ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


075-KIYAMET SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[075.001]        Kıyamet gününe yemin ederim.

[075.002]        Nedamet çeken nefse yemin ederim.

[075.003]        İnsan zanneder mi ki Biz; onun kemiklerini bir araya toplayamayız?

[075.004]        Evet, Biz parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz.

[075.005]        Fakat insan, önündekini yalanlamak ister de;

[075.006]        Kıyamet günü de ne zamanmış? diye sorar.

[075.007]        Göz kamaştığında,

[075.008]        Ay tutulduğunda,

[075.009]        Güneş ve ay bir araya getirildiğinde,

[075.010]        O gün, insan; kaçacak yer nerede? der.

[075.011]        Hayır, hiç bir sığınak yoktur.

[075.012]        O gün, herkesin duracağı yer, ancak Rabbının huzurudur.

[075.013]        O gün, önde ve sonda ne yaptıysa insana bildirilir.

[075.014]        Daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir.

[075.015]        Ma'zeretlerini sayıp dökse de.

[075.016]        Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma.

[075.017]        Şüphesiz onu toplamak ve okutmak Bize aittir.

[075.018]        Öyleyse Biz, onu okuduğumuz vakit; sen, onun okunuşunu dinle.

[075.019]        Sonra şüphesiz onu açıklamak da Bize aittir.

[075.020]        Hayır, bilakis siz, çabuk geçeni seversiniz.

[075.021]        Ve ahireti bırakırsınız.

[075.022]        Bir takım yüzler o gün parlayacak,

[075.023]        Rabblarına bakacaklardır.

[075.024]        Bir takım yüzler de asıktır.

[075.025]        Belkemiğinin kırılacağını anlar.

[075.026]        Dikkat edin, köprücük kemiğine bir dayandığı zaman;

[075.027]        Çare bulacak kim? denir.

[075.028]        Ve ayrılık vaktinin geldiğini anlar.

[075.029]        Bacak da bacağa dolaşır.

[075.030]        O gün; sevk, yalnız Rabbınadır.

[075.031]        Tasdik etmemişti, namaz da kılmamıştı.

[075.032]        Fakat yalanlamış, yüz çevirmişti.

[075.033]        Sonra da salına salına kendinden yana olanlara gitmişti.

[075.034]        Yazıklar olsun sana, yazıklar.

[075.035]        Yine yazıklar olsun sana, yazıklar.

[075.036]        İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?

[075.037]        O, akıtılan bir meni damlası değil miydi?

[075.038]        Sonra kan pıhtısı olmuş; sonra, onu insan biçimine koyup yaratmış ve düzeltmiştir.

[075.039]        Ve ondan erkek, dişi iki cins yaratmıştır.

[075.040]        Şimdi O; ölüleri diriltmeye kadir değil midir?

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)