ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ( İbn Kesir Kuran Meali)
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali...İbn Kesir Meali


079-NAZİAT SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

[079.001]        Boğulmuş olanları söküp alanlara andolsun.

[079.002]        Canları kolaylıkla alanlara,

[079.003]        Yüzüp yüzüp gidenlere,

[079.004]        Yarıştıkça yarışanlara,

[079.005]        Ve işleri yönetenlere,

[079.006]        O gün; bir sarsıntı sarsar,

[079.007]        Ve peşinden bie başkası gelir.

[079.008]        O gün kalbler titrer,

[079.009]        Gözler yere döner.

[079.010]        Biz, eski halimize mi döndürüleceğiz? derler.

[079.011]        Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?

[079.012]        O takdirde bu, zararlı bir dönüştür, derler.

[079.013]        Doğrusu o, bir tek çığlıktır.

[079.014]        Ki o zaman, hepsi toprağın yüzüne dökülecektir.

[079.015]        Musa'nın haberi geldi mi sana?

[079.016]        Hani Rabbı ona; mukaddes vadide, Tuva'da şöyle seslenmişti:

[079.017]        Firavun'a git; çünkü o, çok azmıştır.

[079.018]        De ki: temizlenmeye meylin var mı senin.

[079.019]        Rabbına giden yolu göstereyim de O'ndan korkasın.

[079.020]        Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.

[079.021]        Ama o, yalanlayıp isyan etti.

[079.022]        Sonra arkasını döndü, koşmaya başladı.

[079.023]        Toplayıp seslendi:

[079.024]        Ve sizin en yüce Rabbınız benim, dedi.

[079.025]        Bunu üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

[079.026]        Şüphesiz ki bunda, korkan kimseler için ibret vardır.

[079.027]        Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir.

[079.028]        Boynu yükseltmiş ve ona bir şekil vermiştir.

[079.029]        Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü ortaya çıkarmıştır.

[079.030]        Bundan sonra yeri döşemiştir.

[079.031]        Ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır.

[079.032]        Dağları dikmiştir.

[079.033]        Sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için.

[079.034]        Fakat o en büyük bela geldiği zaman;

[079.035]        O gün insan, neye çalıştığını anlar.

[079.036]        Cehennem, bakan herkese apaçık gösterilir.

[079.037]        Artık kim haddini aşmışsa.

[079.038]        Ve kim dünya hayatını tercih etmişse;

[079.039]        Şüphesiz ki onun varacağı yer; cehennemdir.

[079.040]        Kim de Rabbının makamından korkup da nefsini heveslerden alıkoyduysa;

[079.041]        Şüphesiz ki onun varacağı yer, cennettir.

[079.042]        Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.

[079.043]        Senin neyine onun zamanını bildirmek.

[079.044]        En sonunda o, ancak Rabbına aittir.

[079.045]        Sen, ancak O'ndan korkanı uyaransın.

[079.046]        Ve onlar onu gördükleri gün; sadece bir akşam veya bir kuşluk vakti kalmış gibi olurlar.

Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
  • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
  • Önceki Sayfa
    Fihrist
    Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)