ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla    Fıkıh Usulu Hasan Karakaya Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğraşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. .. Her eser yazıldığı devrin ve içinde yaşadığı toplumun rengini taşır. Okuyacağınız fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın problemlerini usûl çerçevesinde ele alarak hizmetinize sunmuştur...   Fıkıh Usulu Hasan Karakaya    


Zorla Yaptırılması İstenen Hususlar

ZORLA YAPTIRILMASI İSTENEN HUSUSLAR

 

 (İKRAHLA YAPILAN TEKLİFLER)

 

Zora başvurarak insanlara işkence eden veya onları baskı altında tutan za­lim ferdler, tağuti rejimler ve zorba kurumlar tehdit ettikleri bu insanlara çe­şitli tekliflerde bulunabilirler. Biz burada konumuz olan azimet ve ruhsatla pek yakından alakalı olan şu konuları özetlemeye çalışacağız:

1.  İslam dininden çıkmaya zorlamak

2.  Masum bir insanı öldürmeye zorlamak

3.  Hayasızlığın zirvesi olan zinayı İşlemeye zorlamak

4.  Kafir bir insanı müslüman olmaya zorlamak

5.  Evlenmeye zorlamak

6.  Boşanmaya zorlamak

 
 


Ana Sayfa


________________ oOo _________________

<> ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir.<>