Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ın Gölgesinden Mesajlar ve Yoldaki İşaretle Şehid Seyyid Kutup

Kuranı Gölgesinden Mesajlar Seyyid Kutup Giriş

Kur'an'ın gölgesi altında yaşamak bir nimettir. Sadece onu tadanın alabileceği bir nimet. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran bir nimet.

Allah'a hamdolsun ki, bana ömrümün bir bölümünü Kur'an'ın gölgesi altında yaşama imkanını bağışladı. Bu dönemde hayatımın bugüne kadar ki bölümünde hiç tatmamış olduğum bir nimetin hazzını duydum. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran nimetin hazzını...

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Kur'an'ın gölgesi altında yaşamak

  Allahu Ekber Bu dönemi, şu Kur'an'ın cümleleri aracılığıyla bana seslenen yüce Allah'ın sözlerini, kulaklarımda işiterek yaşadım.

  Ben ki, basit ve küçük bir kulum. İnsan için bundan daha yüce bir onurlandırma, insan ömrüne şu Kur'an'ın kazandırdığı yücelikten daha üstün bir yücelik, kerem sahibi yaratıcının insana sunacağı bundan daha yüksek bir derece düşünülebilir mi? Hayatımın Kur'an'ın gölgesi altında geçen dönemindeki düşüncelerime göre; yeryüzünde son çırpınışlarını ...

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Kur'an Mesajının içeriği

  “Bu (Kur’an), kendisiyle uyarıl (ıp sakındırıl) sınlar, O’nun bir tek ilah olduğunu gerçekten bilsinler ve (temiz) akıl sahibleri (düşünüp) öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir tebliğdir.” (İbrahim Sûresi, 13/52)

  Bu tebliğin, bu bildirinin başlıca temel maksadı "insanların Yüce Allah'ın yalnız ve yalnız tek bir ilah" olduğunu duyup öğrenmeleridir. Bu hem Allah'ın dininin başlıca ilkesidir, hem de İslâm hayat sisteminin dayandığı asıl noktadır.

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Davette İlk Adım

  "Ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevi) yapmayacak olursan O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun.

  Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kâfir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. De ki: Ey kitab ehli Tevrat'ı, İncil'i, ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiçbir-şey üzerinde değilsiniz. Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun azgınlıklarını ve inkarlarını artıracaktır. Sende kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma." (Maide Sûresi, 5/67-68)

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Yolların (Safların) Belirginleşmesi

  Günahkârların yolu belli olsun diye ayetlerimizi böyle ayrıntılı biçimde açıklarız. (Enam Suresi -55) Aynı metod ve yolu takip ederek... Tıpkı bunun gibi uzun uzun açıklayarak...

  Ayetlerimizi böyle uzun uzun açıklarız ki bu ayetler gerçek olanın etrafında hiçbir kapalılık ve şüphe bırakmasın. İşte bununla beraber gerçek olan kesin bir şekilde belirir. Mesele açık ve net olarak ortaya çıkar. Bundan sonra bir mucize istemeye gerek kalmaz.

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Cahiliyyenin Organik Yapısı

  Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi; İslam prensiplerine uymayan batıl sistemleri yıkıp yerine İslam düzenini getirmek

  İslam'da cihadın ana gayesidir! Yalnız bir bölgeye ve bir kitleye özgü olmayan, bu yüce ideal, bu evrensel İslam inkılabı ideali İslam'ın en yüce gayesi ve en büyük ideali ve bütün insanlığı içine alan evrensel bir inkılabtır. Kuşkusuz ki Müslümanların gayesi her şeyden önce yaşadıkları topraklarda İslam inkılabını..

 • Devamını Görmek için Tıklayın
 • Davetin Temel Nitelikleri

  Kâfirler, peygamberlerine dediler ki: Muhakkak sizi kendi toprağımızdan süreceğiz veya dinimize geri döneceksiniz. Böylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki: — Şüphesiz biz zulmedenleri helak edeceğiz (İbrahim Sûresi - 14 - 13)

  Elimizde iman davasına ilişkin büyük bir gerçek bulunmaktadır. İslam davetçilerinin sürekli olarak hatırlamaları, inceden inceye düşünmeleri, bunun îmanı, pratik ve psikolojik içeriğini iyice anlamaları gerekmektedir. Resulullah (s.a.v.) hiç kuşkusuz bunu yalın bir inanç ve gönül işi bir itikad planında yapmıyordu. Aksine durum bundan ibaret olsaydı sorunun halledilmesi çok kolay olurdu. Müşriklerin savunduğu anlaşılmaz şirk inancı İslamın açık ve net olan güçlü akidesine karşı koyacak kadar sağlam ve kuvvetli bir yapıya sahip değildi. İslam akidesinin getireceği düzen ve yönetim, müşriklerin Hz. Peygambere inatçı bir tavır takınarak karşı gelmelerinin tek nedeniydi

 • Devamını Görmek için Tıklayın

 • Bağımsız Bir Yapı

  (Ey Muhammed!) de ki: — Benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar basiretle insanları Allah'a çağırırız. Allah'ı her türlü eksikliklerden uzak tutarım. Ben O'na ortak koşanlardan da değilim." (Yusuf Sûresi, 12/108)

  Ey Muhammed sen onlara de ki: "Benim yolum budur." Kendisinde hiçbir kuşku, hiçbir şüphe ve eğriliğin olmadığı dosdoğru bir yoldur benim yolum. "Ben ve bana uyanlar basiretle insanları Allah'a çağırırız."

 • Devamı için Tıklayın
 • Cahiliyyenin Hükmü ve İslam

  "Yoksa cahiliyye hükmünü mü istiyorlar? Yakınen bilen bir toplum için Allah'dan daha iyi hüküm veren kim vardır?" (Maide Sûresi - 50)

  Cahiliyyenin anlamı bu âyette açık bir biçimde belirleniyor. Cahiliyye beşerin kendisi gibi bir beşer için hüküm koymasıdır. Kulların kulara kulluğudur. Allah'a kulluk bırakılarak O'nun ilahlığının reddedilmesi, insanlardan bazılarının hüküm yetkisini kendileri gibi bir beşere vererek ilah kabul etmesi ve onlara ibadet etmeleridir.

 • Devamı için Tıklayın
 • Put ve Putculuk

  "Hani İbrahim demişti ki: — Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı da putlara ibadet etmekten uzak tut." (İbrahim Sûresi - 14/35)

  Hiç şüphe yok ki Hz. İbrahim'in yüce Allah'a yalvararak hem kendi şahsını hem de çocuklarını ibadetten uzak tutmasını istediği putlar, Arap cahiliyyesinde veya çeşitli putperest toplumlarda olduğu gibi sadece alelade basit şekillerden -taştan, ağaçtan, heykellerden veya hayvan, kuş, gök cisimleri, ruhlar ve hayaletler gibi değişik şekillerden- ibaret değildir

 • Devamı için Tıklayın
 • Yalnız Allah'a İbadet

  "İman edenler Allah yolunda cihad ederler. Küfredenler de tağut yolunda!.." (Nisa Suresi - 75)

  "Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı, ilah edindiler. Oysa onlarda ancak bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. O, onların şirk koştukları şeylerden münezzehdir" (Tevbe Sûresi - 9/31)

 • Devamı için Tıklayın


 • Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
  Kur'an-ın Gölgesinde ve Yoldaki İşaretle Şehid Seyyid Kutup
  İslamda Cihad Mevdudi ve Seyyid Kutup