Eraykitap Mehmet Akif Ersoy Şiirler Bölümüne Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


   Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam zalimi asla sevemem Yazdığı Şiir

   Zulmü alkışlayamam
   Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
   Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

   Biri ecdadıma saldırdımı,hatta boğarım!...
   -Boğamazsın ki!
   -Hiçolmazsa yanımdan kovarım.

   Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
   Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

   Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
   Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

   Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum
   Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

   Kanayan bir yara gördümmü yanar ta ciğerim,
   Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

   Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.
   Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

   Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
   İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?

   Mehmet Akif Ersoy

   Şak Şak Şak
   Bir de İstanbul’a geldim ki: bütün çarşı, Pazar
   Nâradan çalkalanıyor! Öyle ya...Hürriyet var!

   Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş...Doğru:
   Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru

   Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük
   Dinliyor, kaplamış etrafını yüzlerce hödük.

   Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlanacak...
   -Yaşasın!
   -Kim yaşasın?
   -Ömrü olan.
   -Şak! Şak! Şak!”

   Başka bir yerde de Hürriyetin lafla
   olmayacağını şu şekilde anlatıyor:


   “Bu cehalet yürümez; asra bakın: Asr-ı ulum!
   Başlasın terbiyeniz, ailelerden oğlum.

   Sade hürriyeti ilan ile bir şey çıkmaz;
   Fikr-i hürriyeti hazm ettiriniz halka biraz.”

   Mehmet Akif Ersoy


...
Sayfa Başına
Dön - Git