Eraykitap Mehmet Akif Ersoy Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Mehmet Akif Ersoy'un Haykırış ...Yakarış Haykırış ...Yakarış Şiiri

   O nûru gönder İlâhî, asırlar oldu, yeter!
   Bunaldı milletin âfâkı, bir sabâh ister.

   İnâyetinle halâs et ki, dalga dalga zalâm
   İçinde kaynamasın, çarpınıp duran İslâm!

   Bu secdegâha kapanmış yanan yürekler için;
   Bütün solukları feryâd olan şu mahşer için;

   Harîm-i Kâbe'n için; sermedî Kitâb'ın için;
   Avâlimindeki âyât-ı bî-hesâbın için;

   Nasîb-i dâimi hüsran kesilmiş ümmet için;
   Şu hâk-i pâke bürünmüş semâyı rahmet için;   Biraz ufukları gülsün cihân-ı İslâm'ın!
   Hudûdu yok mu bu bitmez, tükenmez âlâmın?

   O, çünkü, âleme hâkim yegâne kudret iken,
   Bir inkılâb ile mahrûm olunca azminden,
   Esâretin ne kadar şekli varsa katlandı...
   Vatanlarında garib oldu kendi evlâdı!

   O azmi sen vereceksin ki, eylesin sereyan,
   Soluk benizlere kan, inleyen göğüslere can.

   O rûhu ver ki İlâhî, kıyâm edip dînin,
   Zemîne feyzini yaysın hayât-ı mâzînin.

   Mehmet Akif Ersoy


...
Sayfa Başına
Dön - Git