ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Namaz Tevhid ve Meseleler


Rububiyyet Tevhidi

Rububiyyet Tevhidi Allah’ın bir Rabb olduğuna iman etmek


Bu tevhidi tam olarak anlaya bilmek için Rububiyyet lafzının esas olan “RABB” sözcüğünün anlamını iyi kavramak gerekir.
Rabb kelimesi esas olarak terbiye eden anlamına gelir.Kelime aynı zamanda da ıslah etmek,üzerinde tasarruf da bulunmak,taahhüt etmek,kemale erdirmek,tamamlamak,toplamak,efendisi olmak,kefil olmak,sorumluluğu yüklenmek,malik olmak,bakmak,büyütmek,gözetmek,sözünü geçirmek,istediğini yapabilmek ve yaptıra bilmek,rızık vermek,v.d…bir çok manalarını kapsar.Allah hakk subhanehu ve teala alemlerin gerçek Rabbi olduğu için Rububiyyet sadece O’na aittir.Bu konuda Allah’ın tevhidi farzdır.(yani inanmak mecburidir,yoksa Müslüman olmak çok zor)
Bütün bu ve diğer sıfatlarıyla Rububiyyet tamamen Yüce Allah aittir.Allah’ın yarattıklarına bu sıfatları vermek veya başkalarında olduğuna inanmak şirktir.
Çünkü her yünüyle yaratan,her şeye malik ve sahibi O’dur.İşleri idare eden,öldüren ve dirilten,ölüden diri,diriden ölüyü çıkartan,fayda ve zarar vermeye gücü yeten,yükselten ve alçaltan…O’dur.Şimdi bu Rububiyyet tevhidini tek tek yazlım gücümüz nispetinde.Allah’ım hatalarından dolayı Senden beni af etmeni niyaz ederim.Amin Ya Muin.Rububiyyet Tevhidin Manasını Kısaca Yazalım;
•Terbiye eden
•Islah etmek
•Malik ve Sahip olmak
•Toplamak ve yığmak •Mürebbilik-(bakmak,büyütmek ve gözetmek…)
•Sorumluluğu yüklenmek
•Taahhütte bulunmak
•Kemale erdirmek-tamamlamak
•İstediğini yapmak ve yaptırmak
•İşleri idare etmek,çekip çevirmek
•Sözünü geçirmek
•Rızık veren (yediren,içiren ve diğer nimetler)
•Şifa veren
•-Fayda ve zarar veren
•Alçaltan ve yükselten
•Her şeyin üzerine kaim olmak
•Yücelik ve riyaset sahibi
•Barındıran ve sığılan tek merci
•Bir şeyi diğerine ilave edip bağlayan
•Din gününün tek sahibi
•Tüm alemlerin üzerinde tasarruf da bulunmak
•Öldüren,dirilten,ölüden diri,diriden ölüyü çıkaran
•Münşi(inşa eden-yani bir şeyi noksanlık noktasına getirinceye kadar bir halden diğer bir hale sokarak sürekli yaratan
•Tasarruf yetkilerin tek sahibi
•İtaat edilen,İbadet edilen tek ma’bud
•Efendiliği ve üstünlüğü kabul edilen
•Otorite sahibi,etrafına toplanılan başkan
•Durumu düzelten ve ihtiyaçları karşılayan
•Hidayet verenBu kelimenin genişliğine,dallı ve budaklı anlamlarına bakıldığında Rabb kelimesinin ne kadar çok manası olduğu anlaşılmaktadır ki ben kısaca yazıdım buraya.Şimdi Kur’an-ı Kerimde ki Rabb kelimesinin kullanımına bakalım:


İbrahim (as) “O beni yaratan ve doğru yola iletendir. O beni doyuran ve içirendir.Hastalığımda beni iyileştiren O'dur.O, beni öldürecek ve sonra yeniden diriltecek olandır.Hesaplaşma günü günahlarımı affedeceğini umduğum da O'dur.”(Şuara 77-82)


“De ki; "Allah her şeyin Rabbi iken, ben O'ndan başka bir ilâh mı arayayım? Herkesin işlediği kötülüğün sorumluluğu kendisine aittir. Hiç kimse başkasının kötülüğünün sorumluluğunu taşımaz. Sonunda Rabbinize döneceksiniz. O size anlaşmazlığa düştüğünüz meselelerin içyüzünü bildirecektir.”(Enam-164)


“Rabbinin adını an, bütün varlığında O'na yönel.O doğunun da, batının da Rabbidir, O'ndan başka ilah yoktur. O halde tek dayanağın O olsun.”(Müzzemmil-9)

“…Bu evin(Kabenin) Rabbine kulluk etsin onlar. O Rabb ki kendilerini açlıktan doyurmuş ve korkudan güvenliğe eriştirmiştir.”(Küreyiş 3-4)
Mekke müşrikleri edindikleri putlara Rablik özeliklerini vererek,onları yüceltiyor ve hayatlarını onlar adına ortaya koydukları düzen ve nizama göre yönetiyorlardı,günümüzde laik ülkelerde olduğu gibi putların huzurunda merasimler tertip ederlerdi,kurban keserek ihtiyaçlarını onlardan(putlardan) karşılamasını istiyorlardı.Yine müşrik Mekke site devletinde toplanıp kanun çıkarma yere olarak da Dar un nedve diye bilinen parlamento da yapıyorlardı.Dar un nedve diye bilinen meclislerine kırk(40) yaşını doldurmamış hiçbir tağut (Kanun yapıcı)ları giremezdi,ancak kırk (40) yaşını doldurmuş tağutlar girer kanun yaparlardı ve putun böyle istiyor diye de halkı kandırırlardı.Ve uymayan insanlara cezai müeyyide uygularlardı.Mekke’ye ilk putu Amr b.Luhay isminde bir müşrik getirmiş ve müşrikle ona tapar olmuşlardı.


Günümüze gelince…Belki bugün kelime olarak Rabb kullanılmıyor ama verilen yetkiler,yapılar,uygulamalar,tespit edilen kanunlar,çıkarılan koruma kanunları ve dokunulmaz diyerek adeta rab haline getirilen Mustafa kemal ile hübelin farkı ne acaba,onu korumaya ve insanları onun ilke ve inkilaplarına uymaya zorlayan insanın ilk putçu Amr b.Luhay’la ne farkı var.Her fırsatta Müslümanların karşısına dikilen,onları mahkum eden,Allah’a kulluk yapanlara mürteci,İslam dininde irtica diyerek naralar atan bu laik generaller ve onların çömezi durumundaki gazete köşe yazarların,laiklik elden gidiyor diye nara atan işadamları diye ortaya çıkan hortumcu ve soyguncu bu adamların Amr b.Luhay dan ne farkı var,bilen biri varsa bana haber versin.


Bir insan kendini her noktada kanun koymaya yetkin görüyorsa,birde polis ve jandarma baskı uygulayarak kendi
putlarına taptırmaya,ana dilini konuşuyor diye masum insanları devamlı olarak öldürüyor,sindirmeye çalışıyorsa
bunda daha zalim kim olabilir.Şimdi bende müslümanım diyen laik ve Kemalist generaller,laik ve Kemalist iş adamları


(ki çoğu hırsız ve haksız kazanç sağlayarak zengin olmuşlardır) laik ve Kemalist gazeteciler ve onlara çanak tutan
köşe yazarları (ki çoğu eski komünistler ve davalarını paraya değiştiren döneklerdir) laik ve Kemalist
bürokratlar,laik ve Kemalist koca prof’lar doç’lar öğretim görevlileri,laik ve Kemalist sağcı,solcu ve ülkücü
insanlar;Kur’an-ın tarifine göre mel’e ve mütrafindirler.Ve bu insanların tamamı İslam’ın ve Müslümanların


önünde Çin seti gibi durarak çıkarların,Müslümanların kanı ve namusu üzere kurulan zalim,laik t.c.
koruyor ve mazlum halkı soyuyorlar.Sonrada kalkıp halkın kendi kendini yönetiyor yalanını atıyorlar.
Eğer farkında iseniz hep laik ve Kemalist diye çok tekrar ettim.Çünkü Türkiye’de laik ve Kemalist olmayana


hayat hakı pek fazla tanınmaz,bu tavır insanların dürüst olmaların önlüyor ve iki yüzlü olmaya zorluyor ve
fıtrat bozukluğu meydana getirmekte etrafta dalkavuk insanda geçilmiyor hep riyakara gösterişe düşkün
sahtekarları çoğalmaktadır.Şu TÜBİTAK ve YÖK’ün haline bir bakın içler acısı tek amaçları laiklik ve


Kemalizm başka hiçbir kural tanımıyorlar.Bunların Amr b. Luhay dan ne farkları var söyleyin lütfen.
“De ki; "Allah her şeyin Rabbi iken, ben O'ndan başka bir Rabb mı arayayım?(Bu asla olmaz,benim Rabbim Allah’tır)...(Enam-164) “Daha çocuk doğar doğmaz,sütü anne göğsünde üretmekte ve görünmeyen bir güç,kendisine sütü emme ve yutma yolunu göstermektedir.Yaratıcı,hayatın ilk gününden ölümüne kadar,gelişmesi,büyümesi ve yaşaması için,hayatının her safhasındaki gerekli olan tüm araçları çevresindeki dünyada var etmiş ve yaratmış bulunmaktadır.”(K.İman Esasları-Buruc y.s.179) Bu gerçekleri bilen ve inkar eden insanlara diyorum ki:Allah’a iman edin ve başka rabler edinmeyin ahrette çok pişman olacaksınız faka işe yaramayacak.Rabb olarak Alllaıh'tan,Din olarak İsalam'dan,Resul ve Nebi olarakta Muhammed'ten Razı oldum; ve kayıtsız ve şartsız teslim oldum Sen Şahitsin Rabbin [1]
EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


   [1]:Bu Bilgilerin Derlendiği Kaynaklar
Kur'an'da Tevhid Mehmet Kubat Şafak y.e.
Dört Terim Mevdudi,Beyan y.e.
Kelimeler ve Kavramlar Yusuf Kerimoğlo İnkılapy.e.
Kavramlarla İman Esasları-Buruc y.e. Dan faydalanarak hazırlanmıştır.Önceki Sayfa
eraykitap
Sonraki Sayfa
ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır