ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


053-NECM SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[053.001]        Andolsun yıldıza, battığı demde.

[053.002]        Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır.

[053.003]        Kendiliğinden konuşmaz o.

[053.004]        Bu; sadece vahy edilen bir vahiydir.

[053.005]        Onu müthiş kuvvetli olan öğretti.

[053.006]        O; akıl ve görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi.

[053.007]        Ve o; en yüce ufukta idi.

[053.008]        Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

[053.009]        İki yay kadar yahut daha da yakın oldu.

[053.010]        O vakit kuluna vahyedeceğini etti.

[053.011]        Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.

[053.012]        Onun gördüğü şey üzerinde de kendisiyle tartışacak mısınız?

[053.013]        Andolsun ki; onu, bir de diğer inişte görmüştü.

[053.014]        Sidret'ül-Münteha'nın yanında.

[053.015]        Ki Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır.

[053.016]        O zaman Sidre'yi bürümekte olan bürüyordu.

[053.017]        Göz, ne şaştı ne aştı.

[053.018]        Andolsun ki; Rabbının, ayetlerinden en büyüğünü gördü.

[053.019]        Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı?

[053.020]        Üçüncüsü olan diğer Menat'ı?

[053.021]        Demek erkekler sizin, dişiler O'nun mu?

[053.022]        Öyleyse bu, insafsız bir paylaşma.

[053.023]        Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Allah onlara hiç bir güç indirmemiştir. Onlar kuruntudan ve nefislerin arzu ettiği hevadan başkasına uymuyorlar. Halbuki kendilerine Rabblarından hidayet gelmiştir.

[053.024]        Yoksa, her umduğu şey insanın mıdır?

[053.025]        Ahiret de dünya da Allah'ındır.

[053.026]        Göklerde nice melek vardır ki; Allah, dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermedikçe onların şefaatı hiç bir şeye yaramaz.

[053.027]        Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlarını takarlar.

[053.028]        Halbuki onların bu hususta bilgileri yoktur. Onlar, sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz gerçekten bir şey ifade etmez.

[053.029]        Onun için sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenlerden yüz çevir.

[053.030]        Onların bilgiden erişebilecekleri işte budur. Muhakkak ki Rabbın; yolundan sapmış olanı en iyi bilendir. Ve O; hidayete ereni de en iyi bilendir.

[053.031]        Göklerde olan da, yerde olan da Allah'ındır. Kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, ihsan edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir.

[053.032]        Onlar ki; ufak-tefek kusurları dışında günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki Rabbın; mağfireti geniş olandır. Sizi, daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında cenin halinde iken sizi en iyi bilen O'dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O; takva sahibi olanları da en iyi bilendir.

[053.033]        Gördün mü o yüz çevireni;

[053.034]        Biraz verip sonra vermemekte direneni.

[053.035]        Gaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor?

[053.036]        Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa'nın sahifelerinde olanlar?

[053.037]        Ve sözünü yerine getiren İbrahim'inkinde de.

[053.038]        Doğrusu hiç bir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.

[053.039]        Gerçekten insan için, çalıştığından başkası yoktur.

[053.040]        Ve onun çalışması ilerde görülecektir.

[053.041]        Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.

[053.042]        Muhakkak ki en son varış, Rabbınadır.

[053.043]        Gerçekten O'dur güldüren de, ağlatan da.

[053.044]        Gerçekten O'dur öldüren de, dirilten de.

[053.045]        Doğrusu O yarattı iki çifti; erkeği de, dişiyi de.

[053.046]        Atıldığında meniden.

[053.047]        Muhakkak tekrar diriltmek de O'na aittir.

[053.048]        Doğrusu muhtaç olmaktan kurtaran da O'dur, sermaye sahibi kılan da.

[053.049]        Doğrusu O'dur Şi'ra yıldızının Rabbı.

[053.050]        Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad'ı.

[053.051]        Semud'u da. Geri bırakmadan.

[053.052]        Daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar gerçekten çok zalim ve pek azgın idiler.

[053.053]        Altı üstüne gelen kasabaları da O, yerin dibine geçirdi.

[053.054]        Onlara giydirdiğini giydirdi.

[053.055]        Şimdi Rabbının hangi nimetinden şüpheye düşersin?

[053.056]        İşte bu; ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.

[053.057]        Yaklaşan yaklaştı.

[053.058]        Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur.

[053.059]        Bu söze mi şaşıyorsunuz siz?

[053.060]        Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.

[053.061]        Ve siz, habersiz oyalanmaktasınız.

[053.062]        Haydi Allah'a secde edin ve ibadet edin.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)