Fizilalil Kuran Meali

Tekvir Suresi
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

[081.001] Güneş dürüldüğü zaman

[081.002] Yıldızlar kararıp dağıldığı zaman

[081.003] Dağlar sökülüp dağıldığı zaman

[081.004] Gebeliğinin onuncu ayındaki develer kendi haline bırakıldığı zaman

[081.005] Yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman

[081.006] Denizler kaynatıldığı zaman

[081.007] Nefisler çiftleştiği zaman

[081.008] Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza;

[081.009] Hangi suçtan ötürü gömüldü? diye

[081.010] Siciller açılıp yayıldığı zaman

[081.011] Gök kubbe yıkıldığı zaman

[081.012] Cehennem kızıştırıldığı zaman

[081.013] Cennet yaklaştırıldığı zaman

[081.014] Herkes ne getirdiğini öğrenecektir.

[081.015] Yemin ederim geri kalıp gizlenenlere.

[081.016] Akıp giderken ışık verenlere.

[081.017] Kararan geceye.

[081.018] Soluk almaya başlayan sabaha.

[081.019] Şüphesiz o şerefli bir elçinin sözüdür.

[081.020] Kuvvet sahibidir. Arşın sahibi Allah katında yücedir.

[081.021] Orada kendisine itaat edilir, güvenilir.

[081.022] Arkadaşımız deli değildir.

[081.023] Şüphesiz (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür.

[081.024] O, gayb hakkında töhmet altında tutulamaz.

[081.025] O, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

[081.026] O halde nereye gidiyorsunuz?

[081.027] O alemlere öğütten başka birşey değildir.

[081.028] Sizden düzelmeyi dileyenler için.

[081.029] Ancak alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.