ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Tüm Detaylarıyla Namaz M.Beşir Eryarsoy

Eraykitap
"Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, Namazı Kılın; Müşriklerden olmayın..." (Rum Suresi - 31)TAKDİM
Hamd; alemlerin rabbi, rahman ve rahim, din gününün sahibi Allahû Teâla (cc)'ya. Salât ve Selâm; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimize, temiz Ehl-i Beyti'ne ve Ashabına olsun!... Hz. Adem (as)'den günümüze kadar; Tağuti güşlere karşı cihad eden ve Allahû Teâla (cc)'nın rızasını kazanmak gayretiyle şehadete koşan bütün mü'minlere dua ederiz!.. Amellerimizin bidayeti ve nihayeti; verdiği nimetleri saymaktan bile acze düştüğümüz Allahû Teâla (cc)'ya hamdetmektir.


Yüce Allah buyuruyor ki:
"Ben cinleri de, insanları da bana ibadet etmekten başka, bir şey için yaratmadım. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü şüphesiz ki Allah'tır, hem rızkı veren, hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan." (ez-Zâriyât, 51/56-58)

İbn Ömer Radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: "İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek, hac ve ramazan orucu(nu tutmak)." (Buhârî, I, 8 -lafız ona ait-; Muslim, I, 45)


YAYINCIDAN
Bütün övgüler “beni hatırlamak için namaz kıl” buyuran çok yüce ve ismi mübarek Allah içindir. Salât ve selam kendi nefsinde ve toplum hayatında kelimenin tam anlamıyla “namazı ikâme” eden Allah’ın elçisi, Abdullah’ın oğlu Muhammed içindir.


Allah subhanehu ve teala insanoğlunu sayılamayacak ihtiyaçlar ve sınırsız istekler ile beraber yaratmış, bu ihtiyaçların giderilebilmesi ve isteklerin yerine gelmesi için kendisine yönelmemizi emretmiştir. İnsan tarih boyunca sıkıntılarının çözülebilmesi, problemlerinin halli, ihtiyaçlarının giderilmesi için kendisinden daha güçlü birisine yönelme gereği hissetmiştir. Bu yönelişe “ilah edinme” denilmektedir. Nebilerin davetinin esası Allah’ı İlah edinmeye çağrı ve “Allah’ın yanı sıra ilah edinilenleri reddetmek”tir. Allah’ın nebiler aracılığı ile gönderdiği dinde; Allah’ı ilah edinmenin en mükemmel ve en açık görüntüsü ise namazdır. Bunun içindir ki namazı terk etmek hadislerde, Allah’ı ilah edinmeyi reddetmek sayılarak küfür; Yine Allah’ı ilah edinmeyi terkedip başkasına yönelmek sayılarak şirk olarak adlandırılmıştır.Kur’an’da oldukça sık bir şekilde emredilen “namazı ikâme etme”nin kişinin nefsine ve içerisinde yaşadığı topluma bakan iki boyutu bulunmaktadır. Her müslüman kendi nefsinde namazı ikâme ettiği gibi toplum hayatında namaz ikâme olunsun diye çalışmalıdır. Bu eseri yayınlayarak yüce Allah’tan toplumumuzda tamamen zayi olma konumuna gelmiş olan namazın ikâme olunduğunu görmeyi umuyoruz.


Bilindiği gibi yüce Allah insanları ve cinleri tek bir maksat ile -ki oda Allah’a ibadet etmeleridir- yaratmıştır. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Ben insanları da cinleri de bana ibadet etmekten başka bir maksat için yaratmadım.” (ez-Zâriyât, 51/56) İbadetlerin ise kabul edilmesi üç temel şarta bağlanmıştır. Birincisi, doğru bir inanca sahip olmak; ikincisi yapılan ibadeti Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem gibi yapmak; üçüncüsü Allah’ı razı etmekten başka bir gayesi olmamaktır. Her müslümana ibadetleri ve özellikle namazı Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem gibi eda edebilmek için delilleriyle birlikte öğrenmek büyük bir gerekliliktir. Buradan yola çıkan yayın evimiz büyük bir emek mahsulü olan, değerli ilim adamı Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-Tayyar’ın “Namaz” isimli eserini Türkçe’ye kazandırmıştır.


Elinizdeki kitabın en önemli özelliği Kitab ve Sünnet naslarını delil olarak öne çıkarmış, taassub ve taklidten uzak kalarak, sahih deliller üzerine bina edilmiş olmasıdır. Eserde ihtilaflı meseleler ve farklı hükümler yığın halinde sunulup sonrada öylece bırakılmayıp, sonuca varılmaya çalışılmıştır. Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî ulemadan alıntılar yapan müellif aslı bulunmayan bir meseleyi ortaya koymaktan, selefe muhalif içtihadlarda bulunmaktan çekinmiştir. İhtilaflı olan bazı konularda bu kitabın son noktayı koyduğunu söylemiyoruz ancak müellif her meseleyi delillere dayandırarak sunmaya azami gayret sarf etmiştir.


Kitaptaki ıstılahlar/terimler cumhurun kullandığı şekilde kullanıldığından buna alışık olmayan okuyucu dikkatli davranmalıdır. Örnek olarak Farz ve vacib kelimeleri aynı manayı ifade etmekte “kesin olarak bağlayıcılığı” bildirmektedir.
Rasûlullah Salallahu aleyhi ve selem’in namaz kılma şeklini delilleriyle beyan eden bu kitabın faydasını çoğaltmak amacıyla gerekli yerlere resimler yayınevimiz tarafından yerleştirilmiştir.
Yüce Allah’tan Rasulullah’a ittiba etmek hususunda tevfik niyaz ediyoruz.


Namazın, İslâm'da büyük bir önemi ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir mevkii vardır. O, ilk farz kılınan ibadettir. Tevhid'den sonra, İslâm'ın en önemli esasıdır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tarafından en çok sevilenidir. Allah Kitab'ında onun şanını yüceltti, onu ve onu kılanları şereflendirdi. Diğer ibadetler arasında özellikle onu zikretti, kullarına onu tavsiye etti. Peygamber Salallahu aleyhi vesellem onu, kendi gözünün aydınlığı ve ruhunun rahatlatıcısı yaptı.Ashabına namazın faziletini öğretti, böylece onların hem kalpleri hem organları haşyetle doldu, davranışları düzeldi, ahlakları güzelleşti, bundan dolayı onlar önderler ve liderler oldular.
Sahih ve huşulu bir namazın, ümmeti zafere götüren en belirgin sebeplerden olduğunda kuşku duymuyoruz. Çünkü o, umulana ermenin, korkulandan emin olmanın yolu ve iki cihanda kurtuluşun sebebidir.


Buna dayanarak, namazı tarif etmek, önemini belirtmek ve onda gevşeklik göstermeme konusunda uyarıda bulunmak için bu kısa risaleyi yazmaya karar verdik.
Yüce Allah'tan, bu risaleyi okuyanlara dinleyenlere, basıp dağıtanlara yararlı kılmasını dilerim. O, çok iyi duyan ve cevap verendir.
Kaynaklar :
GURABA YAYINLARI Yazar: Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-Tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (PDF)

Herhangi bir yanlışlık ve hata gördüğünüz zaman lütfen aşşağıdaki e-mail adresine bildirin veya Affedin Düzenleyen Ebubekir Yasin // ebubekiryasin_@hotmail.com


ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır