ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve MeselelerCİBT

Cibt: haç,sihir,muskacılık,sihirbaz ve göz boyama,kahinlik,falcılık,tabiat kanunlarının dışında ki tesirlerde bütün vehimler ve hurafeleri içine alan bir kelimedir-
Arapça "cibt" kelimesi anlamsız, hiçbir dayanağı olmayan saçma bir şey anlamına gelir.

İslâm ıstılahında ise, büyücülük, müneccimlik, gelecekten haber verme, kehanet gibi şeylere "cibt" denir.

Peygamber (s.a) bir hadis-i şerif'te şöyle demiştir:

"Kuşların sesinden, hayvanların ayak izinden yararlanarak gelecekten haber vermek ve diğer bütün kehanet çeşitleri cibttir."
O halde, cibt, bâtıl inanç, hurafe ile eş anlamlıdır.

Yahudi bilginleri İslâm'a karşı çıkmakta o kadar ileri gitmişlerdi ki,Peygamber'e (s.a) inananları müşrik Araplardan bile daha sapık olarak kabul ediyorlardı.
Bir tarafta şirk koşmaksızın bir tek Allah'a iman, diğer tarafta ise, Kitab-ı Mukaddes'in üzerinde çok durduğu ve hep kötülediği putperestlik ve şirk bulunmasına rağmen onlar, müşriklerin, müslümanlardan daha doğru bir yolda olduklarını ilân ediyorlardı.
Yani, "Onlara ilâhî otoriteden bir pay mı verilmiş, ki onlar, kim doğru yolda kim sapık yolda diye karar vermeye kalkışıyorlar?"
"Eğer onlara bir bilgi ve yetki verilmiş olsaydı, başkalarına bir zerre bile pay vermezlerdi."
Çünkü onlar o kadar cimridirler ki, Hakk'ı kabul etmeye bile yanaşamazlar.

Bu şu anlama da gelebilir:

Onlar, başkalarının pay almak istediği bir ülkenin mülküne mi sahiptirler, ki onu paylaşmak istemiyorlar?
Onlardan istenen tek şey Hakk'ı kabul etmeleri, fakat onlar kıskançlık yüzünden bunu bile reddediyorlar.[1]


Cibt'in ne anlama geldiği konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.
"Müfredât" sahibi Râğıb el-İsfahânî'ye göre, "
kendisinde hayır bulunmayan her bayağı şeye cibt" denir
(el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'an, 85)
Buradan hareketle Allah'tan başka ibadet edilen her şeye bu isim verilebilir.
İmam Suyûtî'ye göre görüşlerin en doğrusu da budur
(Mu'terekü'l-Akran fî i'câzi'l-Kur'an, Mısır 1970, II/60).


Bazılarına göre Habeşistan dilinde sihirbaz ve şeytan'a "cibt" denilir ve Kur'an'da da bu anlamda kullanılmıştır.
Kur'an-ı Kerim'in sadece bir yerinde (Nisâ 4/51) geçen bu sözcük "tâğût"la birlikte zikredilmektedir.[2]
EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   Kaynak:
[1]:Dört Terim-Mevdudi-Tefhimul Kur'an Nisa Süresi 51 ayetin tefsiri Mevdudi*
[2]:Kelimeler ve Kavramlar-Yusuf KerimOğlu, kitaplarından faydalanılarak hazılanmıştır
Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır