ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve Meseleler


Demokkrasi


•Demokrasi ne demektir:

Kelimenin yunanca olması dikkatimizi çekmekte.Çünkü yunanlılar daha önce şehir site devletleri halinde yaşayan ve bu site devletlerini yöneten diktatörlerden kurtulmak için çok çaba harcamış ve sonunda başarılı olmuşlardır.Bu başarı halkın ,diktatörlerden ve dere beylerden kurtulup kendi kendini yönetme arzusu gerçekleşmiş oldu.Bu uygulanış Atina,Isparta ve larisa gibi yerlerde uygulanmış olduğunu biliyoruz.Yunanlıların tamamına Grek adı verilir.Bu Greklerin inanç yapısı ise çok ilginçtir:çünkü Grek kültürünün temel özelliği çok,demokrasi de bu kültürle aynı paraleldedir.


Bunarı şöyle sıralıya biliriz;
•Efsane,
•Felsefe,
•Tiyatroculuk,
•çok tanrılı inanç ve tanrıların heykellerini yapma ve tapma v.s.
•Temsili ve sözlü sanat gibi tamamen insan aklı ürünü olan ve ateizme dayanan bir inanç ve kültürdür.


•Helenizimin doğuşu:

Yine Grek’lerin bir kolu olan ve şu anda demokrasinin temellerinde birin oluştura Helenizim: Yunanistan’ın kuzeyinde kurulan Makedonya Kralı büyük İskender’in,Asya kıtasında bulunan bazı yerleri işgal ettikten sonrabu(Anadolu,Suriye,Filistin,Mısır,Hindistan gibi) yerlerde ki kültür ve medeniyeti yüksek düzeyde olan bu yerlerden etkilenerek,Asya,Avrupa kültürü karışımı sonucu Helenizm adlı ideoloji ortaya çıkmıştır.


•Demokrasinin asıl veya ana temellerini oluşturan Roma medeniyeti;
İtalıya yarım adasından,Fırat nehrine kadar uzanan İmparatorluk. Romalıların işgalcilik yaptığı dönemlerde Grek kültüründen çok etkilenmiş ve bu kültür ve inancı tamamen alıp kendine uygun bir biçimde,sosyal yapısına uydurmuş ve uygulamıştır.Ve m.313.yılında muharref Hıristiyanlığı benimseyene kadar böyle idare edilmiştir.


•Muharref Hıristiyanlık:
Miladi sıfır yıl kabul edilen bir dönemde İsa (as) dünyaya geliyor.Hz.Allah (c.c.),İsa’ya peygamberlik görevini verip de Romalılara ve Yahudiler gönderince,bu şirk kültürüne;Allah’ın bir İlah ve bir Rabb olduğunu,emretmenin ve yasak koymanın yalnız Allah’a ait olduğunu tebliğ edince,Romalıların vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Grek kültür ve inancıdan ve Roma hukukundan ayrılmayı kabul etmez ve Romalılara la müşterek hareket eden Yahudi’leri de çok tedirgin eder... •Ne var ki uzun zaman sonra,Yahudi dönmesi olan Aziz Pauvols isimli bu zalim,İsa (as) ın getirmiş olduğu Tevhid dinini (Tevratı bozdukları gibi) hıristiyanlığı da bozmuşlar,bunun yerine Hıristiyanlık diye teslis-üç tanrı- inancına bürünmüş,muharref bir din ortaya çıkarmıştır.


•Romalıların,Roma hukuku,Grek kültür ve inancı,Helenist ideolojisini mecz ederek yaşarken Allah'ın Resulu İsa,çıkıyor ve diyor ki bu yaşantınız yanlıştır(detaya girmiyorm).Bu çağrıyı kabul etmeyen Romalılar takribi M.313 tarihinde Roma Kralı Kostantina ve devlet adamlarıyla birlikte bu bozulmuş Hıristiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul etmişlerdir.Artık Avrupalıların dini Hıristiyanlık dini olmuş ve uzun zaman sonra bu din mensupları yönetimi ele geçirmişler.Yönetimi elinde tutan papaz ve rahipler,çok zalimane(tıpkı Yunan diktatörleri ve derebeyleri gibi)davranmışlar,halka zulmetmişler....•Halk ta 1789 yılında Fransa’da devrim yapmış papaz ve rahiplerin yetkisine son vererek,tekrar Roma hukuku,Grek kültürü,Helenizim ideolojine geri dönmüşler bunun adına da laik demokrasi diyivermişler.

Göklere çıkardıkları,olmazsa olmaz dedikleri demokrasi sistemi kısaca işte bu.Tamamen şirke dayanan inananlarını müşrik yapan ve sekolarist bir dindir.O günden beri laik demokrasiye gönül verenler adı ne olursa olsun,din iman tevhid hak hakikat tanımadan getirmişler halkı müslüman olan memleketlere monte etmişler...

•Şu anda dünyada revaç ta olan ve halk kitleleri tarafından benimsendiği var sayılan demokrasi,aslı tamamen insan aklının ürünü olan ve ilahi kanunları yok sayan,(ama t.c.gerektiğinde kullandığı),kökü •Ateizme,•Roma hukukuna,•Grek kültür ve inancı,•Helenist ideolojisine ve •Muharref Hıristiyanlığa dayanan batıl bir •••dindir.... [1]


EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   [1]:Demokrasi ve Laiklik kitaptan fadalanarak hazırlanmıştırÖnceki Sayfa
eraykitap
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır