ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • AMİN
  ***NAMAZDA FATİHAYI İMAM BİTİRİNCE AMİN'İ CEHREN SÖYLEMEK***
  (AYRICA DUADAN SONRA DEMEK )

  6209 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
  "İnsanlar amin demeyi terkettiler.
  Halbuki Resulullah aleyhissalatu vesselam,
  namazda "gayri'l mağdubu aleyhim ve la'd-dallin" deyince amin derdi, bunu ön saftakiler işitirdi,
  sonra mescid amin sesiyle dalgalanırdı.  6210 - Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın "Ve la'd-dallin" deyince amin dediğini işittim."  6211 - Hz. Aişe radıyallahu anha'nın anlattığına göre:
  "Resulullah aleyhissalatu vesselam:
  "Yahudiler, sizi, selamınız ve amin deyişiniz sebebiyle kıskandıkları kadar bir başka şey için kıskanmamışlardır" buyurmuşlardır."  6212 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
  "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
  "Yahudiler sizi, amin deyişiniz kadar bir başka şey için kıskanmazlar. Öyleyse amin sözünü çok söyleyin."  Ebû Müsabbih el-Makrâî, Ebû Züheyr en-Nümeyrî (radıyallahu anh)'den naklen anlatıyor:
  "Bir gece Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile beraber çıktık.
  Derken bir adama rastlatdık.
  Sual (ve Allah'tan talep) hususunda çok ısrarlı idi.
  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu dinlemek üzere durakladı. Ve:
  "Eğer (duayı) sonlandırırsa vâcib oldu!" buyurdu.
  Kendisine:
  "Ne ile sonlandırırsa ey Allah'ın Resûlü!" denildi.
  "Amin ile" dedi, uzaklaştı.
  Adama: "Ey fülan! duanı âminle tamamla ve de gözün aydın olsun!" dedi."
  Ebû Dâvud, Salât 172, (938).[1]


  AMİN DEMENİN FAZİLETİ


  2513 -Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "İmam âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zira kimin âmîn'i meleklerin âmîn'ine tevâfuk ederse geçmiş günahları affedilir."
  İbnu Şihâb der ki: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) âmîn derdi."
  Buhârî Ezân 112; Müslim, Salât 72, (410); Muvatta, Salât 44, (1, 87); Ebü Dâvud, Salât 172, (936); Tirmizî, Salât 185 (250); Nesâî, İftitah 34, 35, (2,144); İbnu Mâce İkâmet 14, (851).  2514 - Buhârî'de diğer bir rivâyette şöyle gelmiştir:
  "Kârî (okuyucu) âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zîra melekler "âmîn" der.
  Kimin amîn'i meleklerin âmîn'ine tevâfuk ederse geçmiş günahları affedilir.
  Buhârî, Da'avât 63.[2]  FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMEK  248- Vâil ibn Hucr (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
  Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim:
  “…Gayrilmağdubi aleyhim ve lazzallin” ayetini de okuduktan sonra “Amin” dedi ve bu kelimede sesini yükselterek, uzatarak söyledi demiştir.
  (Nesâî, İftitah: 33; Dârimî, Salat: 38) [3]  FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMENİN DEĞERİ VE KIYMETİ  250- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre,
  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  imâm Amin deyince sizde Amin deyin.
  Kimin “Amin” demesi meleklerin “Amin” demesine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları affedilir.
  (Nesâî, İftitah: 35; Dârimî, Salat: 38) [4]  Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu:
  "İmam, amin dediği zaman arkasından siz de amin deyiniz. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları bağışlanır."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 618[5]
     Kaynak:
  [1]: KutubuSitte7300 Namaz..:Dua:
  [2]:KutubuSitte7300..:Namaz..:AMİN DEMENİN FAZİLETİ
  [3]:İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Namaz Bölümleri :..:Bölüm: 184 Ø FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMEK
  [4]:İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Namaz Bölümleri :..:Bölüm: 185 Ø FATİHADAN SONRA “AMİN” DEMENİN DEĞERİ VE KIYMETİ
  [5]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki ..:Namaz Bölümü
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...