ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali (Fizilalil Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)
Nuh Suresi
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

[071.001] Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u milletine peygamber olarak gönderdik.

[071.002] O da şöyle dedi: «Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.»

[071.003] Allah â kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin.

[071.004] Ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılmaz; keşki bilseniz.

[071.005] Nuh dedi ki: «Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.»

[071.006] Fakat benim çağırmam, sadece benden uzaklıklarını artırdı.»

[071.007] Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler.

[071.008] Sonra, doğrusu ben onları açıkça çağırdım.

[071.009] Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim.

[071.010] Dedim ki: «Rabbiniz'den bağışlanma dileyin; doğrusu O, çok bağışlayandır..

[071.011] Size gökten bol bol yağmur indirsin.»

[071.012] Sizi, mallar ve oğullarla desteklesin; sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın.

[071.013] Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.

[071.014] Oysa sizi merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.

[071.015] Allah'ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?

[071.016] Aralarında Ay'a aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır.

[071.017] Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir.

[071.018] Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır.

[071.019] Yeryüzünde dolaşabilmeniz,

[071.020] orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O'dur.

[071.021] Nuh dedi ki: «Rabbim doğrusu bunlar bana isyan ettiler. Ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.»

[071.022] Birbirinden büyük düzenler kurdular.

[071.023] İnsanlara 'sakın tanrılarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yağus, Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin' dediler.

[071.024] Böylece birçoğunu saptırdılar; Rabbim! Sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını arttır.

[071.025] Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe sokuldular, kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar.

[071.026] Nuh dedi ki: «Rabbim! Yeryüzünde hiçbir kâfir bırakma.»

[071.027] Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, sadece ahlâksız ve çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.

[071.028] Rabbim! beni, anamı babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helâkini artır.Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)