ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz ! -----------------------------------                En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   ✪  

Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi: HADİS FİHRİSTİ -A'dan -Z'ye Size Lazaım Olan Harfi Tıklayın

Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali   Hadis Fihristi  

(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah (Mümin Kullarına) Rauf ve Rahimdir. De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (Ali İmran Suresi - 31 - 32)


Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. (Tevbe Suresi - 29)


Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam-160)

“Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size (Hz. Peygamberin sünneti / hadisleri değil) sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8)Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir:
"Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaştığında -koltuğuna yaslanmış bir hâlde- ‘bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken)’ bulmayayım."
Tirmizî, bu hadisin hasen-sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. Tirmizi, İlim,10)


İslam alimleri bu gibi hadislere dayanarak, Kur’an’da olmayan (en azından açıktan görülmeyen) birçok hükmün Allah Resulünün (asm) sünnetiyle sabit olduğunu söylemişlerdir.
İmam Şafiî gibi bazı büyük alimler bu hadislere dayanarak “Hz. Peygamberin sünneti, Kur’an’ın bir tefsiri, bir açıklaması hükmünde olduğunu...” belirtmişlerdir.Bir Gece
On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

Lakin, o ne hüsrandı ki; Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet..
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
Mehmet Akif Ersoy


   Kaynaklar:
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Türkçe Meali aşağıdaki adreslerden faydalanılarak hazırlanmıştır.
[1]: el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki
[2]: Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan
[3]: Kütübüssitte7300
[4]: Muvahhid-1.16 İslami Kütüphane siyer-i nebi ve hadis..:Riyazi'üs salihin
[5]: Zubdet'ul Buhari :Çeviren:Ömer Ziyaeddin Dağistâni:Sadeleştiren: A. Fikri YAVUZ:Tedkik:Osman Zeki Soyyiğit:Hisar Yayınevi internet yayını İz Yayıncılık İstanbuk 2003 Baskısı
[6]: Darulkitap İslam Ansiklopedisi-Hadis-Hadis Kitapları-v 2 Sahihler-sahihi-i müslim Tercüme ve Şerhi Sönmez Neşriyat
[7]: Darulkitap İslam Ansiklopedisi-v-2-Hadis-Hadis Kitapları - Sahihler-Sahihi Buhari - Çeviren: Mehmed Sofuoğlu-Ötüken Neşriyat
[8]: Darul Kitap İslam Ansiklopedisi-Yedi İmamım İttifak Ettikleri Hadisler*İbrahim El-Hazimi Çeviren: Hanifi Akın KARINCA KİTAP
[9]: Buhari ve Müslim'in İttifak Ettiği Hadisler Abdullah Feyzi Kocaer Hüner Kitapevi
[10]: http://hadis.ihya.org/kutubusitte/konular.php

Hadis Fihristi hazırlanmasında Yukarıdaki Kitap ve sitelerden faydananılarak hazırlanmıştır.
Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..
En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir  
Eraykitap ilmin kisa yolu

Önceki Konu   ✪   Hadis Bilgisi   ##########################################################################   Sonraki Koonu   ✪   A