ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


078-NEBE SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[078.001]        Neyi soruşturuyorlar?

[078.002]        Büyük haberi mi?

[078.003]        Ki onlar, bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler.

[078.004]        Hayır; ilerde, bileceklerdir.

[078.005]        Yine hayır; ilerde, bileceklerdir.

[078.006]        Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

[078.007]        Dağları da birer kazık?

[078.008]        Ve sizi çift çift yarattık.

[078.009]        Uykunuzu dinlenme kıldık.

[078.010]        Geceyi bir örtü kıldık.

[078.011]        Gündüzü de maişet vakti kıldık.

[078.012]        Üstünüzde yedi sağlamı bina ettik.

[078.013]        Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık.

[078.014]        Sıkıştırılmlşlardan da şarıl şarıl bir su indirdik.

[078.015]        Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım.

[078.016]        Ve sarmaş dolaş bahçeler yetirelim.

[078.017]        Doğrusu, hüküm günü; ta'yin edilmiş bir vakittir.

[078.018]        Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

[078.019]        Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.

[078.020]        Dağlar yürütülmüş, serab olmuştur.

[078.021]        Şüphesiz ki cehennem; bir gözetleme yeridir.

[078.022]        Azgınlar için varılacak bir yer.

[078.023]        Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklardır.

[078.024]        Orada serinlik ve içecekler tadamayacaklardır.

[078.025]        Sade kaynar bir su ve bir de irinden başka.

[078.026]        İşlediklerine uygun bir ceza olarak.

[078.027]        Çünkü onlar hiç bir hesab beklemezlerdi.

[078.028]        Ve ayetlerimizi yalan sayıp dururlardı.

[078.029]        Oysa Biz, her şeyi yazıp saymıştık.

[078.030]        Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.

[078.031]        Şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır.

[078.032]        Bahçeler ve bağlar.

[078.033]        Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

[078.034]        Ve dolu kaseler.

[078.035]        Orada yalan ve boş söz işitmezler.

[078.036]        Rabbından bir mükafat ve bağış olarak.

[078.037]        Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman'dan. O'na hitabda bulunmaya kimse muktadir olamaz.

[078.038]        O gün; ruh ve melekler, saf halinde duracaklardır. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.

[078.039]        İşte bu; hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.

[078.040]        Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün; kişi elleriyle sunduğuna bakacak. Ve kafir: Keşki ben, toprak olsaydım, diyecektir.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)