ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali (Fizilalil Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)
Fecr Suresi
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

[089.001] Andolsun tanyerinin ağarmasına!

[089.002] On geceye,

[089.003] Çifte ve teke.

[089.004] Gitmekte olan geceye.

[089.005] Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.

[089.006] Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?

[089.007] Yüksek sütunlu İrem'e.

[089.008] Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

[089.009] Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine?

[089.010] ve kazıklar sahibi Firavun'a.

[089.011] Bunlar ülkelerinde azmışlardı.

[089.012] Oralarda çok kötülük etmişlerdi.

[089.013] Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kırbacını çarptı

[089.014] Çünkü Rabbin her an gözetlemektedir.

[089.015] Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman o: «Rabbim beni şerefli kıldı» der.

[089.016] Fakat onu sınamak için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: «Rabbim bana hor baktı» der.

[089.017] Hayır yetime karşı cömert davranmıyorsunuz.

[089.018] Yoksulu yedirmek konusunda birbirinize özendirmiyorsunuz.

[089.019] Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz.

[089.020] Malı pek çok seviyorsunuz.»

[089.021] Hayır, yer çarpılıp paralandığı zaman,

[089.022] Melekler sıra sıra dizilip, Rabbinin buyruğu gelince,

[089.023] Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar, ancak artık anlamanın kendisine ne faydası var?

[089.024] O zaman insan, 'Ah keşke ben bu hayatım için önceden iyi işler yapıp gönderseydim» der.

[089.025] O gün O'nun yapacağı azabı kimse yapamaz.

[089.026] O'nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

[089.027] Ey huzura eren nefis!

[089.028] Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön.

[089.029] İyi kullarım arasına katıl.

[089.030] Cennetime gir.Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)