ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


080-ABESE SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[080.001]        Yüzünü asıp çevirdi,

[080.002]        Kendisine a'ma geldi diye.

[080.003]        Ne bilirsin belki de o, temizlenecekti.

[080.004]        Yahut öğüt alacaktı da bu, kendisine fayda verecekti.

[080.005]        Ama kendisini müstağni gören.

[080.006]        İşte sen, onu karşına alıyorsun.

[080.007]        Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne?

[080.008]        Ama sana koşarak gelen,

[080.009]        Ki o, korkar durumdadır.

[080.010]        Sen ona aldırmıyor, oyalanıyorsun.

[080.011]        Sakın; çünkü bu, bir öğüttür.

[080.012]        Dileyen onu düşünüp öğüy alır.

[080.013]        O, çok şerefli sahifelerdedir.

[080.014]        Yüceltilmiş ve temizlenmiştir.

[080.015]        Katiblerin elleriyle.

[080.016]        Kıymetli, saygıdeğer.

[080.017]        Canı çıksın o insanın. Ne de nankördür o.

[080.018]        Neden yaratmış onu?

[080.019]        Meniden yarattı onu da, takdir etti.

[080.020]        Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırmış.

[080.021]        Sonra da onu öldürdü, kabre koydu.

[080.022]        Sonra dilediğinde onu tekrar çıkaracak.

[080.023]        Hayır; Allah'ın emrettiğini yerine getirmemiştir.

[080.024]        Öyle ya insan yiyeceğine bir baksın.

[080.025]        Doğrusu Biz; o suyu, bol bol indirdik.

[080.026]        Sonra toprağı iyiden iyiye yardık.

[080.027]        Böylece orada tane bitirdik.

[080.028]        Üzüm ve yonca,

[080.029]        Zeytin ve hurma,

[080.030]        Sık ve bol ağaçlı bahçeler.

[080.031]        Meyve ve mer'a.

[080.032]        Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için.

[080.033]        O büyük gürültü geldiği zaman;

[080.034]        Kişinin kaçacağı gün; kardeşinden,

[080.035]        Anasından ve babasından.

[080.036]        Eşinden ve oğullarından.

[080.037]        O gün; herkesin kendisine yeter bir işi vardır.

[080.038]        O gün; yüzler vardır, parıl parıl parlar.

[080.039]        Güleç, sevinçli,

[080.040]        O gün; yüzler de vardır, tozlanmış,

[080.041]        Bir karanlık bürümüştür.

[080.042]        İşte bunlar; kafirler ve facirlerdir.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)