ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


076-İNSAN SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[076.001]        İnsanın üzerinden, dehrden bir zaman geçmiştir ki o, henüz anılmaya değer bir şey bile değildi.

[076.002]        Doğrusu Biz; insanı katışık bir damla sudan yaratmışızdır. Onu deneriz. Bu sebeple onu, işitici ve görücü yaptık.

[076.003]        Gerçekten Biz; ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi de küfür.

[076.004]        Gerçekten Biz; kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevlendirilmiş bir ateş hazırladık.

[076.005]        Şüphesiz iyiler, kafur katılmış dolu bir kaseden içerler.

[076.006]        Bu; yalnız Allah'ın kullarının, taşıra taşıra içebileceği bir pınardır.

[076.007]        Onlar; adağı yerine getirirler. Ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar.

[076.008]        Onlar; yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.

[076.009]        Biz; sizi, ancak Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz.

[076.010]        Doğrusu Biz; suratları astırdıkça astıracak bir günde Rabbımızdan korkarız.

[076.011]        Allah da onları, o günün şerrinden korumuştur. Ve onlara bir güzellik, bir sevinç vermiştir.

[076.012]        Sabretmelerine karşılık, onları cennet ve ipekle mükafatlandırmıştır.

[076.013]        Orada tahtlara yaslanırlar, ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk görmezler.

[076.014]        Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkmış ve meyveleri de aşağı eğdirilmiştir.

[076.015]        Çevrelerinde gümüş kupalar ve billur kaseler dolaştırılır.

[076.016]        Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir.

[076.017]        Orada karışımı zencefil olan bir kadehten de içirilirler.

[076.018]        Orada bir pınardır ki, Selsebil adı verilir.

[076.019]        Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır ki; onları gördüğünde saçılmış bir inci sanırsın.

[076.020]        Nereye baksan; orada bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.

[076.021]        Üzerlerinde ince, yeşil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rabbları onlara tertemiz bir içecek içirmiştir.

[076.022]        İşte bu, sizin işlediklerinize karşılık oldu. Sa'yiniz meşkur olmuştur.

[076.023]        Muhakkak ki Kur'an'ı sana indiren Biziz, Biz.

[076.024]        Öyleyse Rabbının hükmüne sabret ve onlardan hiç bir günahkara veya inkarcıya itaat etme.

[076.025]        Sabah akşam Rabbının adını zikret.

[076.026]        Geceleyin O'na secde et. Ve geceleri uzun uzun O'nu tesbih et.

[076.027]        Doğrusu bunlar; çabucak geçeni severler de, o çetin günün arkalarına bırakırlar.

[076.028]        Biz yarattık onları ve mafsallarını da Biz pekiştirdik. Dilersek onları benzerleri ile değiştiriveririz.

[076.029]        Şüphesiz ki bu, bir öğüttür. Dileyen Rabbına bir yol tutar.

[076.030]        Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır.

[076.031]        Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere, işte onlara; elem verici bir azab hazırlamıştır.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)