ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitapdan Çeşitli Konularda Araştırmalar / Kelime-i Şahadeti Bozan İnaç ve Ameller
Eşheduenne La İlahe İllallah ve Eşheduenne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu


Uluhiyyet Tevhidi

İlah ne demektir ?
Şirki ve tevhidi tam değerlendirmek için iyi bilinmesi gereken kavramlardan biri de "ilâh" kavramıdır. Bu kavram iyi bilinmeden şirk de yeterince anlaşılmaz.
 • Tevhide Giriş Devamı için Tıklayın • Kelime-i Tevhid

  Kelime-i Tevhîd " tüm semâvî dinlerin ortak inanç esaslarının temelini teşkil eder. Bu temele dayanmayan inanışların ve ibadetlerin tümü batıldır
 • Kelime-i Tevhid Devamı için Tıklayın • Rububiyyet Tevhidi

  Rububiyyet Tevhidi Allah’ın bir Rabb olduğuna iman etmek Bu tevhidi tam olarak anlaya bilmek için Rububiyyet lafzının esas olan “RABB” sözcüğünün anlamını iyi kavramak gerekir.
 • Rububiyyet Tevhidi Devamı için Tıklayın • Din Ne demektir

  “Kim dinini münaşakalara hedef yaparsa çok sık görüş değiştirir” (Ömer b.A.Aziz.Sünneni Darimi-1/91,K.M..29) Din sözcüğü, söyleyiş şekli değişmeksizin Türkçe'ye girmiştir. Kelime, gerek İslâm öncesi Arapça'sında gerekse Kur'ân ve Sünnet'te oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır...
 • Din Devamı için Tıklayın • İbadet nedir ne demektir

  Bazı İslam alimleri;”Hevasına (istek arzusuna) muhalefet eden ve Allah c.c. yakinen iman eden her mükellefin meşru fiillerine ibadet denmiştir”Ubudiyet,ubudet ve abdiyyet (kısaca Abd) Kul ve köle diye kullanılan kelimenin
 • İbadet Devamı için Tıklayın • Tağut ve Cibt ne demektir
  Azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, zorba, şeytan, put, puthane, kâhin, sihirbaz. Allah'ın hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşların tümü.
 • Tağut ve Cibt Devamı için Tıklayın • Kur'anı Kerimde Munafıklar Ayet Meali Dili Müslüman Kalbi Kafir Olan

  “İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik” derler; oysa inanmış değillerdir. (Sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller.Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azab vardır.” (Bakara Suresi, 8-10)
 • Kur'anı Kerimde Munafıklar Devamı için Tıklayın • Dünyayı Ahrete tercih etmek
  Dünya hayatını ahiret hayatından daha çok sevmek

  Dünya hayatını ahiret hayatından daha çok sevmek ve tek hedef haline getirmek ahiret’i tamamen unutmak da şahadet davasını bozan bir düşünce inanç ve ameldir. Rabbim şöyle buyuruyor “Kim, (yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise,
 • Ahiret Gününü Tercih Etmek Devamı için Tıklayın • Allah'i Sever Gibi Başkasini Sevmek

  "İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.." (Bakara:165-167)
 • Allah'i Sever Gibi Başkasini Sevmek Devamı için Tıklayın • Beşeri İdeolojiler
  Kelimenin aslı Latincedir. İdea, "görünen biçim, fikir" sözcüğü ile logos "bilgi" sözcüğünün birleşmesi ile yapılmış ve düşünceyi inceleyen bilim (ideler bilimi) anlamında ileri sürülmüştür. Siyasî ve ictimaî bir doktrin meydana getiren ve bir hükümetin, bir partinin veya bir sosyal sınıfın hareketine yön veren, düşünce sistemine ideoloji denir...
 • Beşeri İdeolojiler Devamı için Tıklayın • Demokrasi ne demektir:

  Kelimenin yunanca olması dikkatimizi çekmekte.Çünkü yunanlılar daha önce şehir site devletleri halinde yaşayan ve bu site devletlerini yöneten diktatörlerden kurtulmak için çok çaba harcamış ve sonunda..
 • Demokrasi ne demektir Devamı için Tıklayın • • Laik’lik ne demektir
  Laiklik Din Yok - Dini Kabul Etmemek

  •Lâik bilim,Grek aklının fizik üzerine dile getirdiği görüş ve düşüncelerle, geleneğin Rönesanstan beri süregelen kesintisiz açıklamaları yoluyla, meydana gelen oluş ve bozuluşların temelinde bulunan ilâhi iradeyi inkâr eden anlayıştır....
 • • Laik’lik ne demektir Devamı için Tıklayın • Me'le ve Mutraf
  Me'le’nin sözlük manası: Belli bir görüş etrafında toplanan,görünüş ve heybetiyle görenleri etkileyen toplum önderleri,ileri gelenleri,batıl din adamları,batıl ideoloji sahib parti başkanları,yöneticiler,büyük sermaye sahipleri,meclis üyeleri,yüksek rütbeli generaller,üst düzey yöneticiler ve bürokratlar
 • Me'le ve Mutraf Devamı için Tıklayın • Senam ve Purlat

  İnsanların, Allah Teâlâya yapmaları gereken ibadet, göstermeleri gereken saygı, sevgi ve korkuyu, Onun dışında herhangi bir mahluku mabud kabul ederek ona yöneltmeleri hali.
 • Senam ve Purlat Devamı için Tıklayın • Kaynaklar :
  Herhangi bir yanlışlık ve hata gördüğünüz zaman lütfen aşşağıdaki e-mail adresine bildirin veya Affedin Düzenleyen Ebubekir Yasin // ebubekiryasin_@hotmail.com  Kelime-i Şahadeti Bozan Ameller
  Konuları

  ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

  Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır