ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla    Fıkıh Usulu Hasan Karakaya Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğraşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. .. Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Okuyacağınız fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın problemlerini usûl çerçevesinde ele alarak hizmetinize sunmuştur...   Fıkıh Usulu Hasan Karakaya    
FIKIH USÛLÜ TAKDİM


Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun koyduğu şeriatı bizlere tebliğ eden
Muhammed (sav)'e ve yolunda giden âline ve ashabına selat u selam olsun.
Okuyuculara sunmaya çalışılan bu eserin özü, Kahire hukuk fakültesin de kaydedilmeye çalışılan ders notları
ve sonradan ilave edilen açıklamalar, teşkil etmektedir.
Konusunda mütevazi bir eser olan bu kitabı derlerken, bize maddi ve manevi büyük katkıları bulunan
ve mükafatlan yüce Mevlaya bırakılarak isimleri zikredilmeyen kardeş ve arkadaşlara candan teşekkür eder,
dünya ve ahiret saadetine erişmelerini niyaz ederim.
Rahmeti her şeyi kuşatan yüce Mevladan dileğimiz,
bizlere rızasına uygun yaşamayı ve rızasına uygun ölmeyi nasib eylemesidir.
O, günahları bağışla­yan, niyazları kabul edendir. Ne güzel dost ne güzel yardımcıdır.
İstanbul – Fatih
24. 4. 1995 / BURUC YAYINLARI


 

Anasayfa


________________ oOo _________________

<> ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir.<>