Eraykitap Resim Galerisine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hutbetu-l Hace Duaları Arapça ve Türkçe
Hutbetu’l-Hace ismiyle meşhur olan bu duayı,
Cuma hutbelerinde ve tüm konuşmalarında okuyan
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ashabına da öğretmiştir.
Müslim: 867, Nesei: 3/188        Oku ezberle veya indir