Kur'an-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriften Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı (Musibeti) dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Bir Müslümanın Allah Subhanehu ve Teala'ya Dua Ederken Bilmesi Gereken Kısa Bir Bilgi Lutfen Okuyun ✪
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:   “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)
 
Sabah Uykudan Uyaninca Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe     Abdest Alırken ve Biterken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe     Ezan Okunurken Okunan ve Bitince Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe     Namaz Kılmaya Başlarken Okunan Dualar Arapça ve Türkçe
Rukuda ve Secdede Okunan Dualar Arapça ve Türkçe     Tahiyyatü'de Devamlı Okunana Dualar   Arapça ve Türkçe     Tevbe İstiğfar Duaları Kur'an ve Sünnette Arapça ve Türkçe     Araba Gemi Uçağa Biner ken Okunacak Dualar
Arapça ve Türkçe

Nazar Kem Göz.. Euzu Bi Kelimetillahit TammatiDuaları Arapça ve Türkçe     İsmi Azam Büyüğü Olarak Bilinen Dualar
Arapça ve Türkçe
    Kur'an-ı Kerim'den Okunacak Ayet Dualari
Arapça ve Türkçe
    Umre Hacc Tavaf ve Say İbadetini Yaparken Okunacak Dualar
Arapça ve Türkçe

Umre Hacc Tavaf ve Say İbadetini Yaparken Okunacak Dualar
Arapça ve Türkçe
    En guzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isim lerle dua edin..." (Araf Suresi-180)     Hutbetul Hace Cuma ve Bayram Nnamazında Hutbede Okunan
Arapça ve Türkçe
    Akşam Yatmadan veya Uyumadan Önce Oku nacak Dualar
Arapça ve Türkçe

En guzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isim lerle dua edin..." (Araf Suresi-180) Açıklamalı     Musibet Üzüntü Sıkınt Hüzün Zamanı Okunan Dualar Arapça ve Türkçe     Sahabe-i Kiramin (r.anhum) Dualari Arapça ve Türkçe     Yemek Su Süt ve Meşru bat içerken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe    
Sabah Uykudan Uyaninca Okunacak Dualar
Arapça ve Türkçe
    Kur-an-i Kerimden Dualari - 1 Arapça ve Türkçe     Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe     Kur-an-i Kerimden Dualari - 3 Arapça ve Türkçe    
Hadis-i Şeriften Dualar - 1 Arapça ve Türkçe     Evden Çikinca Camiye Gidince Dualar Arapça ve Türkçe     Hadis-i Şeriften Dualar - 2 Oku indir Arapça ve Türkçe     Hadis-i Şeriften Dualar - 3 Oku indir Arapça ve Türkçe    
Hadis-i Şeriften Şifa Dualari Oku indir Arapça ve Türkçe     Hamd Etmek için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe     Şirkten Korunmak icin Dualar Oku indir Arapça ve Türkçe     Şirkten Korunmak icin Dualar Oku indir Arapça ve Türkçe    
Kur-an-da Muminlerin Dualari Oku indir Arapça ve Türkçe     Hadis-i Şeriften Şifa Dualari Oku indir Arapça ve Türkçe     Sabah Akşam Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe     Namazda Okunan Sureler Oku indir Arapça ve Türkçe    
Musluman Olmek icin Okunanak Dualar Oku indir Arapça ve Türkçe     Hadis-i Şeriften Dualari Oku indir Arapça ve Türkçe     Kur-an-i Kerimden Dualar Oku indir Arapça ve Türkçe     Namazda Okunan Sureler Oku indir Arapça ve Türkçe    
Kur-an-i Kerimden Dualar Oku indir Arapça ve Türkçe     Osman Bey, 1258 Söğüt’de veya Osmancık’da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî     Kur-an-i-Kerimden-Dualar 110-Ad..     Hadis-i Şerifden Dualar 320-Ad..
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dua Zikir Tevbe ve İstiğfar

Müstecâb Duâlar:
“Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:
1- Allah yolunda saf bağlandığı zaman,
2- Yağmur yağarken,
3- Namaz kılınırken,
4- Kâ’be görüldüğü zaman.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337)

“İki vakit vardır ki, semânın kapıları açıllır.
Bu vakitlerde duânın reddolunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah yolunda saff-ı cihâd bağlandığı zaman.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4623)


“Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:
1- Dönünceye kadar hacının duâsı,
2- Evine gelinceye kadar gazinin duâsı,
3- İyileşinceye kadar hastanın duâsı,
4- Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ. Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında etdiği duâdır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağir, no: 915)


“Üç kişi vardır ki Allah onların duâlarını reddetmez:
1- İftar edinceye kadar oruçlunun duâsı,
2- Mazlumun duâsı,
3- Adaletli devlet reisinin duâsı.” (Tirmizî, Deavât, 48; İbn Mâce, Duâ, 11)


“Üç duâ vardır ki kabul olunacağında hiç şübhe yoktur:
1- Babanın, evlâdına duâsı,
2- Misafirin duâsı,
3- Mazlumun duâsı,” (Ebû Dâvûd, Vitr 29/1536; Tirmizî, Birr 7/1905, Daavât 47; İbn-i Mâce, Duâ 11)


“İki duâ vardır ki, Allah ile bu iki duâ arasında hicâb yoktur:
Biri mazlumun duâsı, Diğeri kardeşin kardeşe gıyabında duâs.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4207)


Duâsı Kabul Olunmayanlar: “Üç kimse vardır ki duâ ederler de icâbet olunmaz:
1- Nikâhı altında kötü ahlâklı bir kadın bulunup da onu boşamayan erkek,
2- Bir başkası üzerinde emânet mal bulundurup da şâhidle onu tesbît etmeyen,
3- Malını sefih bir kimseye veren adam. Çünkü Allah Teâlâ “Mallarınızı sefih (beyinsiz) kimselere vermeyiniz” buyurmuştur.” (en-Nisâ, 5; Hâkim, II, 331/3181)

 
Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)
Allâh’ım! Sen’in gazabından rızâna, azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!...” (Müslim, Salât, 222)
  Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua. Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular. - Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)

212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe (YAZI)Peygamberlerin Kur'an'da Geçen Duaları Arapça ve Türkçe
Peygamberlerin Kur’an’da geçen duaları, İbrahim’in (a.s) babası için ve Nuh’un (a.s) oğlu için ettikleri dua haricinde kabul edilmiş dualardır.
Herhangi bir peygambere ait olmayan ve mü’minlerin dilinden aktarılan dualar ise, yüce rabbimizin mü’minlere, kendisine nasıl dua edileceğini öğrettiği dualardır. Dua, insanın Allah Teâlâ'ya karşı ibadet ve kulluk vazifesini yapma şeklidir.


Kur'an'da Geçen Müminlerin Dualari Arapça ve Türkçe
Dua, iman edenlerin Allah (cc)’a samimiyet ve içtenlikle, büyük bir istek ve şevkle yaptıkları, Rabbimiz’e olan yakınlıklarını ve teslimiyetlerini daha da artıran bir ibadettir. Allah (cc)’a yakınlaşmanın bir yolu olarak sabah akşam Rabbimiz’i zikreden müminler, tüm isteklerini herşeyin tek sahibi olan Allah (cc)’tan talep eder, yalnızca O’na sığınırlar. ve yardımı da yalnızca allah (c.c) isterler. Dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik isteyen müminlerin, Allah (cc)’tan kendilerine nimet olarak ne verilirse ona gönülden razı olmaları da onların ne kadar üstün ahlak sahibi olduklarını gösterir.Bir resmi tıkladıktan sonra slayıt olarak izleyebilirsiniz ve indirmek içinde download tıklayın açılan sayfada sağ tıklayın farklı kayıt edin ve indirinÖnceki Sayfa
Anasayfa
Sonraki SayfaNamaz Başlarken Okunan Dualar Rukuda ve Secdede Okunan Dualar Tahiyyatü'de Devamlı Okunan Dualar Tevbe İstiğfar Duaları Araba Gemi Uçağa Binerken Dualar Nazar Kem Göz.. Euzu Bi Kelimetillahit Tammati Duaları Umre Hacc Tavaf ve Say İçin Okunacak Dualar Hutbetul Hace Okunan Dualar Cuma ve Bayram Namazında Hutbede Akşam Yatmadan Okunan Dualar Musibet Okunan Dualar Sahabe-i Kiramin (r.anhum) Dualari Yemek Su Süt ve Meşrubat için Dualar Evden Çikinca Camiye Gidince Dualar Hamd Etmek için Okunan Dualar Şirkten Korunmak icin Dualar Sabah Akşam Okunacak Dualar Musluman Olmek icin Dualar Namazda Okunan Sureler


Kur'an'ın gölgesi altında yaşamak bir nimettir. Sadece onu tadanın alabileceği bir nimet. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran bir nimet. Allah'a hamdolsun ki, bana ömrümün bir bölümünü Kur'an'ın gölgesi altında yaşama imkanını bağışladı. Bu dönemde hayatımın bugüne kadar ki bölümünde hiç tatmamış olduğum bir nimetin hazzını duydum. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran nimetin hazzını.. Kur'an-ın Gölgesinden Mesajlar Şehid Seyyit Kutup

Rabb olarak Allah'tan, Din olarak İsalam'dan, Resul ve Nebi olarakta Muhammed'ten(a.s) Razı oldum; ve kayıtsız ve şartsız teslim oldum Sen Şahitsin Rabbin EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…


Sayfa Başına
Dön - Git