ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve MeselelerNAMAZ KILMAYANLARA

NAMAZ KILMAYANLAR İÇİN AYETLER MEALİ...

Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur. Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:
"Onlar (Cennetteki mü'minler)suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik" (el-Müddessir, 74/40-43).

"(Resul,Nebi ve Salih İnsanlarda)Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır" (Meryem, 19/59, 60)

Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır! Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır.Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. (MUDDESSİR SURESİ 40-56)

Onlardan ölen hiçbirinin asla cenaze namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.(TEVBE SURESİ/84

NAMAZ KILMAYANLARA HAKKINDA HADİS MEALİ...

Resulullah(s.a.s)'de şöyle buyurmuştur:

Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar"[1]

Hz. Câbir (ra)'in şöyle rivayet etmiştir:


"Resulullah (as)'in Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır." Metin Müslim'in metnidir."[2]

Tirmizinin metni şöyledir: "Küfürle îman arasında namazın terki vardır." (Tirmizî ve Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Kulla küfür arasında namazın terki vardır.[3]

Büreyde (ra) anlatıyor:
"Resulullah (as) buyurdular ki: "Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terkederse küfre düşer."[4]

Abdullah İbnu Şakik merhum anlatıyor:
"Resulullah (as)'ın Ashâbı ameller içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürleri."[5]

Abdullah bin Amr bin As’dan rivayette,
Resulullah (as) bir gün namazda bahsederken şöyle buyurdu:

”Namaz kılmaya devam eden kimse için Kıyamet gününde namaz bir nur,bir delil ve bir kurtuluştur.Namaz kılmaya devam etmeyen kimseler için namaz bir delil ve kurtuluş değildir.ve o kimseler kıyamet gününde Karun,firavun,haman,ve ubeyy bin halef ile beraber olacaktır.”(Hadisi Ahmed,Taberani ve ibn Hibban rivayet etmiştir.)(Bu Hadisi isnadı iyidir) namazı terk edelerin ahirette küfür önderleri ile beraber olması,o kimsenin kafir olabileceğini gösterir.İbn Kayyım şöyle demiştir: Namazı terk edeni ya malı,ya reisliği,ya memuriyet görevi,ya da ticareti engeller,Malı, namazını kılmaktan engelleyenler Karun la beraber,saltanatı engelleyenler firavun la beraber,memuriyeti ve vezirliği engelleyenler haman la beraber,ticareti engelleyenler ubeyy bin halef ile beraberdir."[6]

İbnu Ömer (ra) anlatıyor:
"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İkindi namazını kaçıran bir insanın (uğradığı zarar yönünden durumu), malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir."[7]

Ebü'l-Melih (ra) anlatıyor:
"Biz bulutlu bir günde Büreyde (ra) ile bir gazvede beraberdik. Dedi ki: "İkindi namazını erken kılın, zîra Resulullah (as): "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gider" buyurdu."[8]

Ebu Kata de İbnu Rab’i anlatıyor:
"Resulullah (as) buyurdular ki: "Allah-u Zül celal hazretleri buyurdu ki:
"Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katımda ahid de bulundum. Kim de bunu vaktinde kılmaya devam etmezse katımda onun için hiçbir ahid yoktur.[9]

"Enes İbnu Malik (ra) anlattığına göre:
"Resulullah (as) şöyle buyurmuşlardır: "Kulla şirk arasında sadece namazın terki vardır. Onu terk etti mi şirke düşmüş demektir." Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur"[10]

Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terkederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur"[11]

Namazını unutarak, uyanamayarak veya tembellik yüzünden zamanında kılamayan bunu kaza eder. Hadis-i şerifte; Kim uyuyarak veya unutmak suretiyle namazını kılmamış olursa, hatırladığında hemen kılsın "[12]


İbnu Muhayrîz anlatıyor:
"Benî Kinâne 'den el-Muhdicî denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: "Vitir namazı vacibtir''dediğini işitti. Kinanî dedi ki: "Ben bunu Ubade İbnu 's-Sâmit (ra) 'e sordum da: "Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (as) 'ı dinledim şöyle demişti: "Allah'ı kulları üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla her hangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilerse azâb eder dilerse cennete koyar" der."[13]

Resulullah (s.a.s)'de şöyle buyurmuştur:
Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar" [14]

Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur"[15]

Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terkederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur" [16]

Ubâde b. es-Sâmit'in naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur
: Kullarına farz kıldığı beş vakit namazı, küçümsemeden hakkını vererek, eksiksiz olarak kılan kimseyi, Allah Teâlâ cennetine sokmaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler için böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar" [17] .

Ebû Hureyre (r.a)'ın naklettiği bir hadiste de şöyle buyurulur: "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Aksi halde şöyle denilir: Bakın bakalım, bunun nafile namazı var mıdır?" Eğer nafile namazları varsa, farzların eksiği bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır" [18]

Son Söz::::Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışında dilediği kimseyi affeder" (NİSA SURESİ 48-116)EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   [1]:(Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461)
[2]:( Müslim, İman 134, (82); Ebu Dâvud, Sünnet 15, (4678); Tirmizî, İman 9,)
[3]:("Tirmizî, İman 9, (2622); Ebu Dâvud, Sünnet 15, (4678); İbnu Mâce, Salât 77, (1078)
[4]:(Tirmizî, İman 9, (2623); Nesâî, Salât 8, (1, 231, 232); İbnu Mâce, Salât 77, (1079)v [5]:(Tirmizî, İman 9,)
[6]:(Fıkh-us Sünne;1/97)
[7]:(Buhârî, Mevâkît 14; Müslim, Mesâcid 200, (626); Muvatta, Vukütu's-Salât 21, (1,11,12); Ebu Dâvud, Salât 5, (414, 415); Tirmizî, Salât 128, (175); Nesâî, Salât 17, (1, 238)
[8]:( Buhârî, Mevâkit 15, 34; Nesâî, Salât 15, (1, 236)
[9]:Kaynak::İslam Fıkıh Ansikloppedisi
[10]:(Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15)
[11]:(Nesâî, Cumâ, 2; Tirmizî, Cuma 7; İbn Mâce, İkâme, 93)
[12]:(Ebû Davûd, Salât,11; İbn Mâce, Salât,10; Nesaî, Mevakît)
[13]:(Muvatta, Salâtu'l-Leyl 14, (1,123); Ebu Dâvud, Salât 9, (425); 337, (1420); Nesâî, Salât 6, (1, 230).Kütübü Sitte)
[14]: (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461)
[15]:(Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15)
[16]:(Nesâî, Cumâ, 2; Tirmizî, Cuma 7; Ibn Mâce, Ikâme, 93)
[17]:(Ebû Dâvûd, Vitr, 2; Nesâî, Salât, 6; Dârimî, Salât, 208; Mâlik, Muvatta', Salâtül-Leyl, 14)
[18]:(Tirmizî, Salât, 188; Ebû Dâvûd, Salât, 145; Nesaî, Salât, 9, Tahrîm, 2; Ibn Mâce, Ikame, 202)
Derleyen Ebubekir Yasin 06 Temmuz 2003Önceki Sayfa
eraykitap
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır