ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


073-MÜZEMMİL SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[073.001]        Ey örtüsüne bürünen;

[073.002]        Gecenin birazı müstesna kalk.

[073.003]        Yarısından veya ondan biraz eksilt.

[073.004]        Yahut biraz artır ve Kur'an'ı yavaş yavaş oku.

[073.005]        Muhakkak ki Biz; sana, ağır bir söz vahyedeceğiz.

[073.006]        Muhakkak ki gece kalkışı, daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.

[073.007]        Muhakkak ki gündüzde; seni, uzun uzun alıkoyacak işler vardır.

[073.008]        Rabbının adını zikret, her şeyi bırakıp yalnız O'na yönel.

[073.009]        Doğunun ve Batının Rabbıdır. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.

[073.010]        Onların söylediklerine sabret ve yanlarından güzellikle ayrıl.

[073.011]        Nimet sahibi olan o yalancıları Bana bırak. Ve onlara biraz mühlet ver.

[073.012]        Muhakkak ki katımızda, ağır boyunduruklar ve cehennem var.

[073.013]        Boğazı tıkayan bir yiyecek ve elim bir azab var.

[073.014]        O gün; yeryüzü ve dağlar sarsılır. Ve dağlar yumuşak kum yığını haline gelir.

[073.015]        Doğrusu Biz; Firavun'a bir peygamber göndedriğimiz gibi, size de üzerinize şehadet edecek bir peygamber gönderdik.

[073.016]        Fakat Firavun, o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

[073.017]        Eğer küfrederseniz; gençleri yaşlı kılan bir günden nasıl korunabileceksiniz?

[073.018]        Gök, onunla yarılmış ve O'nun vaadi yerini bulmuştur.

[073.019]        Muhakkak ki bu; bir öğüttür. Dileyen, Rabbına doğru bir yol edinir.

[073.020]        Şüphesiz ki Rabbın; senin, gecenin üçte ikisi, yarısı ve üçte biri içinde kalktığını bilir. Seninle beraber olan bir topluluğun da. Gece ve gündüzü Allah, takdir eder. Sizin onu sayamayacağınızı bildiğinden tevbenizi kabul etmiştir. Öyleyse Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. İçinizden hasta olacakları, Allah'ın lutfundan aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olanları ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz ki Allah bilir. O halde ondan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için hayırdan ne takdim ederseniz; Allah katında onu mükafat bakımından daha büyük ve daha hayırlı olarak bulursunuz. Ve Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)