ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


089-FECR SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[089.001]        Andolsun fecre,

[089.002]        Ve on geceye,

[089.003]        Hem çifte, hem teke.

[089.004]        Gelip geçeceği demde geceye,

[089.005]        Akıl sahipleri için bunların her biri birer yemine değmez mi?

[089.006]        Görmez misin, Rabbın nasıl yaptı Ad'a?

[089.007]        Sütunlar sahibi İrem'e?

[089.008]        Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı.

[089.009]        Dağ yamacında kayaları oyan Semud kavmine?

[089.010]        Kazıklar sahibi Firavun'a,

[089.011]        Ki bunlar, memleketlerde azgınlık etmişlerdi.

[089.012]        Ve fesadı çoğaltmışlardı.

[089.013]        Bu sebeple Rabbın onları, azab kırbacından geçirdi.

[089.014]        Doğrusu Rabbın hep gözetlemekteydi.

[089.015]        Ama insan; Rabbı kendisini deneyip kerem eder ve nimet verirse: Rabbım beni şerefli kıldı, der.

[089.016]        Ama onu denemek üzere rızkını daraltırsa: Rabbım beni fakir düşürdü, der.

[089.017]        Hayır; doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz.

[089.018]        Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz.

[089.019]        Mirası hak gözetmeden yersiniz.

[089.020]        Malı da pek çok seversiniz.

[089.021]        Ama yer; parça parça dağıtıldığında.

[089.022]        Melekler sıra sıra dizilip Rabbının buyruğu geldiğinde.

[089.023]        Cehennem o gün getirilir. İnsan o gün, hatırlayacak ama hatırlamadan ona ne?

[089.024]        Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım, der.

[089.025]        O gün O'nun azabı gibi hiç bir kimse azab edemez.

[089.026]        O'nun vurduğu bağı kimse vuramaz.

[089.027]        Ey huzur içinde olan can.

[089.028]        Dön Rabbına. Sen O'ndan hoşnud, O da senden razı olarak.

[089.029]        Haydi gir kullarımın arasına.

[089.030]        Gir, cennetime.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)