ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Eraykitap Web Sitesi Çabuk Ulaşabileceğiniz Bazı Konular   
    Kuran Fihristi veya Konularına Göre Ayet Meali

    Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Ayet Meali veya Kuran Fihristi Hizmetinize Sunmuştur: KURAN FİHRİSTİ - A'dan - Z'ye ve Kur'an-i Kerim Bilgisi » Kur'an-i Kerimde Munafikların Özellikleri / vasıfları »

Ayrıca Altı Adet Kur'an-ı Kerim Meali
Diyanet Vakfi Kuran Meali » İbn Kesir Kuran Meali » Fizilalil Kuran Meali » Diyanet İşler Başkanlığı Kuran Meali » Kur'an-ı Kerim Ahkami Tefsiri ve Meali Celal Yıldırım
Kuran Fihristi veya Konularına Göre Ayet Meali                 Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali

Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi Hizmetinize Sunmuştur: HADİS FİHRİSTİ - A'dan - Z'ye

Sahih-i Buhari » Sahih-i Buhari Tecridi » Hadisi Kudsi » Kütübü-s Sitte » Elul vel Mecan » » Sünen-i Tirmizi » 7 İmamın İttifak Ettikleri Hadisler
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali                 Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali
    Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi

Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi Hizmetinize Sunmuştur: DUA FİHRİSTİ - A'dan - Z'ye
Kuran ve Sunnet Işiğinda Sabah Akşam Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Namazlarda Devamlı Okunan ve Günlük ihtiyaç Duyduğumuz Tüm Dualar Arapça ve Türkçe Kuranda Peygaberlerin Dualari Arapça Turkçe Hatim Dualari Arapça ve Turkçe Hutbetu'l Hace Arapça ve Turkçe İhtiyaç Duyduğumuz Bir Çok Dualar
, Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi                 Arapça ve Türkçe Dualar
    Kur'an-ı Kerim Türkçe Tefsiri
Kur'an-ı Kerim Tefsiri Fi Zilalil Tefsiri Seyyid Kutup CHM » Kur'an-ı Kerim Tefsiri Tefhimul Kuran Tefsiri Mevdudi CHM » Kur'an-ı Kerim Tefsiri Şifa Tefsiri Muhmud Toptaş » Kur'an-ı Kerim Tefsiri Elmali Hamdi Yazır Tefsiri » Kur'an-ı Kerim Ahkami Tefsiri ve Meali Celal Yıldırım
Kur'an-ı Kerim Türkçe Tefsiri
    İslam Tarihi ve Kronolojisi

İslam Tarihi ve Kronolojisi » Halifeler Kronolojisi » Emeviler Kronolojisi » Abbasiler Kronolojisi » Selçuklular Kronolojisi » Memlukler Kronolojisi Osmanli Tarihi Kronolojisi » Haçlı Seferleri Kronolojisi » Genel Tarihi Kronolojisi
Hz. Muhammed'in (a.s) Hayatı Martin Lings Ebubekir Siraceddin MP3


İslam Tarihi ve Kronolojisi                 Hz. Muhammed'in (a.s) Hayatı Martin Lings Ebubekir Siraceddin MP3
    Fıkıh Köşesi Akaid Fıkıh ve İlmihal

Çağımızdaki Bidat ve Hurafeler » ⇒ Büyük Günahlar Kur'an ve Sünnette » ⇒ İslamda Cihad Cihad Mevdudi ve Seyyid Kutup » Şupheleri Yokeden Tevhid Geçeği M.Beşir Eryarsoy » Dört Terim İlah Rabb.. Mevdudi » Emanet ve Ehliyet İlmihal Yusuf Kerimğolu » Fıkıh Köşesi Yusuf Kerimoğlu » Frenk Mukallitligi İskilipli Atıf Hoca » Fıkıh Usulu Hasan Karakaya » İslam ve Tasavvuf Prof.İbrahim Sarmış » Selefin İzinde Kul Sadi Yüksel » Kelimeler ve Kavramlar Yusuf Kerimoğlu » Büyük ve Küçük Kıyamet Alemetleri » Kur'an'in Gölgesi Seyyid Kutup » Yoldaki İşaretler Seyyid Kutup » Tarih Boyu Tevhid Mucadelesi Mevdudi » Tevhid ve Namaz » Tarikatta Rabıta ve Nakşibedilik » » ⇒ Şahadeti Bozan Ameller Yakin Tarih Şehitleri // Öncüler Tüm Detaylarıyla Namaz
Fıkıh Köşesi Akaid Fıkıh ve İlmihal
    Eraykitap Video Galerisi

Türkiyede Bir İlk Kürtçe Kur'an-ı Kerim Meali Kur'an-ı Kerim Meali 20 Dilde MP3 Kur'an-ı Kerim Meali Azebaycan dilinde veya Lehcesinde Kuran Meali Sesli Dinle MP3
Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Sesli ve Görüntülü Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Ümmete Dualar Timurtaş Hoca » ⇒ İmdat Kaya Hoca » ⇒ Nureddin Hoca » ⇒ Muhammed Emin Yıldırım v.d..
Eraykitap Video Galerisi
    Eraykitap Resim Galerisi

Şirkten Korumak için Dua Şirkten Korunmak İçin İmanı Korumak ve Tevbe İstiğfar Duaları Arapça ve Turkçe ... Kuran ve Sünnet Dualar Kuran ve Sünnet Işığında Arapça ve Türkçe Dualar Kuran ve Sünnet Işığında Arapça ve Türkçe Dualar Abdestte Okunacak Dualar Abdest Alırken ve Biterken Okunacak Dualar Resimleri Ezberle oku veya indir Sabah Okunacak Dualar
Eraykitap Resim Galerisi
    Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi

Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi
Qariler Abdussamed » ⇒ Fatih Çollak » ⇒ İshak Danış » ⇒ Mehmed Emin Ay » ⇒ Kabe İmamları » ⇒ Ahmed el Acmi
Çocuklara Kuran Talimi Çocuklara Kuran Talimi Namazlarda Devamlı Okunan Kısa Sureler Küçük Abdussamed
Çocuklara Kuran Talimi Mustafa Hoca Çocuklara Kuran Talimi Namazlarda Devamlı Okunan Kısa Sureler
Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi     Mustafa Hoca Çocuklara Kuran Talimi     Küçük Abdussamed Çocuklara Kuran Talimi
    Kadın ve Çocuk Köçesi

Çocuklar Nagihanca Ninniler Çocuklara Şarkı ve Ninniler » ⇒ Çocuklara Namazlarda Devamlı Okunacak Dualar » ⇒ » Çocuklara Sabah Akşam Günlük Okunacak Dualar » ⇒ » Elif Ba Öğreniyorum Elifbe (Tecvid'li) Elif - Ba Öğreniyorum » ⇒ » Çocuklara Kuran Talimi Mustafa Hoca Çocuklara » ⇒ » Kuran Talimi Namazlarda Devamlı Okunan Kısa Sureler Küçük Abdussamed » ⇒ » İslam Tarihi Resul ve Nebi lerin Hayatı Çocuklar İçin Hikaye Diliyle Hazırlanmıştır Namazda Okunan Sure
Kadın ve Çocuk Köçesi
    İslam Aleminin Davudi Sesi Abdulbasıt Abdussemed • Videolar •

İslam Aleminin Davudi Sesi Abdulbasıt Abdussemed • Videolar •
Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Qari Abdussamed » ⇒
Kafirler Müşrikler ve Munafıklar Hoş Görmesede Bu Kur'an Kıyamete Kadar Dünya Semasında Yankılanacaktır. En Güzel Tilavetler Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimi Kalpden ve Harika Okuyuşlar Abdussamed Kısa Sureler
Abdussemed • Kısa Sureler •     Abdussemed • Kısa Sureler •     Abdussemed • Kısa Sureler •
    Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Qariler

Kabe İmamı Ahmed el Acmi » ⇒ » İshak Daniş » ⇒ » Muhammed Minşevi » ⇒ » Abdurrahman Sudeysi » ⇒ » Kabe imamı Mahir » ⇒ » Ümmeti Muhammede Dua » ⇒ » Ümmeti Muhammede Dua1 » ⇒ » Muharrem Çakir Harika Tefsir » ⇒ » Abdussamed » ⇒ » Mehmet Emin Ay • Hatmi Şerif • Ramazan Şimşek • Hatmi Şerif • Kürtçe Meal • Tüm Sureler • Azerbaycan Lehçesi ile Meal • Tüm Sureler • İngilizce Meal • Tüm Sureler • Ali Kucuk Hoca Tefsir Dersleri • Tüm Sureler • Fatih Çollak • Hatmi Şerif• Çocuklara Kuran Talimi Mustafa Hoca Çocuklara » ⇒ » Çocuklara Kuran Talimi Küçük Abdussamed » ⇒ »     Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Sesli ve Görüntülü
Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Çeşitli Qariler     Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Sesli ve Görüntülü
    • İslami Temel Kavramlar •

Kavramlar, düşüncemizin ve dünya görüşümüzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. Onlarla konuşur, onlarla anlaşırız. İnsanlarla tanışmanın ve bilişmenin araçlarıdır . Onlar. Dilin ifadeye dökülüşü, kelimelerin ilimde, edebiyatta ve inanç dünyasında yeniden canlanışıdır kavramlar. Hak ile batıl bir birine karıştırmamak için Kelimeler ve Kavramları iyi bellemek lazımdır..
• İslami Temel Kavramlar •
    Mehmet Akif Ersoy Safahat Kitabından Şiirler

Mehmet Akif Ersoy Safahat Kitabından Şiirler » ⇒
Fatih Sultan Muehet Han (Avni)-Siirleri » ⇒ Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı » ⇒ Mürtedleri İçin Yazdığı Şiir » ⇒ Ayrılık Hissi Nasıl Girdi » ⇒ Zulum Alkişlayamam istiklal Marşi » ⇒ Muslumanlik Nerede » ⇒ Bir Gece On Dort Asir Evvel » ⇒ Balkan Faciasi » ⇒ Asımın Nesli-Şu Boğaz Harbi Nedir ? Şiiri » ⇒ » Mehmet Akif Ersoy'un Mürtedleri İçin Yazdığı Şiir » ⇒ » Hilafeti Kaldıran Laikliği Getiren Mürtedlere Şiir    
Mehmet Akif Ersoy Safahat'dan Şiirler     Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Sesli ve Görüntülü / Timurtaş Hoca
    • Timurtaş Uçar İmdat Kaya Hoca Kadir Mısıroğlu Kalblere Zıbkın Gibi Vaazlar •

Timurtaş Uçar • İmdat Kaya Hoca • Kadir Mısıroğlu • Nurettin Yıldız Hoca • Muhammed Emin Yıldırım Hoca • Kul Sadi Yüksel Hoca • » v.d.. Kalblere Zıbkın Gibi Vaazlar » Sesli ve Görüntülü » Çeşitli Konular İzle / Dinle Timurtaş Hocanın Çeşitli Vaazları • Videolar • Nureddin Yıdız Hocanın Çeşitli Vaazları • Videolar • İmdat Kaya Hocanın Çeşitli Vaazları • Videolar •
• Timurtaş Uçar İmdat Kaya Hoca Kadir Mısıroğlu Kalblere Zıbkın Gibi Vaazlar •
    YouTube İslami Channel

YouTube Channel Tiyatro Sohbet Belgesel Şiir Müslümanları Neşelendiren » ⇒ Kederlendiren Düşündüren ve İslama Sevk Eden Marş ve Ezgiler » ⇒ Sabah Namazı Devrimi Videoları » ⇒ Buhari Vakfı Faliyet Videolar » ⇒ Hadis Dersleri Hasan Karakaya Akaid Dersleri Hasan Karakaya » ⇒ Minik Ellerim Ezgileri Çocuklara » ⇒ Mustafa Cihad Ezgileri » ⇒ Aydınlığa Doğru Nebi (a.s) ve Sahabe-i Kiram Hayatı O Tatlı Anlatımıyla Aydinliği Dogru Can Demiryel » ⇒ Seher Yeli Resulullah (as)'mın ve Sahabe-i Kiramın Hayatı O Tatlı Anlatımıyla Muhammed Emin Genç Grup Diriliş Vakti    
YouTube İslami Channel    
    • Twenty-two (22) Language The Holy Quran •

• Twenty-two (22) Language The Holy Quran • Yirmi İki (22) Lisanda Kur'an-ı Kerim Meali - MP3 // Twenty-two (22) Languages The Holy Quran MP3 Qur'an Turkish -MP3 ⇒ Qur'an English - MP3 ⇒ Qur'an German - MP3 ⇒ Qur'an French - MP3 ⇒ Qur'an Azerbaijani - MP3 ⇒ Qur'an Chinese - MP3 ⇒ Qur'an Spanish - MP3 ⇒ Qur'an Korean - MP3 ⇒ Qur'an Russian - MP3 ⇒ Qur'an Tagalog - MP3 ⇒ Qur'an Urdu - MP3 ⇒ Qur'an Maranao - MP3 ⇒ Qur'an Farsca - MP3 ⇒ Qur'an Bosnakca - MP3 ⇒ Qur'an Uygurca - MP3 ⇒ Qur'an Kurtçe - MP3 ⇒ Qur'an Portugues - MP3 ⇒ Qur'an Özbekçe - MP3
• Twenty-two (22) Language The Holy Quran •
    40 Hadis Nevevi Arapça ve Turkçe

40 - Hadis-i Şerif Arapça Yazılışı ve Türkçe Meali ⇒ 40 - Hadis Arapça ve Türkçe ⇒ 40 - Hadis-i Şerif Arapça Yazılışı ve Türkçe Meali 40 Hadis Arapça ve Turkçe    
40 Hadis Nevevi Arapça ve Turkçe     40 Hadis-i Şerif Arapça ve Turkçe
    • Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali •

Hadis-i Kudsi Abdullah Tunçer ⇒ • Sahih-i Buhari Mehmet Sofuoğlu ⇒ • Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi ⇒ • Kutubu Sitte 7300 Tercumesi ⇒ • El Lulu Vel Mercan M.Fuad Abdulbaki ⇒ • Sahih-i Tirmizi Abdullah Parlıyan ⇒ • Hadis Fihristi Meali Alfabetik (A'dan Z'ye) ⇒ • Konularına Göre Hadis Meali (A'dan Z'ye) ⇒ • 7 imam Hadis-i Şerif indir Downloads Oku ⇒ •
• Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Kütübü-s Sitte •
Eraykitap
    Hasan Karakaya Fıkıh Usulu

Fıkıh Usulü İslâm ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Fıkıh ile uğraşan herkesin usûle müracat etmesi kaçınılmazdır. Müslümanların hayat­larını İslâmî esaslara göre düzenleyebilmesi için belli bir zihni ve ameli disipline ihtiyaçları vardır. Bu da fıkıhla.. Okuyacağınız Fıkıh usulü de çağımızın ve üzerinde yaşadığımız toprağın problemlerini usûl çerçevesinde ele alarak bazı tekliflerde bulunmuştur    
Hasan Karakaya Fıkıh Usulu     Emanet ve Ehliyet İlmihal Yusuf Kerimğolu
    • Rasulullah (a.s) Yaptığı ve Tevsiya Ettiği Duaları Arapça ve Türkçe Günlük Dualar ve Zikirler •

Sabahleyin Uykudan Kalkınca ⇒ • Uyanınca Okunacak Dualar ⇒ Tuvalete Giriş ve Çıkışta ⇒ • Okunacak Dualar ⇒ Abdest Alinca ve Bitince ⇒ • Okunacak Dualar ⇒ Ezan Okunduktan Sonra ⇒ • Okunacak Dualar ⇒ Namaza Başlarken (iftitah ⇒ • Tekbiride) Okunacak Dualar ⇒ Ruku Yaparken Devamlı ⇒ • Okunacak Dualar ⇒ Secde Yaparken Devamlı ⇒ • Okunacak Dualar ⇒ İki Secde Arasinda Otururken ⇒ • Okunacak Dualar ⇒ Et Tahiyyatü'ya Otururken ⇒ • Okunacak Dualar ⇒
• Rasulullah (a.s) Yaptığı ve Tevsiya Ettiği Duaları Arapça ve Türkçe Günlük Dualar ve Zikirler •
    • Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerif'de Büyük Günahlar •

01) - Ayet ve Hadis Meali • 1) - Şirk-Allah’a Ortak Koşmak • 2) - Adam Öldürmek • 3) - Sihir Yapmak Yaptırmak • 4) - Namazı Terketmek • 5) - Zekat Vermemek • 6) - Ana-Babaya Eziyet Etmek • 7) - Faiz Yemek Almak Vermek • 8) - Haksız Yere Yetim Malı Yemek • 9) - Rasulullah(Sav)'e Sözü İsnad • 10) - Özürsüz Olduğu Halde Orucu • 11) - Savaş Meydanından Kaçmak • 12) - Zina Etmek İftira Atmak • 13) - Hükmü Altındakileri Aldatan • 14) - İçki İçmek • 15) - Kibir Kendini Beğenmek • 16) - Yalancı Şahitlik v.d....    
Hasan Karakaya Fıkıh Usulu     Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerif'de Büyük Günahlar
    • Büyük Küçük Kıyamet Alametleri •

1) - Mesih Deccal • ⇒ 2) - Abdullah’ın oğlu Muhammed Mehdî • ⇒ 3) - Allah’ın Nebisi Meryem oğlu İsa • ⇒ 4) - Ye’cuc ve Me’cuc • ⇒ 5) - Güneşin batıdan doğması • ⇒ 6) - Dâbbe’nin çıkışı • ⇒ 7) - Duhan (Duman) • ⇒ 8-9) - Üç adet yere batırılma olayı • ⇒ 10) - İnsanları mahşer m. toplayan ateş • ⇒ Küçük Kıyamet Alametleri • ⇒ 1) -Rasulullah’ın Gönderilmesi • ⇒ 2) -Rasulullah’ın Vefat Etmesi • ⇒ 3) -Beytu’l–Makdis’in Fethi • ⇒ 4) -Amvas Vebası • ⇒ 5) -Fitnelerin Ortaya Çıkması • ⇒ 6) -İlmin Kaldırılması Cehaletin Çıkması • ⇒ 7) -Mescitlerin Süslenmesi ve İnsanların Mescitler
• Büyük Küçük Kıyamet Alametleri •