ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve MeselelerNAMAZI HAKKINDA KISA AÇIKLAMA...

Kâinat secdeye kapanmış,Allah'ı tesbih ediyor.Sen durur musun ey insanoğlu


Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa her şeyin, güneşin, ayın ve yıldızların, dağların, ağaçların ve aynı şekilde insanların Allah'ın önünde nasıl secde ettiklerini görme­din mi? (Ama) öyleleri var ki bunlar (Allah'ın) azap ve cezasına lâyıktır.' (Hac/18) * Secde âyeti*

'Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa bunların Allah'ı tesbih edip yücelttiklerini ve kuşların da saf saf diziler halinde (tesbihini) görme­din mi?' Her varlık gerçekten nama­zını (duasını) ve tesbihini öğrenmiş bulunuyor. Allah onların yaptıkları her şeyi bilendir.' (Nur/41)


Önceki Ümmetlerde Namaz:

Bazı temel ibadetler tarihin ilk dönemlerinden itibaren Allah tarafından insanlara öğretilmiş ve emredilmiştir. İman yanında namaz, oruç, zekât-sadaka, hac, cihad gibi emirler ve hırsızlık, zina, katletme, gıybet gibi yasaklar da bunların en bariz örnekleridir.

Kur'ân'da ilk ümmetlerdeki namaz emri ile ilgili bazı âyetler:
•İbrahim'in namazı (Enam 6/162)
•Âdem, Nuh ve İbrahim'den sonra namazı terk eden ümmetin kınanması (Meryem 19/59)
•İbrahim, Lût, İshak ve Yakub'un namazı (Enbiya 21/73)
•İsmail ailesinin namazı (Meryem, 19/55)
•Şuayb'ın namazı (Hûd, 11/87)
•Musa'nın namazı (Tâhâ 20/14)
•İsa'nın namazı (Meryem 19/31)
Cahiliye döneminde Araplar dışındaki toplumlarda da belirli vakitlerde dua ve ibadet edilirdi:
• Hindular güneşin doğuş ve batışında ibadet ederlerdi.
• Zerdüştler güneşin doğuşu sırasında dua ederlerdi.
• Katolik Romalılar sabah güneş doğmadan, akşam da güneş battıktan sonra yatsı vakti ibadet ederlerdi.
• Yahudiler üç vakitte ibadet ederlerdi...


Hristiyanlık dininde olan Ehl-i kitap'tan kişiler de yaşıyordu.Kur'ân o dönem putperestlerin namazının tahrif edilimiş şeklini bize hatırlatır ve bunu tenkit eder:"Onların kutsal mâbed (Kabe'deki) namazları ancak ıslık çalmak ve el çırpmak şeklindedir. (O hâlde) inkâr etmeniz sebebiyle tadın bakalım azabı!"((Enfal/35)Rasûlullah'ın hayatında risalet görevi başlar başlamaz namaz da emredildi. Çünkü namaz bir Müslümanın başarılı olmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendi.Müşrikler Müslümanların namaz kılmalarına karşı şimdiki müşrikleri gibi tepkiliydiler:
• Namaz kılmalarım engellemeye çalıştılar,
• Üstlerine pislik attılar,
• Alay ederek kahkaha ile güldüler,
• Namaz kılanlara saldırdılar,
• Kavga çıkarttılar. (Müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk kavga namaz sebebiyle çıkmıştı ve burada İslâm için ilk kan yeryüzüne dökülmüştü.)

Kur'ân'da Namaz Kur'ân'da namaz manasında olan kelimesi bütün türevleriyle birlikte 99 yerde geçmektedir. Bunlar genel olarak on ana başlıkta toplanabilir:


•1- Beş vakit namaz (Bakara 2/238)
•2- İkindi namazı (Mâide 5/106)
•3- Curn'a namazı (Cum'a 62/9-10)
•4- Cenaze namazı (Tevbe 9/84)
•5- Kıraat (İsra 17/110)
•6- Mabed (Hac 22/40)
•7- Dua (Tevbe 9/103)
•8- Övgü ve mağfiret (Bakara 2/157); Allah'tan övgü ve rahmet (Ahzab 33/56)
•9- Din ve sorumluluk (Hud 11/87)
•10- MelekIerden istiğfar (Ahzab 33/56)


Allah ve Rasûlü tarafından beyan edilen namazlar.
•Günlük beş vakit Farz Namazlar:
•Farz namazların kazası
•Cuma namazı
•Cenaze namazı
•Vitir namazı
•Bayram namazları
•Adak namazı
•Bozulan nafile namazın kazası
•Tavaf namazı
•Nafile Namazlar:Nafile namazlar iki kısımda incelenmektedir: Revatib sünnetler ve diğer nafile namazlar
•Sünnetler: Belli bir düzen ve tertipte kılınan nafile namazlar:Beş vakit namazla birlikte kılınan sünnetler:
•Müekked sünnetler (Sabah, öğle, akşam ve cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti)
•Müekked olmayan sünnetler (İkindi namazının sünneti ve yatsının ilk sünneti)
• Ve Teravih namazı
• Diğer nafile namazlar: Teheccüt, kuşluk, evâbîn, tahiyyatü'l-mescid, hacet, sefer, abdest ve gusül, tövbe, istihare, tesbih, yağmur, kusûf ve husuf, mübarek gecelerde ve çeşitli zamanlarda kılınması serbest bırakılan namazlar.Namazın Faydaları Namaz kılmanın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:
• Kulluk bilincini canlı tutmak,
• Tevhid, risalet ve âhiret inancını sürekli hatırlamak,
• Sürekli temizlik (gusül, abdest, elbise ve mekan temizliği),
• Emredilen yerlerin örtülmesi ve ahlâkî hayatın yerleşmesi,
• Toplu yaşama bilinci, sosyal hayat ve yardımlaşma,
• Kainattaki varlıkların ibadet şekillerini uygulama,
• Kısa süreli de olsa Allah'ın huzuruna yükselme (miraç),
• Namazdan elde edilen vecd ile insan hayatı değişir, (aşırılık,fahşa,isyan,ahlâksızlık ve her türlü kötü işlerden uzaklaşır.)
• Huşu eğitimi (kalp, vücut ve bedende huşu),
• Saygı ve tevazu eğitimi,
• Sabır eğitimi,
• Kur'ân, dua ve zikir eğitimi,
• Üç hareketin önemini kavrama: kıyam, rükû ve secde,
• İbadet hayatının zübdesini yaşama,


• Namazda Kur'ân okumakla dünya-âhiret birlikteliği sağlanır; namaz kılarken bir kişi ekonomi, toplum, ticaret, psikoloji ya da biyoloji ile igili âyetleri okur, uhrevi bir vecd içinde olduğu hâlde dünyevî sistemini de hatırlar, gözden geçirir,
• Cemaatle kılınan namaz bireyi toplu halde düzenli ve disiplinli meşru hareketlere katılmaya alıştırır ve itaatte sının belirler,
• Müslümanlar namazda kıbleye dönerek tevhid (Allah'ın birliği) yanında vahdeti (kendi oluşumlanndaki birlikteliği) de yaşarlar,
• Yeryüzündeki zaman farkı nedeniyle bir an da olsa dünya ezansız kalmaz,çünkü her saniye ezan okunmaktadır,
• Hayatın içinde genel ve özel ibadet vardır, namaz özel ibadeti temsil eder,
• Günlük 24 saat olan zaman diliminin bir bölümünü Allah'a feda edebilme şuuru,
• Bütün Müslümanlar renk, ırk ve soy gibi dünyevî fark ve makamlardan uzak olarak aynı şartlarda yaşamayı öğrenirler (vahdet eğitimi),
• Haftalık zorunlu toplantı cuma namazı ve senede iki defa sabah namazından sonra cemaatle kılınması gereken bayram namazlarının da ayrı bir güzelliği vardır,
• İbadetin merkezi mescitlerdir,oradan dalga dalga bütün yeryüzüne kulluk bilinci yayılır,
• Namaz bedenî ibadetlerin özüdür. [1]EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   [1]:Namazın Tarihçesi Ve Fonksiyonları / NAMAZ MÜSNET'en derlenmiştir
Önceki Sayfa
eraykitap
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır