Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !        En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hadis-i Kudsi Abdullah Tunçer » Sahih-i Buhari Mehmet Sofuoğlu » Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi
» Kutubu Sitte 7300 Tercumesi » El Lulu Vel Mercan M.Fuad Abdulbaki » Sahih-i Tirmizi Abdullah Parlıyan
» Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi (A'dan Z'ye)

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali !

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali
Sahih-i Buhari » Sahih-i Buhari Tecridi

» Sahih-i Tirmizi » Hadis-i Kudsi » KutubuSitte7300

» El Lulu Vel Mercan » 7 imam Hadis "RAR"
» Kuran Fihristi Meali Alfabetik (A'dan / Z'ye) sırasına göre

» Hadis Fihristi Meali Alfabetik (A'dan / Z'ye) sırasına göre »

Dua Fihristi Meali (A'dan / Z'ye) sırasına göre

» Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali // » Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Kütübüs Sitte

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali !

Grahpicrive Tutsplus
Hadisi Kudsi         Buhari Tecridi

Kutubu Sitte             Elul vel Mecan
Hadisi Kudsi          Sünen-i Tirmizi

  


Sunen-i Tirmizi: Tercüme Abdullah Parlıyan: Allah'ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi Üzerinize Olsun...
Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam-160)
Düzenlemiş olduğum Sunen-i Tirmizi Hadis-i Şerifi : Herhangi bir yanlışlık ve hata; gördüğünüz zaman lütfen Aşağıda ki e-mail adresine ve eraykitap sitesine bildirin veya Affedin
________________ oOo _________________
Düzenleyen Ebubekir Yasin ebubekiryasin_@hotmail.com
 

Önsöz Küçük Açıklama Temizlik Bölümleri Namaz Bölümleri
Vitr Bölümleri Cuma Bölümleri Bayram Bölümleri
Sefer (Savaş İçin Yola Çıkmak) Bölümleri Zekat Bölümleri Oruç Bölümleri
Hac Bölümleri Cenaze Bölümleri Nikah Bölümleri
Emzirme Bölümleri Talak Ve Lian Bölümleri Alışveriş Bölümleri
Ahkam Bölümleri Diyet Bölümleri Hudud (İslam Ceza Hukuku) Bölümleri
Av Bölümleri Boğazlama (Kesim) Bölümü Yiyecek Bölümleri
Hükümler Ve Faydalar Bölümü Kurban Bölümleri Adaklar Ve Yeminler Bölümü
Siyer Bölümleri Cihadın Değer Ve Kıymeti Bölümleri Cihad Bölümleri
Giyecek Bölümleri Yiyecek Bölümleri İçecek Bölümleri
İyilikler Ve İrtibatı Koparmamak Bölümleri Tıp Bölümleri Feraiz (Ölenin Mallarının Bölüştürülmesi) Bölümleri
Vasiyet Bölümleri Vela Ve Bağış Bölümleri Kader Bölümleri
Fiten (Kargaşalıklar) Bölümleri Rüya Bölümleri Şahidlik Bölümleri
Zühd Bölümleri Kıyametin Özellikleri Ve İncelikleri Bölümü Cennetin Özellikleri
İman Bölümleri İlim Bölümleri Sosyal Hayattaki Edep Kuralları
Edeb Bölümleri Emsal (Örnekleme) Bölümleri Kur'an'ın Fazileti Ve Değeri
Okuyuş Farklılıkları (Kıraat) Kur'an'ın Tefsiri Dua Bölümleri
Menakıb Bölümleri İlet // Hadislerdeki Gizli Kusur Bölümü ---
Sünen-i İmam Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan » Sünen-i İmam Tirmizi Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali »
“Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü, Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.”
Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah’ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır.

"...Şimdi de yine Tirmîzî’nin Sünen-i (sahihi) ni Türkçe’ye çevirimiz, Allah’ın yardımıyla sizlerin eline ulaşmış bulunmaktadır. Yusuf sûresi 76. ayeti sonunda Rabbimiz: “… Her bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır.” buyurmaktadır.

Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, başarılar dileriz

“... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (3 Al-i İmran 8)