Eraykitap Mehmet Akif Ersoy Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


   Mehmet Akif Ersoy'un Ayrılık Hissi Nasıl Girdi Yazdığı Şiir

   Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
   Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,

   Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
   Fikr-i kavmıyyeti şeytan mı sokan zihninize?

   Birbirinden muteferrik bu kadar akvamı,
   Aynı milliyetin altında tutan islam'ı,

   Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
   Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir...

   Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez..
   Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!

   Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;
   Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.


   Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,
   Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.

   Diye dursun atalar: 'Kal'a içinden alınır.'
   Yok ki hiç bir kişiden... Millet-i merhume sağır!

   Bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye...
   Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye.

   Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
   Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez.

   Bırakın eski hükümetleri meydandakiler
   Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer.

   İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti!
   İşte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi.

   Mehmet Akif Ersoy


...
Sayfa Başına
Dön - Git