Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Frenk Mukallitligi İskilipli Atıf Hoca / Önculer - Şehitler

Muzlumların Duası / Giriş

Ey mazlum ve mağdurların ilticagahı, zalim ve gaddarlardan yegane müntekım olan yüce Rabbimiz!

Zulme, gadre ve haksızlığa uğramış, dinleri, mal ve canları, ırz ve namusları hor ve hakir görülerek ayaklar altında payimal olmuş, mazlum

 • İskilipli Atıf Hoca Mazlumların Duasi

 • TAKLİD Mukallid Taklid eden demektir

  Kur’an-ı Kerim’in öğretisini anlamak için bu dört terimin sahih ve mükemmel anlamını

  Tam manasıyla kavramak zorunludur.Eğer herhangi bir kimse İlah ve Rab’bin manasının ne olduğunu,İbadet’in ne anlama geldiğini ve Din’in neye isnad edildiğini bilmezse onun için Kur’an’ın ..

 • Devamını Görmek için Tıklayın


 • İSLÂM DİNİ NAZARINDA BATI MEDENİYETİNİN MEŞRU OLAN VE OLMAYAN YÖNLERİ

  İslam’dan önceki arapların ve eski milletlerin ilahlık bağlamında ne gibi düşüncelere sahip olduklarına,buna karşılık

  hangi yaklaşımları reddettiğine de bakmamız gerekmektedir. 1. “Onlar,kendileri için bir güç kaynağı olmak üzere (ya da onların himayesine girerek mahfuz kalmak için) Allah’tan başka ilahlar edindiler.” (Meryem, 81)

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • İMAN VE KÜFÜR

  Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm ilah kavramları arasında mantıki bir ilişki vardır.

  Bir kişinin olağanüstü anlamda bir varlığı kendi hami ve yardımcısı,sorunlarının halledicisi, gereksinimlerinin karşılayıcısı, niyazlarının işiticisi, menfaatlendiricisi ve zararlarının gidericisi olarak görmesinin nedeni

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • ŞİÂRI KÜFR ([1])

  ikinci bölüm Rabb Kur'an-ı Kerim'de Rabb kelimesi çeşitli kullanış şekilleri

  1.Mürebbi,gereksinimleri karşılayan,terbiye veren ve yetiştiren / 2.Kefil,gözetici,koruyup kollayan,ıslahla sorumlu olan / 3.Çeşitli kimselerin oluşturduğu bir toplulukta merkezi bir sıfata sahip olan / 4.Kendisine bağlananların efendisi,sözü geçen,üstünlüğü...

 • Devamını Görmek için Tıklayın


 • BAZI SORULARA CEVAP

  Şimdi bizim sapık kavimlerin rububiyetle ilgili görüşlerini incelememiz Kur’an-ı Kerim’in onları hangi noktalardan

  Şimdi bizim sapık kavimlerin rububiyetle ilgili görüşlerini incelememiz Kur’an-ı Kerim’in onları hangi noktalardan ve niçin reddetme yoluna gittiğini ve buna karşılık Kur’an’ın insanları nasıl bir rububiyet anlayışına çağırdığını gözden geçirmemiz gerekir...

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • İSKİLİPLİ ATIF EFENDİ KİMDİR ?

  1876 Tarihinde İskilip'in Tophane köyünde dünyaya geldi. Babası Akkoyunlu aşiretinden

  Mehmet Ali Ağa'dır. Henüz altı aylık iken annesi Nazlı Hanım'ın vefatıyla öksüz kalan Atıf Efendi, büyükbabasının gayretleriyle köyünde ilk öğrenimini yapmış, daha sonra İskilip'e giderek burada Abdullah Efendi adlı hocadan ders almış ve tahsilini tamamlamak için ağabeyi ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve medrese eğitimine başlamış, çalışma azmi ve zekası diğer öğrenciler arasından sıyrılmasına yetmiş ve 1902 yılında en iyi derece ile mezun olmuştur. Atıf Efendi sonra yine İstanbul'a dönerek, Fatih Camiindeki Dersiâmlık ile beraber Kabataş Lisesi Arapça muallimliğine tayin

 • Devamını Görmek için Tıklayın


 • Önceki Sayfa
  Sonraki Sayfa
  İslamda Cihad Mevdudi ve Seyyid Kutup