Eraykitap Mehmet Akif Ersoy Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


   Mehmet Akif Ersoy'un Müslümanlık Nerede Bizden geçmiş insanlık bile Yazdığı Şiir

   Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile...
   Adem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile!

   Kaç hakiki müslüman gördümse, hep makberdedir;
   Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir;

   İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana...
   Gösterin ecdada az çok benziyen kan bana!

   İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar,
   Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar.

   Varsa şayet, söyleyin, bir parçacık insafınız:
   Böyle kansız mıydı -haşa- kahraman ecdadınız?

   Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına?
   Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına,


   Hiç görülmüş müydü olsun kayd-i vahdet tarumar?
   Böyle olmuş muydu millet canevinden rahnedar?

   Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?
   Böyle adet miydi bi-perva, yemek insan leşi?

   Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan...
   Hey sıkılmaz, ağlamazsan, bari gülmekten utan!...

   "His" denen devletliden olsaydı halkın behresi:
   Payitahtından bugün taşmazdı sarhoş naresi!

   Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi.
   Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.

   Mehmet Akif Ersoy


...
Sayfa Başına
Dön - Git