ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


069-HAKKA SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[069.001]        Gerçekleşecek olan.

[069.002]        Nedir o gerçekleşecek olan?

[069.003]        Hangi şey bildirdi sana, gerçekleşecek olanın ne olduğunu?

[069.004]        Semud ve Ad, tepelerine inecek olanı yalanladılar.

[069.005]        Bu sebeple Semud, azgın bir sesle helak edildiler.

[069.006]        Ad'a gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.

[069.007]        Onların kökünü kesmek için, üzerlerine yedi gece sekiz gün, rüzgarı estirdi. Halkın, kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere yıkıldığını görürdün.

[069.008]        Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

[069.009]        Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olmuş kasabalar da hep suçla gelmişlerdi.

[069.010]        Rabblarının elçisine isyan etmişlerdi. Bunun üzerine O da kendilerini gittikçe artan bir şiddetle yakalayıverdi.

[069.011]        Gerçekten su bastığı zaman sizi; Biz, taşıdık gemide.

[069.012]        Ki bunu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Ve anlayışlı kulaklar anlasın diye.

[069.013]        Sur'a bir üfürüldüğünde;

[069.014]        Yer ile dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarpıldığında,

[069.015]        İşte o gün; olan olmuştur.

[069.016]        Gök de yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir.

[069.017]        Melekler ise onun çevresindedirler. Ve o gün; Rabbının Arş'ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir.

[069.018]        O gün; siz, huzura alınırsınız. Ve hiç bir şeyiniz gizli kalmaz.

[069.019]        Kitabı sağından verilmiş olan der ki: Alın, işte okuyun kitabımı.

[069.020]        Doğrusu ben, bir hesablaşma ile karşılaşacağımı sanıyordum.

[069.021]        İşte o, hoş bir hayat içindedir.

[069.022]        Yüksek bir cennette,

[069.023]        Ki, meyveleri sarkmıştır.

[069.024]        Geçmiş günlerde peşinen işlediklerinize karşılık afiyetle yeyin, için.

[069.025]        Kitabı solundan verilmiş olana gelince; der ki: Keşki kitabım bana verilmeseydi.

[069.026]        Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim.

[069.027]        Keşki bu iş son bulmuş olsaydı.

[069.028]        Malım hiç fayda vermedi bana.

[069.029]        Gücüm de yok olup gitti benden.

[069.030]        Tutun onu da bağlayın.

[069.031]        Sonra cehenneme salın onu.

[069.032]        Sonra da onu, boyu yetmiş arşın olan zincire vurun.

[069.033]        Çünkü o, yüce Allah'a inanmazdı.

[069.034]        Ve yoksulu doyurmaktan hoşlanmazdı. 69

[069.035]        Onun için bugün burada kendisine bir acıyan yoktur.

[069.036]        Ğıslin'den başka yiyecek de yoktur.

[069.037]        Onu ancak günahkarlar yer.

[069.038]        Görebildiğinize yemin ederim ki;

[069.039]        Ve göremediklerinize de;

[069.040]        Muhakkak o; şerefli bir elçinin kat'i sözüdür.

[069.041]        Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz?

[069.042]        Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz?

[069.043]        Alemlerin Rabbından indirilmedir.

[069.044]        Eğer o; bazı sözleri Bize karşı buna katmış olsaydı,

[069.045]        Elbette Biz; onu, kuvvetle yakalardık.

[069.046]        Sonra da, hiç şüphesiz onun şah damarını koparırdık.

[069.047]        O zaman sizden hiç biriniz de buna engel olamazdınız.

[069.048]        Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.

[069.049]        İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu Biz de bilmekteyiz.

[069.050]        Ve muhakkak ki o; kafirler için bir üzüntüdür.

[069.051]        Hiç şüphesiz ki o; kesin gerçektir.

[069.052]        Öyleyse Rabbını, o büyük adıyla tesbih et.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)