Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Çağımızdaki Bidat Ve Hurafeler

Bidat Nedir ?..

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّه مَا تَوَلّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا

“ Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim peygambere karşı çıkar ve mü’minlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” (Nisa Suresi/115)

 • Bidat Nedir Devamını Görmek için Tıklayın
 • Ay ve Güneş Tutulması hakkındaki hurafeler

  Ay ve güneş tutulmasını hurafeye karıştıranlar çıkmıştır. Nitekim bazı yörelerimizde

  Ay ve Güneşin şeytanlar tarafından tutulduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle tutulma olayı başlayınca teneke ve davul çalınmakta, bazı yerlerde de silah atılmaktadır. Sebebi ise; şeytan gürültü ve silah sesinden korkarmış. Böylece Ay ve Güneş tutulmaktan kurtulurmuş.

 • Ay ve güneş tutulması Devamını Görmek için Tıklayın

 • İstihare Namazı Ve İstihare Bidat değil Fakat İstihareyi Yaparken Karıştırılan Bidatlar

  Müslüman kardeşim! İstihareden sonra gönlünün huzur bulacağı şeyi yap

  Daha önce isteyip arzuladığın bir meseleye gönlüm huzur buluyor diyerek itimad etme. İşin en başında, karar verilecek hususla ilgili olarak bir tercihin söz konusu ise önce bundan kurtulman gerekir Yoksa bu durumda, neyin hayırlı olup olmadığı konusunda Allah’a müracaat etmiş olmayacağın gibi

 • İstihareyi Yaparken Karıştırılan Bidatlar Devamını Görmek için Tıklayın
 • Evet Jet İmamlar Allah'ın Huzurunda

  MESCİDLERİ SÜSLEMEK Cemaatin Kalbinin Boş Oluşu hiç Düşünülmez Evet Jet İmamlar Allah'ın Huzurunda Sizlerden Davacıyız Hesap Vermeye Hazır Olun

  Ne hikmetse İslam’da genellikle ihtiyacı aşan tarzda ehemmiyet vermek, fazla yüksek binalar yapmak, elbisede olduğu gibi binada da gösteriş unsuruna kaçmak pek hoş karşılanmamış ve bunda fanilik inancına zıt bir görünüm aranmıştır. Bu hususta pek çok hadisi şerif yanında bazı ayet-i kerimelerde vardır

 • Evet Jet İmamlar Devamını Görmek için Tıklayın
 • Cevşen olarak bilinen dua

  CEVŞEN KELİMESİ: Farsça bir kelimedir. Sözlükte manası “zırh, savaş elbisesi” olarak geçer

  Cevşen olarak bilinen dua Allah’ın isim ve sıfatlarından on tanesini ihtiva eden 100 bölümden oluşan bir duadır. Allah’a ait 250 isim ile 750 sıfat ve münacatı kapsar. Musa el Kazım, Cafer es Sadık, Muhammed el Bakır, Zeynel Abidin, Hz.Hüseyin ve Hz. Ali tarikiyle Hz. Peygambere isnat edilen hadiste şöyle geçer

 • Cevşen olarak bilinen dua Devamını Görmek için Tıklayın

 • Tasavvufta Çile Hane

  Izdırap veren hal, zahmet, meşakkat, eziyet. Dervişlerin tasavvufta, ahlâkın tezkiyesi ve vicdanın tasfiyesi için kırk gün kırk gece ibadet ederek nefsi terbiye etme işi

  Çile, tarikata girenin, hata sonucu olsun, olmasın ahlâkının güzelleşmesi ve gönlünün cilâlanması için, tekkelerde konulmuş olan bir çeşit uygulamadır. Gereğine göre üç, kırk, bin bir gün devam edeni vardır...

 • Tasavvufta Çile Hane Devamını Görmek için Tıklayın
 • EHL-İ SÜNNET İMAMLARININ SÖZ ve TAVSİYELERİ

  SÜNNETE UYMAK ve DÎNDE BİD’AT ÇIKARMAKTAN YASAKLAMA KONUSUNDA EHL-İ SÜNNET İMAMLARININ SÖZ ve TAVSİYELERİ

  Muâz b. Cebel-Allah ondan râzı olsun- şöyle der:
  Ey insanlar! İlim kaldırılmadan önce, ilim öğrenmeye bakınız. Şunu biliniz ki ilmin kaldırılması, ilim ehlinin gitmesidir.Bid’atlerden, bid’at çıkarmak-tan ve aşırıya gitmekten sakınınız, siz eski halinize uymaya bakınız

 • Huzeyfe b. Yemân-Allah ondan râzı olsun- şöyle der
 • "Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashâbının ibâdet diye yapmadığı hiçbir ibâdeti siz de yapmayın Çünkü önce gelen, sonra gelene söyleyecek söz bırakmamıştır.Ey âlimler topluluğu!Allah’tan korkun. Sizden öncekilerin izlediği yolu tutun
 • EHL-İ SÜNNET İMAMLARININ SÖZ ve TAVSİYELERİ Devamını Görmek için Tıklayın

 • Çocuk İçin Söylenen Hurafeler

  "Henüz ergin kişi niteliğine erişmemiş insan yavrusu" diye tanımlanan çocuk, hiç kuşkusuz en sevimli yaratıktır..

  Onlar, gönlümüzün eğlencesi, evlerimizin neş'esi, mutluluğumuzun tatlı meyveleridir. Çocuk yüce Allah'ın insana lütfettiği bir nimet, pahası biçilmez kıymet ve en değerli bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak,

 • Çocuk İçin Söylenen Devamını Görmek için Tıklayın
 • EZAN DUASINDAKİ BİDAT

  Dinimize bulaştırılan bidatleri çıkaranların ve onların peşinden gidenlerin yapmış oldukları savunma genelde

  Ya bidat-i hasene olarak görme ya da ne sakıncası var ki şeklinde olmaktadır. Bütün bu anlayışlar yüzünden İslam’a bir çok yenilikler bulaştırılmıştır. Bazıları bidat’in iyi olan ve kötü olan diye ikiye ayrıldığını iddia ediyorlar.

 • EZAN DUASI Devamını Görmek için Tıklayın
 • Günlerin Uğursuzluğu inancı

  Günlerin Uğursuzluğu İnancı: Yanlış inanışlarından biri de haftanın bazı günlerinin uğurlu bazı günlerinin de uğursuz sayılmasıdır.

  Oysa İslâm'da günün güne üstünlüğü yoktur. Günler, gün olması bakımından birbirinin aynıdır. İnsan dilediği günde iş yapar. Dilediği zaman da seyahate çıkar. Akıllı ve inançlı bir müslüman şu gün çalışmaz, şu gün işe başlamaz, hurafelerine kanmamalıdır...

 • GÜNLER Devamını Görmek için Tıklayın
 • Mürid’in, şeyhinden himmet, bereket ve yardım dilemesidir.

  Tarikat kaynaklarında geçtiğine göre ve günümüzdeki uygulama şekillerine göre

  İstimdat istenilenin sağ yada ölü olması fark etmez. Hatta ölmüş olan şeyhin kınından çıkarılmış bir kılıç gibi olduğuna ve madde boyutundan sıyrıldığı için işlevini daha süratli yaptığına inanılır.

 • Mürid’in, şeyhinden Devamını Görmek için Tıklayın
 • ERAYKİTAP / ÇAĞIMIZDA BİDAT VE HURAFELER