Eraykitap Üstadlardan Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
    Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar.Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip salih amel yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Zalimlerin (Haksızlık edenler,) hangi dönüşe (hangi akıbete ve nasıl bir inkılaba) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. (Şuara Suresi -224 - 227)

Şüphesiz hamd Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.


Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.

Mehmet Akif Ersoy'un Mürtedleri İçin Yazdığı Şiir
(Hilafeti Kaldıran Laikliği Getiren Mürtedlere Şiir )


Niçin Kitab-ı İlahî'yi pâyımal ettin?
Niçin Şeriat'ı murdar elinle kirlettin?

Çıkıp tepinmeye yok muydu başka bir saha?
Nedir bu salladığın çifte Kitabullah'a?

Herif! Şu millet-i masume'den ne istedin?
Ki doğru yol diye tuttun dalaleti gösterdin!

Yıkıp şeriati bambaşka bir bina kurduk
Nebi'ye atf ile binlerce herze uydurduk

O hali buldu ki cür'et: yecuzu fit-tergib
Kar-ı erzeli fetva kesildi hem ne garip

Hadis vaaz ederken sevap uman bile var!
Sevabı var imiş, bir zaman gelir anlar!

Cihanı titretiyorken nidayı "men kezebe..."
İşitmiyor mu nedir, bakın şu bi edebe

Lisanı paki nebi'den yalanlar uyduruyor;
Sıkılmadan da sevap işledim deyip duruyor.

Mehmet Akif Ersoy


Mehmet Akif Ersoy Çeşitli Şiirleri Sesli ve Görüntülü
Dinleme veya İzlemek için Tıklayın
...

Sayfa Başına
Dön - Git