Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ın Gölgesinden Mesajlar ve Yoldaki İşaretle Şehid Seyyid Kutup

ÖNSÖZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdedediz, yardımı yalnız O’ndan isteriz ve bağışlanmamızı da O’ndan dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerimizden de Allah’a sığınırız.

 

Allah’ın hidayete ulaştırdığını saptıracak, saptırdığını da hidayete eriştirecek hiç kimse yoktur.

 

Şehadet ederiz ki Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi ve benzeri mevcut değildir ve yine şehadet ederiz ki Muhammed(s.a.s.) Allah’ın kulu ve elçisidir.

 

Salat ve selam O’nun temiz ve mübarek ehli beytinin ve değerli sahabelerinin üzerine olsun.

 

Allah’ın şeriatını bırakıp kendi heva ve heveslerine göre şeriat uydurup dinlerini değiştiren Yahudiler alçak, kindar, hilekar, tamahkar, kalleş, nankör, sinsi, düzenbaz, sözünde durmayan, insanlara zarar vermek için ellerinden geleni yapan iğrenç bir topluluktur ve bu özellikler onların genel karakterlerini teşkil eder.

 

Allah(c.c.) onları Kur’an-ı Kerim’de şöyle vasfediyor:”Yahudiler, ‘Allah’ın eli sıkıdır dediler’. Dediklerinden ötürü elleri bağlansın, (onlara) lanet olsun. Hayır, O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi sarfeder. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen sözler onların çoğunun azgınlığını ve inkarını arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler Allah onu söndürür. Yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah bozguncuları sevmez.” [1]

 

Yahudilerin karakterleri insanların, tarihin ve Allah’ın şahitliği ile işte böyledir. Bizler müslümanlar olarak; uyanmaları ve aldanmamaları için yahudilerin hakikatini, kurduğu tuzak ve planları insanlara anlatmalıyız.

 

Bizim bu hakikatleri insanlara anlatmakta ki gayemiz, onlardan uyuyanları uyandırmak, kananları uyarmak, iki yüzlüleri ortaya koymak, yahudilerin peşine düşenleri ve onları taklit edenleri ortaya çıkarmaktır.

 

Yeryüzünde kendisini müslüman olarak adlandıranlara diyoruz ki; biz İslam’a sarıldığımız müddetçe aziz, İslam’ı bıraktığımız müddetçe de zelil olduk. Biz yahudilerin tuzaklarına ancak Allah’ın istediği İslam’ı tam bilmediğimiz veya İslam’dan yüz çevirdiğimiz zaman düştük.

 

Biz İslam’dan yüz çevirip onu öğrenmek için gayret göstermediğimizde Allah(c.c.)’de bizi onlara köleler yapmak suretiyle zelil duruma düşürdü. Eğer biz eski şeref ve izzetimize tekrar kavuşmak istiyorsak bilmeliyiz ki gerçek şeref ve izzet ancak Allah ve Rasulü’ne tam teslimiyetle kazanılır. Zira Allah(c.c.) şöyle buyuruyor: İzzet(şeref) Allah’ın, Rasulü’nün ve inananlarındır.” [2]


 


[1] (Maide:64)

[2] (Münafikun:8)


Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa