ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


050-KAF SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[050.001]        Kaf. O şerefli Kur'an'a andolsun ki;

[050.002]        Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da o kafirler: Bu, şaşılacak bir şey, dediler.

[050.003]        Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı? Bu, uzak bir dönüştür.

[050.004]        Doğrusu Biz; toprağın onlardan neleri eksilttiğini biliyoruz. Katımızda da her şeyi saklayan bir kitab vardır.

[050.005]        Hayır, onlar; hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi de şaşırmış bir haldedirler.

[050.006]        Üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiç bir çatlak da yoktur.

[050.007]        Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada her türden güzel çiftler yetiştirdik.

[050.008]        Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye.

[050.009]        Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.

[050.010]        Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları.

[050.011]        Kullara rızık olması için. Ve onunla ölü bir beldeye can verdik. İşte çıkış da böyledir.

[050.012]        Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud da tekzib etmişti.

[050.013]        Ad, Firavun kavmi ve Lut'un kardeşleri de.

[050.014]        Eyke'liler ve Tübba kavmi de. Bunların her biri peygamberlerini yalanlamışlardı da tehdidim üzerlerine hak olmuştu.

[050.015]        Ya Biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.

[050.016]        Andolsun ki; insanı, Biz yarattık ve nefsinin kendisine ne fısıldadığını da biliriz. Biz, ona şah damarından daha yakınız.

[050.017]        Sağında ve solunda onunla beraber oturup amellerini tesbit eden iki de tesbit edici vardır.

[050.018]        O, bir söz atmaya dursun; mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.

[050.019]        Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte bu; senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir.

[050.020]        Sur'a üfürülmüştür. İşte bu; geleceği vaadedilen gündür.

[050.021]        Her nefis, yanında bir sürücü ve şahidle gelir.

[050.022]        Andolsun ki; sen, bundan gaflette idin. İşte senin perdeni kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir.

[050.023]        Ona yakın olan dedi ki: İşte yanımda hazır olan şey.

[050.024]        Siz ikiniz, atın cehenneme; her inatçı kafiri;

[050.025]        Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi.

[050.026]        Ki o; Allah'tan başka bir ilah edinmiştir. Haydi siz ikiniz, onu en şiddetli azabın içine atın.

[050.027]        Onun yakın dostu dedi ki: Rabbımız; onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı.

[050.028]        Buyurdu ki: Benim katımda çekişmeyin. Size önceden tehdid göndermiştim.

[050.029]        Benim katımda söz değiştirilmez. Ve Ben, kullara asla zulmedici değilim.

[050.030]        O gün cehenneme: Doldun mu? deriz. O da: Daha var mı? der.

[050.031]        Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten uzakta değildir.

[050.032]        İşte size vaadolunan budur. Ki o; daima Allah'a yönelen ve buyruklarına riayet eden,

[050.033]        Görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelik bir kalb ile gelenlere.

[050.034]        Selemetle girin oraya. İşte bu, ebediyet günüdür.

[050.035]        Orada diledikleri onlarındır. Katımızda daha fazlası da var.

[050.036]        Biz; onlardan önce, kendilerinden daha kuvvetli olan ve diyar diyar dolaşan nice nesilleri yok etmişizdir. Kurtuluş var mı?

[050.037]        Muhakkak ki bunda; kalbi olan veya hazır bulunup da kulak veren kimseler için elbette bir öğüt vardır.

[050.038]        Andolsun ki; Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık. Ve Bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı.

[050.039]        Ne derlerse sabret sen. Güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce Rabbını hamd ile tesbih et.

[050.040]        Gecenin bir bölümünde ve secdelerinin ardından da O'nu tesbih et.

[050.041]        Bir münadinin yakın bir yerden çağıracağı güne, kulak ver.

[050.042]        O gün; bu sayhayı gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.

[050.043]        Muhakkak ki öldürecek de, diriltecek de Biziz Biz. Ve dönüş de ancak Bizedir.

[050.044]        O gün; yer yarılır, onlar çabucak çıkarlar. İşte bu, Bize göre kolay olan bir haşirdir.

[050.045]        Biz; onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen, onların üstünde bir zorba değilsin. Tehdidimden korkacaklara Kur'an'la öğüt ver.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)