ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


085-BURUC SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[085.001]        Andolsun; burçlar dolu semaya.

[085.002]        Ve vaadolunan güne,

[085.003]        Şehadet edene ve şehadet edilene.

[085.004]        Uhdud ashabının canı çıksın,

[085.005]        Tutuşturucu ateşlerle,

[085.006]        Hani onlar, onun çevresinde oturmuşlardı.

[085.007]        Mü'minlere yaptıklarını seyretmekteydiler.

[085.008]        Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah'a inandıkları için mü'minlerden öç almışlardı.

[085.009]        O ki; göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Ve Allah; her şeye Şahid'dir.

[085.010]        Şüphesiz ki mü'min erkekleri ve mü'min kadınları belaya uğratanlar sonra da tevbe etmemiş olanlar, işte onlar için cehennem azabı vardır. Ve yakıcı azab da onlaradır.

[085.011]        Doğrusu iman edip salih amel işlemiş olanlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

[085.012]        Doğrusu Rabbının yakalayışı amansızdır.

[085.013]        Önce yaratıp sonra tekrarlayan O'dur, O.

[085.014]        O; Ğafur'dur, Vedud'dur.

[085.015]        Arş'ın sahibidir, Mecid'dir.

[085.016]        Dilediğini mutlaka yapandır.

[085.017]        O orduların haberi haberi, sana geldi mi?

[085.018]        Firavun ve Semud'un.

[085.019]        Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.

[085.020]        Allah ise onları arkadan kuşatandır.

[085.021]        Doğrusu o; şanlı bir Kur'an'dır.

[085.022]        Levh-i Mahfuz'dadır.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)