ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


054-KAMER SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[054.001]        Saat yaklaştı ve ay yarıldı.

[054.002]        Onlar, bir ayet görürlerse yüz çevirirler ve; süregelen bir büyüdür, derler.

[054.003]        Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş kararlaşmıştır.

[054.004]        Andolsun ki; onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.

[054.005]        Ki bunlar gayesine ermiş bir hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.

[054.006]        Öyleyse yüz çevir onlardan. O çağıranın, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün.

[054.007]        Gözleri hor ve hakir olarak, yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.

[054.008]        O çağırana koşarak kafirler: Bu, zorlu bir gündür, derler.

[054.009]        Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamış, kulumuzu tekzib ederek; delidir, demişler ve yolunu kesmişlerdi.

[054.010]        O da Rabbına yalvarmış: Ben; yenildim, bana yardım et, demişti.

[054.011]        Bunun üzerine Biz de gök kapılarını boşanan sularla açmıştık.

[054.012]        Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık da su, takdir edilen bir ölçüye göre birleşiverdi.

[054.013]        Onu tahtadan yapılmış, mıhla çakılmışa bindirdik.

[054.014]        Küfredilmiş olana mükafat olmak üzere Bizim gözetimimizle yüzüyordu.

[054.015]        Andolsun ki Biz, onu bir ayet olarak bıraktık. Düşünüp ibret alan var mı?

[054.016]        Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?

[054.017]        Andolsun ki; Biz, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?

[054.018]        Ad kavmi de tekzib etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış?

[054.019]        Nitekim uğursuz günde üzerlerine şiddetli bir rüzgarı devamlı olarak gönderdik.

[054.020]        İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp yere seriyordu.

[054.021]        İşte Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?

[054.022]        Andolsun ki; Biz, Kur'an'ı, düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?

[054.023]        Semud kavmi de uyarıları yalanladı.

[054.024]        Dediler ki: İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz, sapıklık ve delilik etmiş oluruz.

[054.025]        Zikir, aramızdan ona mı verilmiş? Hayır o, pek yalancı ve şımarığın biridir.

[054.026]        Yarın kimin pek yalancı, şımarığın biri olduğunu bileceklerdir.

[054.027]        Gerçekten onları, imtihan etmek için dişi deveyi gönderen Biziz. Onları gözetle ve sabret.

[054.028]        Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu da haber ver. Her biri su nöbetinde hazır bulunsun.

[054.029]        Arkadaşlarını çağırdılar, o da sarılarak onu kesti.

[054.030]        İşte, Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?

[054.031]        Nitekim üzerlerine bir tek çığlık gönderdik de ağılcıların kullandığı kurumuş ot gibi oldular.

[054.032]        Andolsun ki; Biz, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?

[054.033]        Lut kavmi de uyarıları yalanladı.

[054.034]        Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar yolladık. Ancak Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardık.

[054.035]        Katımızdan bir nimet olarak. İşte Biz; şükredeni böyle mükafatlandırırız.

[054.036]        Andolsun ki; onlara, azab ile yakalayacağımızı da haber vermişti. Ama onlar bu uyarıları kuşku ile karşılayarak yalanladılar.

[054.037]        Andolsun ki; onlar, misafirlerine kötülük yapmayı kasdetmişlerdi. Biz de gözlerini kör ettik. Azabımı ve tehdidimi tadın.

[054.038]        Andolsun ki; bir sabah erken, önü alınmaz bir azab geldi başlarına.

[054.039]        Tadın, işte azabımı ve tehditlerimi.

[054.040]        Andolsun ki; Biz, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp ibret alan var mı?

[054.041]        Andolsun ki; Firavun erkanına da uyarıcılar geldi.

[054.042]        Onlar, bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de kendilerini, çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık.

[054.043]        Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı iyidir? Yoksa kitablarda sizin için bir beraat mi vardır?

[054.044]        Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar?

[054.045]        Topluluk yakında dağıtılacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar.

[054.046]        Daha doğrusu onlara vaadolunan asıl saattir. O saat ne belalı, ne acıdır.

[054.047]        Muhakkak ki suçlular; sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler.

[054.048]        O gün, yüzleri üstü ateşe sürüldüklerinde: Tadın cehennemin tadını, denir.

[054.049]        Muhakkak ki Biz, her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.

[054.050]        Ve Bizim emrimiz bir tektir; bir göz kırpması gibidir.

[054.051]        Andolsun ki; Biz, sizin benzerlerinizi hep helak etmişizdir. Şu halde bir düşünen var mı?

[054.052]        Yaptıkları her şey kitablarda kayıtlıdır.

[054.053]        Küçük, büyük her şey satır satırdır.

[054.054]        Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve ırmaklardadırlar.

[054.055]        Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)