ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla   
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali            Diyanet İşler Başkanlığı Kuran Meali
 • 1. Fatiha Suresi
 • 2. Bakara Suresi
 • 3. Ali İmran Suresi
 • 4. Nisa Suresi
 • 5. Mâide Suresi
 • 6. En'am Suresi
 • 7. Araf Suresi
 • 8. Enfâl Suresi
 • 9. Tevbe Suresi
 • 10. Yunus Suresi
 • 11. Hûd Suresi
 • 12. Yûsuf Suresi
 • 13. Ra'd Suresi
 • 14. İbrahim Suresi
 • 15. Hicr Suresi
 • 16. Nahl Suresi
 • 17. İsra Suresi
 • 18. Kehf Suresi
 • 19. Meryem Suresi
 • 20. Tâ Hâ Suresi
 • 21. Enbiya Suresi
 • 22. Hac Suresi
 • 23. Muminûn Suresi
 • 24. Nûr Suresi
 • 25. Furkan Sures
 • 26. Şuara Suresi
 • 27. Neml Suresi
 • 28. Kasas Suresi
 • 29. Ankebût Suresi
 • 30. Rûm Suresi
 • 31. Lokman Suresi
 • 32. Secde Suresi
 • 33. Ahzâb Suresi
 • 34. Sebe Suresi
 • 35. Fâtır Suresi
 • 36. Yâsin Suresi
 • 37. Saffât Suresi
 • 38. Sâd Suresi
 • 39. Zümer Suresi
 • 40. Mü'min Suresi
 • 41. Fussilet Suresi.
 • 42. Şûra Suresi
 • 43. Zuhruf Suresi
 • 44. Dühân Suresi
 • 45. Câsiye Suresi
 • 46. Ahkaf Suresi
 • 47.Muhammed Suresi
 • 48. Fetih Suresi
 • 49. Hucurât Suresi
 • 50. Kaf Suresi
 • 51. Zâriyât Suresi
 • 52. Tûr Suresi
 • 53. Necm Suresi
 • 54. Kamer Suresi
 • 55. Rahman Suresi
 • 56. Vâkıa Suresi
 • 57. Hadîd Suresi
 • 58. Mücâdele Suresi
 • 59. Haşr Suresi
 • 60.Mumtahine Suresi
 • 61. Saff Suresi
 • 62. Cuma Suresi
 • 63. Munâfikûn Suresi
 • 64. Teğâbun Suresi
 • 65. Talâk Suresi
 • 66. Tahrim Suresi
 • 67. Mulk Suresi
 • 68. Kalem Suresi
 • 69. Hâkka Suresi
 • 70. Meâric Suresi
 • 71. Nuh Suresi
 • 72. Cin Suresi
 • 73. Müzemmil Suresi
 • 74. Muddessir Suresi
 • 75. Kıyame Suresi
 • 76. İnsan Suresi
 • 77. Mürselât Suresi
 • 78. Nebe Suresi
 • 79. Nâziât Suresi
 • 80. Abese Suresi
 • 81. Tekvir Suresi
 • 82. İntifâr Suresi
 • 83. Mutaffifîn Suresi
 • 84. İnşikak Suresi
 • 85. Bürûc Suresi
 • 86. Târık Suresi
 • 87. A'la Suresi
 • 88. Ğâşiye Suresi
 • 89. Fecr Suresi
 • 90. Beled Suresi
 • 91. Şems Suresi
 • 92. Leyl Suresi
 • 93. Duha Suresi
 • 94. İnşirah Suresi
 • 95. Tîn Suresi
 • 96. Alak Suresi
 • 97. Kadr Suresi
 • 98. Beyyine Suresi
 • 99. Zilzâl Suresi
 • 100. Âdiyât Suresi
 • 101. Karia Suresi
 • 102. Tekâsür Suresi
 • 103. Asr Suresi
 • 104. Humeze Suresi
 • 105. Fil Suresi
 • 106. Kureyş Suresi
 • 107. Mâun Suresi
 • 108. Kevser Suresi
 • 109. Kâfirûn Suresi
 • 110. Nasr Suresi
 • 111. Tebbet Suresi
 • 112. İhlâs Suresi
 • 113. Felak Suresi
 • 114. Nâs Suresi

 • Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ⇒   / Eraykitap ⇒   / En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir