ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Kuran Fihristi veya Konularına Göre Ayet Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Ayet Meali veya Kuran Fihristi Hizmetinize Sunmuştur: KURAN FİHRİSTİ -A'dan -Z'ye Size lazaım olan harfi tıklayın

Diyanet Vakfi Kuran Meali » İbn Kesir Kuran Meali » Fizilalil Kuran Meali » Diyanet İşler Başkanlığı Kuran Meali » Kur'an-ı Kerim Ahkami Tefsiri ve Meali Celal Yıldırım
» Kur'an-ı Kerim Türkçe Tefsir ve Meali / Görmek için Tıklayın


Kur'an-i Kerim Bilgisi »   Kur'an-i Kerimde Munafikların Özellikleri / vasıfları »   Kur'an-i Kerim Türkçe Meali »  
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali (Diyanet Vakfı Türkçe Kuran Meali)        
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)
Fatihâ Suresi Bakara Suresi Ali İmran Suresi Nisa Suresi
Maide Suresi En'am Suresi Araf Suresi Enfal Suresi
Tevbe Suresi Yunus Suresi Hud Suresi Yusuf Suresi
Ra'd Suresi İbrahim Suresi Hicr Suresi Nahl Suresi
İsra Suresi Kehf Suresi Meryem Suresi Taha Suresi
Enbiya Suresi Hac Suresi Mü'minun Suresi Nur Suresi
Furkan Suresi Şuara Suresi Neml Suresi
Kasas Suresi
Ankebut Suresi Rum Suresi Lokman Suresi Secde Suresi
Ahzab Suresi Sebe Suresi
Fatır Suresi Yasin Suresi
Saffat Suresi
Sad Suresi
Zümer Suresi
Mü'min Suresi
Fussilet Suresi
Şura Suresi
Zuhruf Suresi
Duhan Suresi
Casiye Suresi
Ahkaf Suresi
Muhammed Suresi
Fetih Suresi
Hucurat Suresi
Kaf Suresi
Zariyat Suresi
Tur Suresi
Necm Suresi
Kamer Suresi
Rahman Suresi
Vakıa Suresi
Hadid Suresi Mücadele Suresi
Haşr Suresi
Mümtehine Suresi
Saff Suresi
Cum'a Suresi
Münafikun Suresi
Tegabün Suresi
Talak Suresi
Tahrim Suresi
Mülk Suresi
Kalem Suresi
Hakka Suresi
Mearic Suresi
Nuh Suresi
Cin Suresi
Müzzemmil Suresi
Müddesir Suresi
Kıyamet Suresi
İnsan Suresi
Mürselat Suresi
Nebe Suresi
Nazi'at Suresi
Abese Suresi
Tekvir Suresi
İnfitar Suresi
Mutaffifin Suresi
İnşikak Suresi
Buruc Suresi
Tarık Suresi A'la Suresi
Gaşiye Suresi
Fecr Suresi Beled Suresi
Şems Suresi
Leyl Suresi
Duha Suresi
İnşirah Suresi
Tin Suresi
Alak Suresi
Kadir Suresi
Beyyine Suresi
Zelzele Suresi
Adiyat Suresi
Kaari'a Suresi
Tekasür Suresi
Asr Suresi
Hümeze Suresi
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Ma'un Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Mesed Suresi
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi


“ Kuran Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)