ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla    Fıkıh Usulu Hasan Karakaya Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğraşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. .. Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Okuyacağınız fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın problemlerini usûl çerçevesinde ele alarak hizmetinize sunmuştur...   Fıkıh Usulu Hasan Karakaya    
Yayın Evi Önsöz


Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğ­raşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. Bu da fıkıhla, dolayısı ile fıkıh usulü ile ala­kalıdır. Tarih boyunca İslâm alimleri çokça fıkıh usulü kitapları telif et­mişlerdir. Ülkemizde de telif ve terceme fıkıh usûlü kitapları mevcuttur.Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Eli­nizdeki fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın prob­lemlerini usûl çerçevesinde ele alarak bazı tekliflerde bulunmuştur. Ki­tapta klasik fıkıh usulü konuları ilmi bir disiplinle ele alınıp incelenmiş, belli neticelere varılmaya çalışılmıştır. Ancak klasik kitaplarda olmayan asrımıza ait bazı meseleler kitabın kapsamına alınmış ve usûl çerçevesin­de belki de "fıkıh usulü" kapsamını genişleterek incelemiştir. Örnek ola­rak "Hüküm Koyma" konusunu verebiliriz.Kitapta anlaşılması zor meseleler sade ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır. Bu da terceme değil, telif bir kitabın getirdiği özelliktir. En zor ve çet­refilli meseleler başlıklarla ve misallerle anlaşılır hale getirilmiştir. Bu yö­nü ile eser kendi sahasında orjinaldir.

Kitabın sonuna çağımızın meselesi olan "Hilalin görünmesi - Halifelik - Helal besin" konulan ilave edilmiştir.

Yayınevimiz yıllarını ilmi çalışmalara vermiş, Allah'ın Kitabına ve Peygamber'in sünnetine bağlılığı ile tanınan, inandığı doğrulan şartlar ne olur­sa olsun söylemekten çekinmeyen değerli hocamız Hasan Karakaya'nın bu eserini yayınlamaktan iftihar duyar.
BURUC YAYINLARI / 1998
Selam hidayete tabi olanlara olsun.
Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa


Düzenleyen Ebubekir Yasin Kur'an ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile… Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir.. Kuran ve Sunnetin Aydınlığında Buluşmak Ümidi ile…


  Çabuk Ulaşabileceğiniz Bazı Yazılı Göresel Sesli ve Görüntülü Çeşitli Konular
  • Kur'an-ı Kerim Türkçe Tefsiri