ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

ErAyKitap Video Galerisinden Yazılı Göresl Sesli ve Görüntülü
İslam Tarihi ve Kronolojisi Özel Sayfa • İzle / Dinle •

Hz. Muhammed'in (a.s) Hayatı (Kitap Hakkında Bilgi)
Yazan: Martin Lings / Ebubekir Siraceddin
Seslendiren:: Mustafa Demirci
Kaynak Site: www.mbirgin.com
Bu Eser :SİRET ÖDÜLÜ'ne lâyık görülmüştür... Keyifli dinlemeler...


 1. Hz. Muhammed'in Hayatı - 01 - Allah'ın Evi
 2. Hz. Muhammed'in Hayatı - 02 - Bir Büyük Kayıp
 3. Hz. Muhammed'in Hayatı - 03 - Vadideki Kureyş
 4. Hz. Muhammed'in Hayatı - 04 - Bir Kaybın Tekrar Bulunuşu
 5. Hz. Muhammed'in Hayatı - 05 - Bir Oğul Kurban Etmeye İçilen And
 6. Hz. Muhammed'in Hayatı - 06 - Bir Peygambere Duyulan İhtiyaç
 7. Hz. Muhammed'in Hayatı - 07 - Fil Yılı
 8. Hz. Muhammed'in Hayatı - 08 - Çöl 9. Hz. Muhammed'in Hayatı - 09 - İki Kayıp
 10. Hz. Muhammed'in Hayatı - 10 - Rahip Bahira
 11. Hz. Muhammed'in Hayatı - 11 - Hilfü’l-Füdul
 12. Hz. Muhammed'in Hayatı - 12 - Evlilik Teklifleri
 13. Hz. Muhammed'in Hayatı - 13 - Yuva
 14. Hz. Muhammed'in Hayatı - 14 - Kabe'nin Yeniden İnşası
 15. Hz. Muhammed'in Hayatı - 15 - İlk Vahiy
 16. Hz. Muhammed'in Hayatı - 16 - Namaz 17. Hz. Muhammed'in Hayatı - 17 - Aileni Uyarıp Korkut
 18. Hz. Muhammed'in Hayatı - 18 - Kureyş Karşı Çıkıyor
 19. Hz. Muhammed'in Hayatı - 19 - Evs ve Hazrec
 20. Hz. Muhammed'in Hayatı - 20 - Ebu Cehil ve Hamza
 21. Hz. Muhammed'in Hayatı - 21 - Kureyş’in Teklifleri ve İstekleri
 22. Hz. Muhammed'in Hayatı - 22 - Kureyş’in ileri Gelenleri
 23. Hz. Muhammed'in Hayatı - 23 - Korku ve Umit
 24. Hz. Muhammed'in Hayatı - 24 - Ailelerde Bölünmeler
 25. Hz. Muhammed'in Hayatı - 24 - Ailelerde Bölünmeler - 2 26. Hz. Muhammed'in Hayatı - 25 - Es-Saa (Kıyamet)
 27. Hz. Muhammed'in Hayatı - 26 - Üç Soru
 28. Hz. Muhammed'in Hayatı - 27 - Habeşistan
 29. Hz. Muhammed'in Hayatı - 28 - Ömer
 30. Hz. Muhammed'in Hayatı - 29 - Boykot ve Kaldırılışı
 31. Hz. Muhammed'in Hayatı - 30 - Cennet ve Ebediyet 32. Hz. Muhammed'in Hayatı - 31 - Hüzün Yılı
 33. Hz. Muhammed'in Hayatı - 32 - Senin Yüzünün Nuru
 34. Hz. Muhammed'in Hayatı - 33 - Hüzün Yılından Sonra
 35. Hz. Muhammed'in Hayatı - 34 - Yesrib’in Cevabi
 36. Hz. Muhammed'in Hayatı - 35 - Göçler
 37. Hz. Muhammed'in Hayatı - 36 - Bir Suikast
 38. Hz. Muhammed'in Hayatı - 37 - Hicret
 39. Hz. Muhammed'in Hayatı - 37 - Hicret - 2 40. Hz. Muhammed'in Hayatı - 38 - Medine’ye Giriş
 41. Hz. Muhammed'in Hayatı - 39 - Ahenk ve Uyuşmazlık
 42. Hz. Muhammed'in Hayatı - 40 - Yeni Yuva
 43. Hz. Muhammed'in Hayatı - 41 - Savaşa Başlangıç
 44. Hz. Muhammed'in Hayatı - 42 - Bedir’e Doğru
 45. Hz. Muhammed'in Hayatı - 42 - Bedir’e Doğru - 2 46. Hz. Muhammed'in Hayatı - 43 - Bedir Savaşı
 47. Hz. Muhammed'in Hayatı - 44 - Yenilenlerin Geri Dönüşü
 48. Hz. Muhammed'in Hayatı - 45 - Esirler
 49. Hz. Muhammed'in Hayatı - 46 - Beni Kaynuka 50. Hz. Muhammed'in Hayatı - 47 - Ölümler ve Evlilikler
 51. Hz. Muhammed'in Hayatı - 48 - Düzensiz Saldırılar
 52. Hz. Muhammed'in Hayatı - 49 - Savaşa Hazırlıklar
 53. Hz. Muhammed'in Hayatı - 50 - Uhud’a Yürüyüş
 54. Hz. Muhammed'in Hayatı - 51 - Uhud Savaşı
 55. Hz. Muhammed'in Hayatı - 51 - Uhud Savaşı - 2 56. Hz. Muhammed'in Hayatı - 52 - İntikam
 57. Hz. Muhammed'in Hayatı - 53 - Şehitlerin Gömülmesi
 58. Hz. Muhammed'in Hayatı - 54 - Uhud’dan Sonra
 59. Hz. Muhammed'in Hayatı - 55 - İntikam Kurbanları
 60. Hz. Muhammed'in Hayatı - 56 - Beni Nadir 61. Hz. Muhammed'in Hayatı - 57 - Savaş ve Barış
 62. Hz. Muhammed'in Hayatı - 58 - Hendek
 63. Hz. Muhammed'in Hayatı - 59 - Kuşatma
 64. Hz. Muhammed'in Hayatı - 59 - Kuşatma - 2
 65. Hz. Muhammed'in Hayatı - 60 - Beni Kurayza
 66. Hz. Muhammed'in Hayatı - 61 - Kuşatmadan Sonra
 67. Hz. Muhammed'in Hayatı - 62 - Münafıklar
 68. Hz. Muhammed'in Hayatı - 63 - Gerdanlık
 69. Hz. Muhammed'in Hayatı - 64 - İftira 70. Hz. Muhammed'in Hayatı - 65 - Kureyş’in Yaşadığı İkilem
 71. Hz. Muhammed'in Hayatı - 66 - Apaçık Bir Zafer
 72. Hz. Muhammed'in Hayatı - 67 - Hudeybiye’den Sonra
 73. Hz. Muhammed'in Hayatı - 68 - Hayber 74. Hz. Muhammed'in Hayatı - 69 - En Çok Sevdiğim Kim?
 75. Hz. Muhammed'in Hayatı - 70 - Hayber’den Sonra
 76. Hz. Muhammed'in Hayatı - 71 - Umre ve Sonrası
 77. Hz. Muhammed'in Hayatı - 72 - Ölümler ve Bir Doğum Vaadi
 78. Hz. Muhammed'in Hayatı - 73 - Anlaşmanın Bozulması
 79. Hz. Muhammed'in Hayatı - 74 - Mekke’nin Fethi
 80. Hz. Muhammed'in Hayatı - 75 - Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması
 81. Hz. Muhammed'in Hayatı - 76 - Uzlaşmalar
 82. Hz. Muhammed'in Hayatı - 77 - Zaferden Sonra
 83. Hz. Muhammed'in Hayatı - 78 - Tebuk
 84. Hz. Muhammed'in Hayatı - 79 - Tebuk’ten Sonra
 85. Hz. Muhammed'in Hayatı - 80 - Dereceler
 86. Hz. Muhammed'in Hayatı - 81 - Gelecek
 87. Hz. Muhammed'in Hayatı - 82 - Veda Haccı
 88. Hz. Muhammed'in Hayatı - 83 - Secim
 89. Hz. Muhammed'in Hayatı - 84 - Cenazenin Gömülmesi ve HilafetKodun Kanak:
http://www.mbirgin.com
Hz. Muhammed'in Hayatı (Kitap Hakkında Bilgi)

Aşağıdaki bilgi, www.insanyayinlari.com.tr 'den alınmıştır.

İngiliz asıllı müslüman yazar Martin Lings üç yılını verdiği bu değerli araştırmasıyla, 'siyer' bilimiyle uğraşan ciddi çevrelerin haklı takdirlerine mazhar olmuş ve eseri "SİRET ÖDÜLÜ"ne lâyık görülmüştür. Esere hakim olan üslup bir taraftan rahat okunur ve anlaşılır olmayı hedeflerken, diğer taraftan konusunun gerektirdiği yoğunluğu rahatça sürdürebilmektedir. Eserin edebî değeri, Arapça ilk kaynakları esas almasıyla kazandığı ilmî değerle birleşince kendisini benzerlerinden ayıran yön de açıkça ortaya çıkmaktadır.

Martin Lings Kimdir?


Aşağıdaki bilgi, www.kimkimdir.gen.tr 'den alınmıştır.

Martin Lingsİngiliz asıllı müslüman yazar Martin Lings (Ebubekir Siraceddin), 1909 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Lings, önceleri protestan, daha sonra da ateist oldu. Oxford Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı okuyan yazar, yirmibeş yaşlarında diğer dünya dinlerini incelemeye başladı. 1938’de tanıştığı Kuzey Afrika’lı müslümanlar vasıtasıyla büyük sufi Şeyh Ahmed Alevî eş-Şazelî ile buluştu ve müslüman oldu. Ebubekir Siraceddin adını aldı. Ardından 1939 yılında Mısır’a gitti ve burada Kahire Üniversitesi’nde, özellikle Shakespeare üzerine on iki yıl ders verdi.

Lings, 1948 yılında tekrar İngiltere’ye döndü. Londra Üniversitesi’nden Arap dili diploması aldı ve 1955 yılından itibaren İngiliz Müzesi doğu elyazmalarının (özellikle Arapça) tasnifinde bulundu. Şimdilerde emekli, ve güney İngiltere’de yaşamını sürdürmektedir. Eserleri arasında Antik İnançlar Modern Hurafeler, Yirminci Yüzyılda Bir Veli, Tasavvuf Nedir? ve son eseri Onbirinci Saat Türkçeye çevrildi. Üç yılını verdiği "Hz. Muhammed ’in Hayatı" adlı kitabı ile yazar, Pakistan devletince her yıl verilen “Siret Ödülü”nü kazandı. Eser belli başlı birçok dile çevrilmiş ve büyük ilgi toplamıştır.

Yazarın ayrıca Türkçeye çevrilmemiş Book of Certainty, Shakespeare in the Light of Sacred Art, Quranic Arts of Calligraphy and Illumination isimli kitapları vardır. İyi bir şair de olan Lings’in iki de şiir kitabı vardır. Yazdığı makaleler, Studies in Comparative Religion, The Islamic Quarterly gibi dergilerin yanı sıra, The New Encyclopaedia of Islam ve Encyclopaedia Britannica gibi belli başlı ansiklopedilerde yer aldı.

Eser: Hz. Muhammed'in Hayatı
Yazar: Martin Lings
Çeviren: Nazife Şişman
Yayınevi: İnsan Yayınları
Seslendiren: Mustafa Demirci

Kaynaklar:
www.mbirgin.com  

  

ErayKitap Web Sitesi ! En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Eraykitap Web Sitesini, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir,Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Standart Ekran Çözümü: 1024 x 768 | Sistem: İnternet Explorer + Google Chrome ve Mozilla Firefox'da daha verimli çalışmaktadır