda
  Gece Köpek Havladiğinda Yapilan Duâ
  Kötülediğin Kimse İçin Yapilan Duâ
  Müslümani Övdüğünde Yapilan Duâ
  Tezkiye Edilen (kendisine referans verilen) Müslümanin Yapacaği Duâ
  İhramli Kimse Hac veya Umrede Nasil Telbiye Getirir
  Tavafta Hacer-i Eesved'e Gelince Tekbir Getirmek
  Tavafta Rükn-ü Yemânî ile Hacer-i Esved Arasinda Yapilan Duâ
  Safa ve merve Durunca Yapilan Duâ
  Arefe Günü Yapilan Duâ
  Meş'ar-i Haram'da müzdelife Yapilan Duâ
  Cemrelere Taş Atarken Tekbir Getirmek
  Şaşirtan Bir Durum Karşisinda Duâ
  Kendisine Sevindirici Bir Habere Duâ
  Bedende Ağri / Sanci Hissedilince Duâ
  Nazar Etmekten Korkan Kimsenin Duası
  Korku ve Dehşet Aninda Yapilan Duâ
  Tesbîh, Tahmîd, Tehlîl ve Tekbîr
  Nebi (s.a) Nasil Tesbih Çekerdi
  Kurban Keserken Yapilan Duâ
  İnatçi Şeytanlarin Hile ve Tuzağini Boşa Çikarmak İçin Yapilan Duâ
  Tevbe ve İstiğfar Hakkinda
  Bazi Hayir ve Adâb Örnekleri

  Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi

  ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif dualarını ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: Microsoft Edge + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır