ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve MeselelerNAMAZI EMREDEN HADİS MEALİ

Enes (ra) anlatıyor:
"Resülullah (as)'a Mi'râc'a çıktığı gece elli vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: "Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lüftu olarak on misliyle kabul edilerek)senin için elli vakit sayılacaktır."[1]

İbnu Abbâs (ra) anlatıyor:
"Allah, namazı Resülullahın diliyle hazerde dört, seferde iki, korku halinde de dört rek'at olarak farz kılmıştır."[2]

Aişe (r.anhâ) anlatıyor:
"Allah namazı (ilk defa farz ettiği zaman iki rek'at olarak farz etmişti. Sonra onu hazer için (dörde) tamamladı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu."[3] <

P>Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Kurban bayramında kılınan namaz iki rek'attir, Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek'attir, sefer namazı iki rek'attir, cum'a namazı da iki rek'attir. Bunlar Resülullah (as)'ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur."[4]

" Fudâle'den (ra) oğlu naklen anlatıyor
Resülullah (as)'...bana öğrettikleri arasında: "Beş vakit namaza devam edin!" emri de vardı..."[5]Ebu Katâde (r.a.) şöyle dedi:
Allahın Resulü (a.s.) bize namaz kıldırdı (Namaz kıldırırken) öğlen ve ikindi namazlarındaki ilk iki rekâtlarda Fatihatu'l-Kitap ile birer sure okurdu. Bazen bize (sessiz okuduğu) ayeti de duyururdu. Öğlen namazının ilk rekâtını uzatır, ikinciyi kısaltırdı. Sabah namazında da böyle (yapardı)[6]

Enes (ra) anlatıyor:
"Bir adam, Resülullah (as)'a: "Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?" diye sordu. Resülullah(as): "Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı?" "Allah kullarına beş vakti -farz kıldı. " Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resülullah (as):"Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir!" buyurdu."[7]

Enes (ra) anlatıyor:
Resülullah (as) "Bana kadın ve güzel koku sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı."[8]Ebü Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resülullah (as)'in şöyle söylediğini işittim: "Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?" "Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz! Resülullah (as):"İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu."[9]

Sa'd İbnu Ebî Vakkas (ra) anlatıyor:
"İki erkek kardeş vardı. Bunlardan biri öbür kardeşinden kırk gün kadar önce vefat etti. Resülullah (as)ın yanında bunlardan birincinin faziletleri zikredildi. Bunun üzerine Efendimiz (as): "Diğeri müslüman değil miydi?" diye sordu. "Evet, müslümandı ve fena da değildi!" dediler.Efendimiz (as):"Öldükten sonra, namazının ona ne kazandırdığını biliyor musunuz? Namazın misali, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün içine beş kere girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehir gibidir. Bu (nehrin) onun üzerinde kir bıraktığını göremezsiniz. Öyleyse, siz ona namazının neler ulaştırdığını bilemezsiniz."[10]

Âsım İbnu Süfyan es-Sakafi (ra)'nin anlattığına göre,
bunlar Selâsil gazvesine gitmişler. Fakat fiilen gazveye iştirak edememişlerdi. Bunun üzerine kendilerini Allah yoluna verdiler. Sonra Muâviye (ra)'nin yanına döndüler.Muâviye'nin yanında Ebü Eyyüb el-Ensârî ve Ukbe İbnu Âmir vardı. Âsım: "Ey Ebü Eyyüb! dedi. Bu sene gazveyi kaçırdık. Bize, (bunun telafisi için bir çare) haber verildi. Buna göre, kim dört mescitte namaz kılarsa, günahları affedilirmiş."

Ebü Eyyüb: "Ey kardeşimin oğlu! dedi. Ben sana bundan daha kolayını haber vereyim. Ben Resülullah (as)'ın şu sözünü işittim: "kim emredildiği şekilde (mükemmel olarak) abdestini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu (kusurlu) ameli sebebiyle affolunur. " Ey Ukbe! (Resülullah'ın tebşiri) böyleydi değil mi?" Ukbe: "Evet!" dedi."[11]Ebu Berze (ra) şöyle anlatır:


Allah Resulü (as) sabah namazında altmıştan yüz ayete kadar okurdu.[12]


İmam Mâlik (radıyallâhu anh)'e ulaştığına göre,
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zâhirî ue bâtînî temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü'min riayet eder."[13]EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   [1]:Buhârî, Bed'ül-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menâkıbu'l-Ensâr 42; Müslim, İman 259, (162); Tirmizî, Salât 159, (213); Nesâî, Salât 1, (1, 217-223)
[2]:Müslim, Salât 5, (687); Ebü Dâvud, Salât 287, (1247); Nesâî, Taksir 1, (3,118,119) [3]:Buhârî, Salât 1, Taksîru's-Salât 5, Menâkıbu'l-Ensâr 47; Müslim, Salâtu'-Müsâfarî.n 2, (685); Muvatta, Kasru's-Salât 8,(1,146; Ebü Dâvud, Salât v270, (1198); Nesâî, Salât 3, (1, 225)
[4]:Nesâî, Cum'a 37, (3,111), Taksir 1, (3,118), İdeyn 11, (3,183)
[5]:Ebü Dâvud, Salât 9, (428)
[6]:Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 685 [7]:Müslim, İman,10, (12); Tirmizî, Zekât 2, (619); Nesâi, Salât 4, (1, 228, 229) Bu metin Nesâî'dekidir.Bu rivayeti, Müslim veTirmizî,Kitâbu'I-İman'da mezkur, uzun bir hadis zımnında tahric ederler.
[8]:Nesâî, İşretu'n-Nisâ 1, (7, 61)
[9]:Buhâri, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 282, (666); Tirmizî, Emsâl 5, (2872); Nesâî, Salât 7, (1, 231); Muvatta, Sefer 91, (1,174)
[10]:Muvatta, Kasru's-Salât 91, (1,174)
[11]:Nesâî, Tahâret 108, (1, 90-91)
[12]:Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 702
[13]:Muvatta, Tahâret 36, (1, 34); İbnu Mâce, Tahâret 4, (277)
...Kütübüsitte7300 ve El lulu velmercan Hadis kitaplarından derlenmiştir
Önceki Sayfa
eraykitap
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır