ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


071-NUH SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[071.001]        Doğrusu Biz; Nuh'u kavmine gönderdik. Kendilerine elim bir azab gelmezden önce kavmini uyar, diye.

[071.002]        Dedi ki: Ey kavmim; şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

[071.003]        Allah'a ibadet edesiniz, O'ndan sakınasınız ve bana itaat edin, diye.

[071.004]        Ta ki, günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar geciktirsin. Muhakkak ki Allah'ın süresi gelince geri bırakılmaz. Keşki bilseydiniz.

[071.005]        Dedi ki: Rabbım; doğrusu ben, kavmimi gece gündüz davet ettim.

[071.006]        Ne var ki benim davetim; sadece benden uzaklaşmalarını artırdı.

[071.007]        Doğrusu ben; Senin onları bağışlaman için kendilerini davet ettiğim her seferinde, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler.

[071.008]        Sonra ben; onları gerçekten açıkça çağırdım.

[071.009]        Sonra onlara; açıktan açığa ve gizliden gizliye söyledim.

[071.010]        Dedim ki: Rabbınızdan mağfiret dileyin. Muhakkak ki O Ğaffar olandır.

[071.011]        Ta ki size, gökten bol yağmur salıversin.

[071.012]        Ve sizi mallar ve oğullarla desteklesin, sizin için bahçeler var etsin ve ırmaklar akıtsın.

[071.013]        Ne oluyorsunuz ki siz, büyüklüğü Alla'a yakıştıramıyorsunuz?

[071.014]        Halbuki O; sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır.

[071.015]        Görmediniz mi, Allah'ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını?

[071.016]        Aralarında aya aydınlık vermiş, güneşi bir kandil kılmıştır.

[071.017]        Ve Allah; sizi, yerden ot bitirir gibi bitirmiştir.

[071.018]        Sonra sizi; oraya döndürür ve sizi bir çıkarılışla çıkarır.

[071.019]        Ve Allah; yeryüzünü sizin için bir döşek kılmıştır.

[071.020]        Geniş yollarında gezip dolaşasınız, diye.

[071.021]        Nuh dedi ki: Rabbım doğrusu bunlar, bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.

[071.022]        Büyük büyük düzenler kurdular.

[071.023]        Ve dediler ki: Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Vedd, Süva', Yeğus, Yeuk ve Nesr'den asla vazgeçmeyin.

[071.024]        Böylece bir çoğunu saptırdılar. Zalimlere sapıklıktan başka bir şeyi artırma.

[071.025]        günahlarından dolayı bunlar suda boğuldular, ateşe sokuldular ve Allah' tan başka yardımcı da bulamadılar.

[071.026]        Nuh dedi ki: Rabbım; kafirlerden yeryüzünde yurd tutan hiç bir kimse bırakma.

[071.027]        Çünkü Sen onları bırakırsan; kullarını saptırırlar. Kötüden ve öz kafirden başka da evlat doğurmazlar.

[071.028]        Rabbım; beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları bağışla. Zalimlerin de helakinden başka bir şeyini artırma.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)