“Hak olan dua yalnız Allah’a yapılan duadır...” (Ra’d Suresi - 13/14)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هُوَ الْحَيُّ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَۜ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

Ayetin Türkçe Meali
“O dâimâ diridir; O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde dinde ihlâslı ve samîmî kişiler olarak O’na duâ edin. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.” (Mü’min - Suresi - 65)
Bir Müslümanın Allah Subhanehu ve Teala'ya Dua Ederken Bilmesi Gereken Kısa Bir Bilgi

İnsanlar öteden beri en çok dua ve ibadet konusunda yanılmışlar, büyük gördükleri kişilerin ve ölülerin ruhaniyetine sığınarak onlardan çeşitli konularda yardım talebinde bulunmuşlardır.
Kur’an-ı Kerim dikkatle incelenirse bütün peygamberlerin bu konuda ümmetlerini uyardıkları görülür.


Kıldığımız namazların bütün rekatlarında Fatiha suresini okumamız emredilmiş ve günde kırk kere “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz.” (Fatiha Suresi - 1/5) ayeti tekrarlattırılarak Allah’tan başkasından yardım istenmeyeceği hususu zihinlerimizde canlı tutulmuştur.


Havaya ve suya ve gıdaya olan ihtiyacımız, nasıl maddi hayatımızın canlı tutulması için gerekli ise Allah’tan başkasına ibadet edilmeyeceği, ondan başkasından yardım istenemeyeceği konusunun hava gibi, su gibi gıda gibi devamlı tekrarlanması manevi hayatımızın canlı tutulması için gereklidir.


Konu ile ilgili ayetlerin bır kısmı şöyledir:
Rasulullah (sallalahu aleyhi vesellem)’e verdiği bir emirde şöyle buyurmuştur:
“De ki: Ben yalnızca Rabbime dua ederim. Ona hiç bir şeyi ortak koşmam.” (Cin Suresi - 72/20)
“Hak olan dua yalnız Allah’a yapılan duadır...” (Ra’d Suresi - 13/14)
Kabirdekilerle ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Dirilerle ölüler bir olmaz. şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Ama sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin. “ (Fatır Suresi - 35/22)


"Sabır ve namaz il yardım isteyiniz...” (Bakara Suresi - 45)
Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır; ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. (Enam Suresi - 41)
"Rabbin, sadece kendisine kulluk (ve dua) etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.." (İsra Suresi - 23)
Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (Cin Suresi - 18)
O halde sakın Allah ile beraber başka ilaha kulluk (dua) edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun! (Şuara Suresi - 213)
Daha Fazla Ayet Bigisi İçin Tıklayın


Şu ayet, ölmüş bulunan büyük zatların ruhaniyetine sığınan ve onlardan yardım isteyenlerin yanlış yolda olduklarının delilidir. “Allah’ı bırakıp da kendisine Kıyamete kadar cevap veremeyecek olanlara dua edenlerden daha sapık kim olabilir? Oysaki bunlar onların dualarından habersizdirler.“ (Ahkâf Suresi - 46/5)

Rasulullah (sallalahu aleyhi vesellem) hatırladığımızda ve kabrini ziyaret ettiğimizde ona salat ve selam getiririz. Bu halimizle, Peygamberimize olan ikramını artırmasını Allah’tan talep etmiş oluruz. Ama hiç bir duamızda Hz. Peygamberden ve onun ruhaniyetinden bir dilekte bulunmayız. Çünkü böyle bir şey Hırıstiyanların Hz. İsa’ya yaptığını bizim Hz. Peygambere yapmamız olur ki; bu, yoldan çıkmaktan başka bir şey değildir. Kaynak Site Yazili-Fetvalar


Konu ile ilgili Hadis-i Şerifte bır kısmı şöyledir:
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
"Dua, ibadettir", sonra şu ayeti okudu:
"Rabbiniz: Bana dua edin ki size icabet edeyim.
Bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler var ya, alçalmış ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir" buyurmuşlardır" (Mü'min, 60)
Ebu Davud, Salat 358, (1479), Tirmizi, Tefsir 2, (2973, 3244), Daavat 2, (3369), İbnu Mace, Dua 1, (3828)


1756 - Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin." (Tirmizî, Daavât 149, - 3607, 3608) İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Kıyamet ve incelikleri..: ..:bölüm: 59 Ø melekler bizimle ne zaman tokalaşırlar? Sünen-i İmam Tirmizi : 49: DUÂ BÖLÜMLERI : BÖLÜM: 13 - SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUÂLAR : Hadis No:3391


1756 - Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin." ( Tirmizî, Daavât 149, - 3607, 3608)


1757 - Ebû Hüreyre hazretleri (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah Teâla kendisinden istemeyene gadap eder." Tirmizî, Daavât 3, (3370); İbnu Mâce, Dua 1, (3827)


1758 - İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allahu Teâla'nin fazlından isteyin. Zira Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir." Tirmizî, Daavât 126 (3566) [14]


1756 - Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin." ( Tirmizî, Daavât 149, - 3607, 3608)


17211 Selman dedi ki: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
“Şanı yüce ve mübarek Allah, Âdemoğluna buyurdu ki:
Ey Âdemoğlu, üç haslet vardır ki bunların biri benim, biri senin, birinin de bir yarısı benim diğer yarısı senindir.
Bana ait olan: Bana hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere bana ibadet etmendir. Sana ait olan ise senin amelindir.
Her ne yaparsan ben de sana onun karşılığını veririm. Ayrıca sana (tevbe ve istiğfar edecek olursan) günahını bağışlarım.
Çünkü ben günahları pek çok bağışlayan (Gafûr) ve pek merhametli (Rahîm) olanım.
Benimle senin aranda ortak olana gelince, dua ve dilekte bulunmak senden, duanı kabul edip vermek de bendendir.” Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 17211 numaralı hadis.Allah'tan isterken aracılar koymayın - Direk Allah'tan isteyin
Sevgilin kardeşlerim Konularına Göre Dualar Arapça ve Türkçe Derleyen biri olarak
Yüz seksen iki Adet Sayfa (182 Adet - Arapça ve Türkçe yazı)

Yüz Sekiz adet resim Dua Ayetleri (108 Adet - Arapça ve Türkçe resim)
Yüz yirmi yedi adet resim Dua Hadisleri (127 Adet - Arapça ve Türkçe resim) derledim

hiç bir kayıtta şunun hürmetine bunun hürmetin
veya filanın hatırına filan şahsın hatırına duamızı kabul et diye bir kayıta raslamadım

bu bilgiyi siz değerli kardeşlerimin dikkartine sunuyorum....
Yanıldığımı söyleyen kardeşlerimden (Ayet ve Hadis) delilleri ile beni ikaz etmelerini rica ediyormKur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
ve Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir.. ve Selamun alalmureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin

ebubekiryasin_@hotmail.com --- www.eraykitap.com/ ADMIN En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir